Pressmeddelanden

Bris och Gothia Fortbildning lanserar webbkurs om nätmobbning för skolan

2015-04-14 07:50 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Nätet erbjuder fantastiska möjligheter till social interaktion och lärande. Samtidigt är det en plats där kränkningar av barn och unga förekommer. Skolorna har ansvar för att hantera mobbning på nätet, men är i många fall osäkra på hur. I samarbete med Bris har Gothia Fortbildning tagit fram en webbkurs om hur skolor kan arbeta för att motverka nätmobbning.

Bris om Barnombudsmannens rapport: Viktigt att alla unga känner till sina rättigheter

2015-03-30 16:08 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Bris tar dagligen del av barns och ungas berättelser om kränkningar i skolan, och vet vilka konsekvenser det får att inte kunna känna sig trygg i sin skolmiljö. – Det är viktigt att alla barn och unga vet att det finns hjälp och stöd att få, och vart de ska vända sig för att få det, säger Kattis Ahlström, Bris generalsekreterare i en kommentar till Barnombudsmannens rapport.

Tack vare alla lottköpare – Bris tilldelas 18 miljoner

2015-03-05 09:48 CET BRIS - Barnens Rätt i Samhället Vid årets utdelning till PostkodLotteriets förmånstagare mottog Bris 18 miljoner kronor. – Bris verksamhet är ständigt i stort behov av nya resurser för att överleva och för att kunna fortsätta att varje dag, året om, stötta barn och unga. Vi säger därför 18 miljoner tack till PostkodLotteriet och alla lottköpare, säger Kattis Ahlström.

Osäker, skrivkramp och glasögonorm – Pär Lernström, Lisa Nordén och Sean Banan delar med sig av sin barndom i BRIS Idolkortskampanj!

2013-10-18 07:00 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället I årets Idolkortskampanj är det Ulrik Munther, Kodjo Akolor, Linnea Henriksson, Lisa Nordén, Maria Montazami, Pär Lernström och Sean Banan som visar att det går att få ett bra liv, trots att det ibland kunde vara jobbigt att växa upp.

2012-11-13 16:39 CET BRIS - Barnens Rätt i Samhället BRIS kontakter med barn och unga on-line har växt explosionsartat sedan BRIS utvecklat mejl och chatstöd med unga. Idag är det så många unga som vill chatta med BRIS att många unga aldrig kommer fram under BRIS-chattens öppettider. BRIS har därför sökt, och beviljats 2,4 miljoner kronor av socialdepartementet för att utveckla BRIS totala närvaro on-line.

BRIS-rapport Vuxenstöd 2012 tema psykisk ohälsa - Föräldrar saknar stöd när livet krisar

2012-05-24 09:00 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Under år 2011 hade BRIS Vuxentelefon- om barn 2 600 stödjande samtal med vuxna med frågor om barn. Det vanligaste kontaktområdet var myndighetskontakter, och det är också det område som ökade mest under år 2011.När vuxna kontaktar BRIS om Myndighetskontakter handlar det ofta om att de vuxna har sökt stöd hos olika myndigheter för att få hjälp för sitt barn, eller hela familjen, men inte lyckats.

Stödja familjer i kris - ny unik bok från BRIS, Rädda Barnen och Röda korset.

2012-05-09 07:00 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället ”Stödja familjer i kris – att arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar” är den första boken i sitt slag som ger vägledning och konkreta förslag i hur man kan arbeta med parallellt stöd till barn och föräldrar i kris, oavsett krisens orsak. Boken är bland annat en handbok i att forma egna modeller av stödgrupper riktade mot familjer.

När mamma och pappa inte orkar..  Välkommen till BRIS-rapport Vuxenstöd 2012s seminarium om vikten av stöd till föräldrar och andra vuxna.

2012-05-08 11:11 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället BRIS presenterar BRIS-rapport Vuxenstöd 2012 med ett fördjupande seminarium kring vuxnas behov av stöd. Vad behöver föräldrar som inte orkar vara föräldrar och vilken typ av hjälp efterfrågar de i kontakten med BRIS? Vad kan ett aktivt och tillgängligt föräldrastld göra för hela familjen? Seminariet äger rum den 24 maj klockan 10.00 – 12.00.

2012-04-27 12:49 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Årets rapport har fokus på psykisk ohälsa – dels hos de barn som de vuxna kontaktar BRIS om och dels när psykisk ohälsa drabbar familjen på grund av någon form av kris. Vad behöver föräldrar som inte orkar vara föräldrar och vilken typ av hjälp efterfrågar de i kontakten med BRIS? Vad kan ett aktivt och tillgängligt föräldra- och vuxenstöd göra för hela familjen?

2012-04-24 13:31 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället BRIS presenterar BRIS-rapport Vuxenstöd 2012 med ett fördjupande seminarium kring vuxnas behov av stöd. Vad behöver föräldrar som inte orkar vara föräldrar och vilken typ av hjälp efterfrågar de i kontakten med BRIS? Vad kan ett aktivt och tillgängligt föräldrastld göra för hela familjen? Seminariet äger rum den 24 maj klockan 10.00 – 12.00.