Pressmeddelanden

VD och koncernchef Keith McLoughlin’s kommentar till resultatet för första kvartalet 2013

2013-04-25 09:57 CEST
Starkt Nordamerika, svagt Europa Med stöd av en gradvis återhämtning på marknaden uppn...

VD och koncernchef Keith McLoughlins kommentarer till resultatet för andra kvartalet 2012

2012-07-19 08:59 CEST
Stark försäljning och resultatförbättring Electrolux uppnådde en rekordhög organisk ...