Pressmeddelanden

2014-03-24 08:20 CET Alingsås kommun Jensen Education kommer framöver att driva fristående gymnasiala kurser på vuxenutbildningen i Alingsås kommun. Det står klart sedan upphandlingen av detta avslutats och Jensen Education fått uppdraget.

Fem miljoner för att utveckla folkhögskolornas lärmiljöer

2014-03-07 15:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten har fått fem miljoner kronor för att analysera och utveckla folkhögskolornas lärmiljöer. Idag kan folkhögskolor få bidrag från SPSM för olika stödinsatser för att kursdeltagare med funktionsnedsättning ska kunna ta del av utbildningen. Med de fem miljonerna kan myndigheten också stödja en pedagogisk utveckling på folkhögskolorna.

Revenue Management i besöksnäringen - ny unik yh-utbildning

2014-03-05 07:30 CET Stockholms stad Revenue Management i besöksnäringen - Yh-utbildning där samarbetet med bransch och ämnesexperter ger garantier för kvalité och aktuellt innehåll. Nu kommer den första utbildningen i sitt slag till Sverige.

Unik Europapremiär för musikalen Godspell 21/2

2014-02-14 11:43 CET Folkuniversitetet Göteborg Välkommen att se Musikalutbildningens slutproduktion på Balettakademien vid Folkuniversitetet i Göteborg! Urpremiär för en ny version av musikalen GODSPELL baserad på Broadwayversionen från 2012. Bearbetad för Sverige av Hans Berndtsson i samarbete med Stephen Schwartz.

2014-02-03 15:25 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut cirka 12,2 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 27 projekt i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. SIS-medlen ska finansiera utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

2014-01-31 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten 23 olika projekt i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län har i år tagit del av drygt 12 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel). Pengarna ska finansiera utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och delas ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

2014-01-28 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år sammanlagt ut cirka 8 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 11 projekt i länen Stockholm, Uppsala och Gotland. Pengarna ska finansiera utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Nya spännande Yrkeshögskoleutbildningar

2014-01-17 16:57 CET Folkuniversitetet Göteborg Folkuniversitetet Göteborg kommer att starta nio nya yrkeshögskoleutbildningar. Tillsammans med näringslivsrepresentanter har vi skräddarsytt utbildningar som ger den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.

Yrkeshögskolan i Helsingborg får 200 nya utbildningsplatser

2014-01-16 16:39 CET Helsingborgs stad Yrkeshögskolan i Helsingborg får utöka kraftigt till hösten 2014. I dag meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan det glädjande beskedet att stadens yrkeshögskola beviljats sex utbildningar, varav fyra är helt nya. Det innebär 200 nya utbildningsplatser.

2013-09-13 11:22 CEST Sveriges Skolledarförbund Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kommenterar regeringens utspel om att stärka rätten till att läsa in grundläggande och särskild behörighet till högskolan. Att stärka rätten till studier i vuxen ålder öppnar upp för ett bättre samspel mellan utbildningssektorn och arbetsmarknaden, säger Matz Nilsson.