Dokument

Kommunikatören 2010

2010-04-27 15:00 CEST Hammer & Hanborg Aktiebolag Nordens största undersökning bland människor som jobbar med kommunikation, information och marknadsföring. 3 420 respondenter har svarat på frågor om sin arbetssituation och kraven på arbetsmarknaden. I årets undersökning har en del särskilt riktat fokus på användandet av sociala medier samt vem eller vilka som har varit mest innovativa i sitt kommunikationsarbete under 2009.

Sociala Medier och ditt varumärke

2009-09-08 14:20 CEST Yay! Brand and Design Agency AB Sociala medier har en stor betydelse för kontakt med kunder, medarbetare och för att skapa nya kontakter. Dessutom finns en stor potential för marknadsföring och PR inte bara för företag utan även för organisationer och kommuner. Genom att finnas med på de digitala arenor där kunderna umgås med varandra kan man påverka på nya sätt, ofta gratis eller till låga kostnader.

Barnen och varumärkesbyggarna

2009-06-23 10:00 CEST Konsumentföreningen Stockholm Konsumentföreningen Stockholm(KfS) har sedan 2004 följt utvecklingen av livsmedel som marknadsförs till barn, dess näringsvärden och hur de marknadsförs. Denna rapport ger en översiktlig bild av hur marknadsföringen till barn påverkats av trender inom teknik och samhällsutveckling.