Pressmeddelanden

Järfällas arbete med att förbättra tillgänglighet och webbinformation ger resultat

2012-01-27 10:39 CET Järfälla kommun Av 160 kommuner är Järfällas tillgänglighet i telefon näst bäst enligt undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. 86 procent av Järfällaborna får kontakt med en handläggare när de ringer, en förbättring med 17 procentenheter sedan 2010. Även Järfällas webbplats får ett bra betyg i undersökningen.