Pressmeddelanden

Lekmer.se säljer tidningsprenumerationer

2013-11-29 13:30 CET Qliro Group AB (publ.) Lekmer och Tidningskungen startar samarbete kring försäljning av tidningsprenumerationer i Sverige, Norge och Finland.

NCG Group’s partner iStone ABC AS consolidates its position as market leader in the Norwegian market with many new customers

2013-11-26 13:00 CET NCG Group NCG Group has for several years had a strategic partnership with iStone abc towards the food industry. iStone abc 's award-winning concept iStone Food continues its growth in the market with full force. The new generation of supply and demand forecasts is based entirely on BizView.

NCG Group’s partner iStone abc AS befäster sin position som marknadsledare i den norska marknaden med många nya kunder

2013-11-26 10:00 CET NCG Group NCG Group har sedan flera år ett strategiskt samarbete med iStone abc mot livsmedelindustrin. iStone abc’s prisbelönade koncept iStone Food fortsätter sin tillväxt i marknaden med full styrka. Den nya generationen av anskaffnings- och efterfrågeprognoser bygger i sin helhet på Bizview.

Rum21.se lanserar responsiv mobilsajt

2013-11-21 11:00 CET Qliro Group AB (publ.) Som ett andra steg i lanseringen av nya Rum21.se släpper nu e-möbelbutiken en responsiv sajt i syfte att höja kundupplevelsen för sin ökande andel mobilsurfande kunder.

2013-11-19 11:38 CET Jonas Ulveseth Jonas är huvudutvecklare för en ny datadriven produkt som kommer lanseras genom intertainment.tv Intertainment kommer leverera skalerbara produkter inom TV-data, Sport-data och relaterad metadata. De kommer också erbjuda två whitelabelprodukter, en TV-guide och en sport-center produkt Beta lansering kommer genomföras i januari http://www.intertainment.tv

Friluftsfrämjandet chooses BizView Cloud from NCG Group for their performance management and monitoring

2013-11-13 10:30 CET NCG Group It is with great pleasure we can announce that Friluftsfrämjandet has chosen BizView for their performance management and monitoring. NCG Group delivers BizView Cloud to Friluftsfrämjandet where BizView will interact with the business system Hogia Cloud in budgeting, forecasting, reporting and analysis.

Friluftsfrämjandet väljer BizView Cloud från NCG Group för sin verksamhetsstyrning och uppföljning

2013-11-13 09:30 CET NCG Group Det är med stor glädje vi kan meddela att Friluftsfrämjandet valt BizView för sin verksamhetsstyrning och uppföljning. NCG Group levererar BizView Cloud till Friluftsfrämjandet där BizView kommer att samverka med affärssystemet Hogia Cloud inom budgetering, prognostisering, rapportering och analys.

2013-10-28 08:45 CET ClearSense (Lokaldelen i Sverige AB) Lokaldelen har införlivat en mängd nya digitala produkter i sortimentet och lägger allt större vikt vid att utveckla produkter som hjälper företag att synas i den hårda konkurrensen på Google och i sociala medier. Namnbytet förstärker budskapet om att företaget kombinerar nya möjligheter med erfarenhet av att effektivt marknadsföra svenska företag sedan 1943.

BizView 5.1 - Total solution for forecasting, budgeting, reporting and analysis

2013-10-24 10:30 CEST NCG Group We are proud to present the new BizView 5.1 version which includes a number of improved and refined features as well as some completely new key features.

BizView 5.1 - Helhetslösning för prognostisering, budgetering, rapportering och analys

2013-10-24 09:31 CEST NCG Group Idag är en ny version av BizView klar för leverans. Vi presenterar stolt BizView 5.1 som innehåller en rad förbättrade och förfinade finesser, men även några helt nya viktiga funktioner.