Pressmeddelanden

2014-12-11 13:08 CET Linköpings kommun Stöd till elever som slutar gymnasiesärskolan, information om stödresurser i gymnasieskolan, enkät inom vuxenutbildningen, information om föreningsbidrag och utökning av konsument-, budget- och skuldrådgivning. Det var de ärenden som bildningsnämndens ordförande Carina Boberg kommenterade vid presskonferensen inför bildningsnämndens sammanträde.

2014-11-26 10:32 CET Ackebrink För andra året i rad, lagom till Ackebrinks 10-års jubileum, är Ackebrink återigen utnämnd till ett Gasellföretag. Magnus Tyrgrim, grundare: - Det känns speciellt att vi tillsammans har gjort något bra i fyra år, två år i rad. Jag lever alltid i en slags bortom horisonten-värld och befinner mig ständigt i framtiden, så jag tycker om att få ett tillfälle att stanna upp.

Stora satsningar på vuxenutbildningen

2014-11-14 07:30 CET Socialdemokraterna Östergötland I regeringens presenterade budget finns det med stora satsningar på vuxenutbildning som kommer leda till runt 1 500 platser i Östergötland – varav flera hundra i Norrköping. - Det är ett stort lyft som kommer leda till att fler får en adekvat utbildning och därmed får större möjligheter att komma ut i arbetslivet, säger Teresa Carvalho (S), riksdagsledamot.

2014-10-24 11:00 CEST Linköpings kommun Linköpings kommuns nya politiska majoritet S-MP-FP presenterade idag sitt jobbpolitiska program på Handelns hus i Linköping. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet har enats om en aktiv politik för fler växande företag och fler i arbete.

2014-10-13 13:30 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Hur kan skolan göra utbildningen tillgänglig för alla elever? Och hur skapar man möjlighet för elever med funktionsnedsättning att få tillgång till och stöd för de verktyg de behöver i sin utbildning?

Så kan vuxenstuderande med dyslexi få stöd

2014-10-06 08:52 CEST Helsingborgs stad Den här veckan är det dyslexiveckan. Det uppmärksammar skriv och lästeamet på Helsingborgs lärcentrum som bjuder in till en öppen föreläsning. En studerande berättar om sina erfarenheter av att studera med matematiksvårigheter, dyskalkyli. Media är också välkomna till särskilda föreläsningar som riktar sig till pedagoger inom vuxenutbildningen, även där bidrar en studerande med sina erfarenheter.

Mer information om vuxenutbildning

2014-09-15 09:41 CEST Helsingborgs stad Efter en prövotid under sommaren erbjuder nu Helsingborg kontaktcenter information om vuxenutbildning på sina ordinarie tider, alla dagar i veckan utom söndag.

2014-06-27 07:30 CEST Stockholms stad Frans Schartaus Handelsinstitut genomför ett av Sveriges största mobilitetsprojekt inom högre yrkesutbildning. Finansiellt stöd till utlandspraktik blir nu möjligt till fler studerande som är intresserade av Lärande i Arbete inom EU.

Läromedel som möter utvecklingen: It i vård och omsorg

2014-05-26 15:13 CEST Liber AB Läromedlet som ger såväl yrkesverksamma som studenter inom vård och omsorg, en plattform att stå på inför den snabba it-utvecklingen.

Ny utbildning i programmering stärker testare

2014-05-21 11:25 CEST System Verification System Verification fortsätter att skapa utbildningar i framkant. Nu lanseras Programmering för testare, som tagits fram efter önskemål från både kunder och deltagare på andra kurser. Utbildningen är den första i sitt slag och ligger helt i linje med marknadens förändrade behov.