Pressmeddelanden

2012-05-07 15:33 CEST Info Belarus Efter Uppdrag Gransknings sändning ”De svarta lådorna”, där TeliaSoneras samarbete med diktaturstater avslöjades, överväger bl.a. Stockholm Stad att säga upp sina 40 000 abonnemang hos TeliaSonera och Swedbank har sålt TeliaSonera-aktier till ett värde av ca. 500 miljoner SEK. Info Belarus välkomnar TeliaSoneras initiativ till att ändra sin policy, men vill se att de går från ord till handling.

Kritiserade hockey-VM – nekades visum

2012-05-04 06:35 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Östgruppens ordförande Martin Uggla har fått avslag på en visumansökan till Vitryssland. Orsaken till det negativa beskedet är den kritik som han uttryckt mot den vitryska regimens människorättsbrott, bland annat i den aktuella frågan om Vitrysslands värdskap för VM i ishockey 2014.

2012-05-02 13:35 CEST Second Opinion Ämnet för Östgruppens seminarium förra veckan var yttrande- och pressfrihet i Vitryssland. I panelen satt Nikolaj Kvantaliani, RADA, Andrej Bastunets, BAZj och Natalja Radzina, Chartyja 97. I panelen lämnades även en symbolisk plats åt Ales Bjaljatski, som var inbjuden men inte kunde delta på grund av att han är en av de journalister som sitter fängslade i Vitryssland just nu.

Telia Soneras verksamhet i Vitryssland tas upp på seminarium i Stockholm den 24 april

2012-04-23 11:51 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Telias Soneras omdiskuterade verksamhet i Vitryssland är en av de frågor som tas upp på det seminarium som inleder Belarusdagarna i Stockholm den 24-26 april. Medverkar gör bland annat Natalja Radzina, journalist på nyhetssajten Chartyja 97 (www.charter97.org), som drabbats direkt av Telia Soneras agerande. Seminariet äger rum på Medelhavsmuséet, Fredsgatan 2, den 24 april kl. 9-11.

Telia Soneras inträde i Vitryssland präglat av etiska tveksamheter

2012-04-21 00:18 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Telia Sonera bistår inte bara den vitryska säkerhetstjänsten. Man driver också bolaget Life tillsammans med regimen, med vitrysk regeringsrepresentation i styrelsen. Verksamheten i Vitryssland möjliggjordes efter förhandlingar mellan den skandalomsusade affärsmannen Mehmet Karamehmet och president Lukasjenka, med misstänkt korruptionsinslag. Det skriver Östgruppen i en artikel på SvD Brännpunkt.

Vitrysk dissident drabbad av Telia Sonera till Sverige

2012-04-19 14:38 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Journalisten Natalja Radzina är redaktör för den vitryska oppositionella nyhetssajten Chartyja97, som periodvis drabbats hårt av regimens förtryck, bland annat med hjälp av Telia Soneras intressebolag i landet. Nästa vecka gästar hon Sverige för att medverka i Östgruppens Belarusdagar. Radzina finns tillgänglig för intervjuer under sitt Sverigebesök.

2012-04-19 00:00 CEST Info Belarus Info Belarus samordnare Isabel Sommerfeld deltog igår i Uppdrag Gransknings program om TeliaSoneras verksamhet i diktaturstater. Med anledning av vad som framkom i granskningen, kommer vi under dagen kl. 12:00-13:00 samlas utanför TeliaSoneras huvudkontor på Stureplan 8, för att manifestera mot verksamheten i landet.

Seminarium om de politiska fångarna i Vitryssland

2012-04-18 07:30 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Inom ramen för Belarusdagarna arrangerar Östgruppen den 25 april ett högaktuellt seminarium om de politiska fångarna i Vitryssland. Tre framstående experter från Vitryssland deltar i panelen: Valjantsin Stefanovitj (människorättscentret Vjasna), 
Lena Tonkatjova (Centrum för rättslig omvandling) och Natalja Radzina (journalist, Chartyja 97).

Seminarium om dödsstraff i Vitryssland

2012-04-18 07:20 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Inom ramen för Belarusdagarna arrangerar Östgruppen ett högaktuellt seminarium om dödsstraffet i Vitryssland. Två framstående människorättsförsvarare från Vitryssland deltar i panelen: Andrej Paluda
 (expert dödsstraffsfrågan) och Valjantsin Stefanovitj (vice ordförande) från människorättscentret Vjasna
. Seminariet kommer att hållas på Sensus, medborgarplatsen 4, kl 17.30-19.30 den 24:e april.

Vitryska människorättsförsvarare på besök under Belarusdagarna

2012-04-18 07:00 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Den 23-27 april får Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter besök av några av Vitrysslands främsta människorättsförsvarare och journalister. Även två ryska människorättsförsvarare med expertis kring vitryska förhållanden har bjudits hit. Under vistelsen i Sverige finns gästerna tillgängliga för intervjuer.