Pressmeddelanden

2011-12-13 10:07 CET SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA investerar totalt 540 MSEK för att stärka kraftliner-produktionen i Munksund, Piteå. Investeringen avser uppgradering av pappersmaskinen samt renovering av sodapannan.