Pressmeddelanden

2013-04-04 15:17 CEST Folkuniversitetet Göteborg I höst kommer några av landets mest ansedda krögare att ställa sina kök till förfogande för att lära ut mer om det som blivit något av det viktigaste inom branschen just nu – matlagning med fokus på miljö och hållbarhet. - Äntligen en utbildning som ger mig kockar med de kunskaper som jag och branschen behöver! säger Mats Nordström, krögare på Wasa Allé i Göteborg.

2013-03-25 08:58 CET Stockholms stad Åsö vuxengymnasium startar en ny yrkeshögskoleutbildning för webbutvecklare hösten 2013. Utbildningen är framtagen i samarbete med branschen. Ansökningstiden pågår fram till den 1 maj.

Unga inspirerade på ShowIT

2013-03-15 11:15 CET Uddevalla kommun Årets IT-mässa på Högskolecentrum Bohuslän var livfull. Över 1000 besökare kom för att lära sig hur barn, unga och pedagoger använder IT i skolan och på fritids.

Nya tag på Anders Ljungstedts Gymnasium

2013-02-21 15:15 CET Linköpings kommun En genomlysning av Ljungstedtska skolan i Linköping presenterades i samband med bildningsnämndens sammanträde. Skolan är ett av landets största gymnasier med cirka 1500 elever. Ulf Lindberg, tidigare enhetschef på Folkungaskolan, har fått bildningschefens uppdrag att leda utvecklingsarbetet för Anders Ljungstedts Gymnasium.

2013-02-06 12:30 CET Landskrona stad Landskrona stad bjöd vid årsskiftet in privata och externa utbildningsleverantörer att auktorisera sig som utbildningsleverantör för den kommunala utbildningen i svenskundervisning för invandrare (SFI). Intresset att etablera sig i Landskrona har visat sig vara stort, hittills har tre utbildningsföretag ansökt om utbildning fördelat på fyra orter. Ytterligare ett par leverantörer visat intresse.

Medborgarskolan växer inom YH

2013-01-31 15:33 CET Medborgarskolan

2013-01-30 18:16 CET ESL Språkutbildning Utomlands 2013 inleds med lanseringen av ESL:s nya 30+ program. I ett första led erbjuder vi idag engelskakurser med boende specialutformade för resenärer över 30 år. Kurserna erbjuds i ständigt populära metropolen London och på solskensön Malta.

Nordiska Skräddarskolan vid Uddevalla Vuxenutbildning

2013-01-21 14:09 CET Uddevalla kommun Idag är det en glädjens dag på Uddevalla Vuxenutbildning. Den i landet unika och högt rankade skräddarutbildningen som funnits i olika former sedan 1997 har fått klartecken att fortsätta från Myndigheten för yrkeshögskolan. Det innebär att minst två nya kullar kommer att få möjlighet att gå utbildningen.

2013-01-18 13:53 CET Umeå kommun Umeå kommun lämnade i september 2012 in ansökningar till Yrkeshögskolemyndigheten för att starta yrkeshögskoleutbildningar. Två av dessa har beviljats statsbidrag.

2013-01-16 07:07 CET Linköpings universitet (LiU) Året startar med flera nya satsningar inom Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning, vid Linköpings universitet: Ny föreståndare och ordförande, lansering av en internationell forskarantologi samt en ny satsning på doktorander.