Pressmeddelanden

Vi söker volontärer som kan översätta handbok för ensamkommande!

2015-11-24 10:46 CET Skyddsvärnet Vi söker volontärer som kan översätta vår handbok för ensamkommande barn från svenska eller engelska till följande språk: somaliska, arabiska, dari, tigrinja, amarinja. Idag finns handboken på svenska och engelska. Handbokens syfte är att fungera som ett verktyg för ensamkommande flyktingbarn att bättre förstå asylprocessen när de kommer till Sverige.