Pressmeddelanden

Så skapar vi en effektiv integrationspolitik i Örebro

2015-04-23 14:04 CEST Almega Invandringen till Sverige slår rekord. Hur vuxenutbildning, lokal arbetsmarknadspolitik och företagsklimat utformas påverkar integrationen. Välkommen till ett lunchseminarium där arbetsgivare, företag samt politiker resonerar kring konkreta lösningar på Örebros integrationsutmaningar.

Utbildningssektorn startar initiativ kring digitalisering i högre utbildning

2015-04-20 07:50 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB EdTech Sweden är ett initiativ som samlar högskolor, statlig utbildningsanordnare, en forskningsstiftelse inom näringslivet, utbildningsföretag, intresseorganisationer inom högre utbildning och Edtechföretag. Syftet med initiativet är att sätta behovet av en strategi och vision nationellt på kartan. Något branschen har saknat de senaste tio åren.

Så skapar vi en effektiv integrationspolitik i Malmö

2015-04-16 14:33 CEST Almega Invandringen till Sverige slår rekord. Hur vuxenutbildning, lokal arbetsmarknadspolitik och företagsklimat utformas påverkar integrationen. Välkommen till ett lunchseminarium där arbetsgivare, företag samt politiker resonerar kring konkreta lösningar på Malmös integrationsutmaningar.

Kommentar om budgeten: Studieförbundet Vuxenskolan redo att möta utmaningen

2015-04-15 11:31 CEST Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm ”Ett steg i rätt riktning” så kommenterar Annika Estassy Lovén, Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, regeringens budget om studieförbunden, asylsökande och språk. ​I dag lämnade regeringen vårändringsbudgeten och vårpropositionen till riksdagen. Det finns nyheter om asylsökande, språk och studieförbunden i budgeten. 30 miljoner kronor föreslås fördelas av Folkbildningsrådet till studieförbunden.

​Hantverk och konst är bildningstrender i Stockholm

2015-04-02 08:02 CEST Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Hantverk och konst är populära ämnen i Stockholm. Det berättar Annika Estassy Lovén på Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm med anledning av den bildningsrapport som Folkbildningsförbundet släppte nyligen. Rapporten beskriver bildningstrenderna för 2015.

2015-03-30 11:59 CEST Huddinge kommun - politik Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Salems kommun, Södertälje kommun samt Nykvarns kommun har genomfört en samordnad upphandling av gymnasial vuxenutbildning. Syftet är att kunna erbjuda medborgare en högkvalitativ utbildning. Det är totalt elva utbildningsanordnare som kommer erbjuda sina kurser och program.

Är kvalitetsarbete inom vuxenutbildning en omöjlig utmaning?

2015-03-12 09:43 CET Jönköping University Att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete är en nyckelfråga i dagens vuxenutbildning. Men går det att uppfylla nationella mål om likvärdig kvalitet och samtidigt ta hänsyn till krav på individualisering och flexibilitet? Eller är kvalitetsarbetet en omöjlig utmaning? Det har forskare vid Encell undersökt i en ny studie.

Barnskötare utbildade till lärare i unik satsning

2015-03-11 12:32 CET Linköpings kommun 14 av kommunens fast anställda barnskötare har fått möjlighet att utbilda sig till grundlärare med inriktning mot fritidshem. De tar sin examen torsdagen den 12 mars.

2015-02-06 09:04 CET Trä- och Möbelföretagen När den gymnasiala yrkesutbildningen lade ner förra våren fanns ett intakt, lokalt engagemang för utbildningsfrågor i Umeå. Nu har det så kallade Programrådet – med representanter från fyra medlemsföretag, Trä- och Möbelföretagen (TMF) samt Umeå kommun - tagit initiativ till en ny utbildning; en 1-årig heltidsutbildning som verkstadssnickare/maskinsnickare.

2015-02-03 13:49 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut cirka 16,3 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 41 projekt i Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. SIS-medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.