Pressmeddelanden

2013-09-13 11:22 CEST Sveriges Skolledarförbund Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kommenterar regeringens utspel om att stärka rätten till att läsa in grundläggande och särskild behörighet till högskolan. Att stärka rätten till studier i vuxen ålder öppnar upp för ett bättre samspel mellan utbildningssektorn och arbetsmarknaden, säger Matz Nilsson.

Nyfiken på vuxenstudier? Temadagar på Lärcentrum

2013-09-03 10:27 CEST Helsingborgs stad Temadagar är ett nytt grepp från Helsingborgs lärcentrum för att locka nya grupper till vuxenstudier. Varannan onsdag kan man titta in och lyssna på föreläsningar om allt från studieteknik till hur det är att jobba som polis.

2013-08-19 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Hur kan vuxenutbildningen bli mer tillgänglig för studerande med utvecklingsstörning? I det nya materialet "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning" går Specialpedagogiska skolmyndigheten igenom viktiga faktorer. Det innehåller också konkreta tips till vuxenutbildare om hur de kan anpassa undervisningen för vuxenstuderande som har en utvecklingsstörning.

Huddinge arbetar för en gemensam vuxenutbildningsregion

2013-05-27 14:38 CEST Huddinge kommun - politik I majoritetens budget för 2014 ska gymnasienämnden lägga särskilt fokus på att prioritera vuxenutbildning. Huddinge ska aktivt, i samarbete med andra kommuner i Stockholms län, arbeta för att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion.

2013-05-24 09:24 CEST Region Värmland Den 29 maj ställer ett 20-tal SFI-elever från Vuxenutbildningen på Tingvallagymnasiet ut slöjd som de tillverkat tillsammans med länshemslöjdskonsulent Carina Olsson under temat Slöjd = glädje. Utställningen är på Ljusgården på Region Värmland.

2013-05-22 12:18 CEST Umeå kommun Kommunens skolor har goda förutsättningar med välutbildade lärare och höga resultat i jämförelse med övriga riket. Områden som behöver utvecklas är hur skolan kompenserar den grupp av elever som inte når målen och bättre systematiskt kvalitetsarbete för att upptäcka och sätta in insatser där det behövs som bäst. Det framgår av Skolinspektionens granskning av de kommunala skolorna.

2013-05-22 12:16 CEST Umeå kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gjorde ett underskott på cirka 1,8 miljoner kronor under årets fyra första månader. Underskottet ligger främst inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. – Men prognosen visar att de fortsatt ökade marknadsandelarna inom gymnasieskolan gör att verksamheten kommer att hålla årets budget, säger nämndens ordförande Hans Lindberg (S).

2013-04-12 10:39 CEST MKFC Lärartäthet hot mot folkhögskolan Folkbildningsrådet tog retroaktivt bort språkstödet från MKFC Stockholm Folkhögskola som utbildar invandrare. Folkbildningsrådet använde för låg lärartäthet 1,86 som orsak för uteblivet statsbidrag. Beslutet grundade sig inte på riksdags- eller regerings krav. Den grundas inte heller på vetenskaplig bevisning eller beprövad erfarenhet.

2013-04-04 15:17 CEST Folkuniversitetet Göteborg I höst kommer några av landets mest ansedda krögare att ställa sina kök till förfogande för att lära ut mer om det som blivit något av det viktigaste inom branschen just nu – matlagning med fokus på miljö och hållbarhet. - Äntligen en utbildning som ger mig kockar med de kunskaper som jag och branschen behöver! säger Mats Nordström, krögare på Wasa Allé i Göteborg.

2013-03-25 08:58 CET Stockholms stad Åsö vuxengymnasium startar en ny yrkeshögskoleutbildning för webbutvecklare hösten 2013. Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen. Ansökningstiden pågår fram till den 1 maj.