Bilder

Volvo dumprar brandsläckningssystem - Volvo Fire Suppression System (exteriör)

2015-03-03 13:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Volvo dumper exteriör med den röda blinkande lampan vid larm och kontrollpanelen i hytten. Systemet kan manuellt aktivers från utsidan eller inne i hytten när larmet går (se bild). Systemet har 16 munstycken för släckning i motorrummet och under hytten. Volvo brandsläckningssystem finns som tillval för nya dumprar från Swecon.

Volvo dumprar - installation av brandsläckningssystem

2015-03-03 13:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Översikt på installationen av Volvo Fire Suppression System - Volvo Construction Equipments brandsläckningssystem för dumprar. Systemet har 16 munstycken som är placerade i motorrummet och under hytten. Systemet kan aktiveras manuellt från utsidan eller via manöverpanelen i hytten när larmet går.Volvo brandsläckningssystem finns som tillval för Volvos nya dumprar från Swecon.

Volvo L35G - lösning för effektiv snöröjning

2015-03-03 09:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB GSG på Gotland har nu en Volvo L35G med ett oberoende hydrauluttag bak för att effektivisera snöröjningsjobbet. Swecon kom han fram till att en extra hydraulpump skulle kunna användas. Inte bara det, denna pump skulle kunna – med ett reglage i hytten – kunna ställas för att försörja en egen krets till det bakre uttaget med steglös flödesreglering.

Volvo L35G - i fastighetsskötsel

2015-03-03 09:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB GSG på Gotland har fått en effektiv snöröjare i Volvo L35G. Den extra hydraulpumpen levererar upp till cirka 40 liter i minuten och regleras steglöst från hytten. Med en enkel modifiering av Volvos kompakthjullastare blir alltså maskinen en effektiv och smidig redskapsbärare som kan använda två flödekrävande hydrauliska redskap samtidigt utan att de påverkar varandra.

Volvo EW160E och EW180E

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Volvo Construction Equipments senaste hjulgrävare, EW160E och EW180E är mångsysslarmaskiner som är konstruerade för att ta hand om alla förarens behov på arbetsplatsen. Båda modellerna kan anpassas så att de stämmer överens med kundens exakta specifikationer, tack vare en rad flexibla konfigurationer som gör att föraren snabbt och enkelt kan byta redskap och lägga till praktiska funktioner.

Volvo EW160E och EW180E - nytt hydraulsystem

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Det förbättrade hydraulsystemet innebär att motoreffekten maximeras i alla lägen, vilket gör maskinen enklare att manövrera. Detta ökar både effektiviteten och säkerheten.

Volvo EW160E och EW180E - fabriksmonterad dragkrok

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Dragkroken ökar mångsidigheten och produktiviteten genom att du får med alla redskap till jobbet samtidigt. Dragkroken är fabriksmonterad och godkänd för allmän väg, så det är enkelt att transportera verktyg och redskap till och från jobbet med grävmaskinen.

Volvo EW160E och EW180E - hyttens funktioner

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Alla funktioner – inklusive manöverspakar, knappsats och LCDskärm – är ergonomiskt placerade och utformade för optimal kontroll och effektivitet. Antalet knappar och strömställare har minskats avsevärt för att göra det enklare och bekvämare för föraren.

Volvo EW160E och EW180E - lastarmsfjädring

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Lastarmsfjädringen ökar förarkomforten och gör att maskinen smidigare kommer fram på gropiga vägar och i svår terräng.

Volvo EW160E - höger sida

2015-03-02 10:05 CET Swecon Anläggningsmaskiner AB Studiobild på höger sida av maskinen. Med manövrerbarhet som kärna i designen kommer vår nya EW160E, EW180E hjulgrävare att prestera om och om igen på vilken arbetsplats som helst.