Nyheter

​”Vi räddar mer liv att prata om suicid än att låta bli”

2015-09-08 09:00 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Den 10 september är det den internationella suicidpreventionens dag som uppmärksammas världen över och även på vårt sjukhus. I sjukhusentréerna mellan klockan 10-14 kan våra besökare och medarbetare ställa frågor och samtala om det svåra men angelägna ämnet suicid.

2015-06-23 16:52 CEST Celgene

2014-10-01 13:59 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har börjat granska tillgänglig information om läkemedel som för närvarande är under utveckling för behandling av ebolavirus-infektion. Syftet är att ge en översikt över det aktuella kunskapsläget om experimentella läkemedel, som kan ligga till grund för hälsovårdsmyndigheters beslut.

2012-05-04 11:09 CEST Sveriges Kommuner och Landsting WHO har utropat den 5 maj till en global handhygiendag. SKL och Smittskyddsinstitutet lanserar nytt utbildningsmaterial som riktar sig till både patienter och vårdpersonal.

2011-11-11 10:40 CET Läkare för Miljön

2011-08-19 17:32 CEST UNICEF Sverige Antalet kolerafall ökar i södra Somalia och utgör ett dödligt hot för redan undernärda barn. UNICEF och WHO trappar nu upp insatserna på bred front för att förhindra spridningen.

2011-07-05 09:43 CEST Taiwannyheter Taiwan is striving to contribute to world health while consolidating its existing healthcare system.

2011-07-05 09:27 CEST Taiwannyheter In 2010, a young Romanian woman came to Taiwan for the first of a number of reconstructive surgeries to restore her chin and teeth, which had been smashed in a car accident. Surgical operations in her home country had been unsuccessful, but after three rounds of surgery, the young woman not only regained something of her former appearance, but could chew and eat solid foods once again.

2010-12-06 10:52 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Främmande virusfragment har nyligen påvisats i vissa vacciner. Av den anledningen har EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP genomfört en utredning och konstaterar att resultaten av denna visar att det inte föreligger någon risk för människa vid användning av dessa vacciner, eftersom de virusfragment man funnit inte härrör från virus som orsakar någon sjukdom hos människor.

2010-07-06 10:37 CEST FAO Representanter från WHO, FAO och FN: s avdelning för livsmedelsstandard, kommissionen för Codex Alimentarius, kommer att hålla en virtuell pressträff tisdagen den 6:e juli klockan 12:00.