Pressmeddelanden

Ebola: Omvärlden måste mobilisera mot biologisk katastrof

2014-09-02 17:16 CEST Läkare Utan Gränser Världen måste omedelbart mobilisera civila och militära medicinska resurser i insatsen mot ebola.

Om WHO:s plan mot ebola: ”Det räcker inte att följa katastrofen från läktaren”

2014-08-28 16:24 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränsers operative chef Brice de la Vingne välkomnar den handlingsplan mot ebola som Världshälsoorganisationen WHO presenterade i dag. Samtidigt påpekar han också att planen lämnar många viktiga frågor obesvarade.

WHO:s klassifiering av ebolautbrottet - ”Ord räddar inte liv”

2014-08-08 13:56 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränsers ansvarige för internationella insatser kommenterar WHO:s beslut att klassa ebolaepidemin som en internationell hälsokris.

2014-06-27 14:34 CEST AbbVie Den 1 juli ordnar AbbVie ett seminarium om vad som krävs för en patientfokuserad vård av inflammatoriska tarmsjukdomar. Senare samma dag är temat hur sjukvården, trots nya innovationer, fortarande brottas med väntetider och onödiga sjukskrivningar för reumatiker. AbbVie medverkar även i Psoriasisförbundets seminarium den 3 juli om hur WHO:s erkännande av psoriasis ställer helt nya krav på vården.

2014-05-12 13:01 CEST Strålskyddsstiftelsen Mobilanvändare som använder mobilen 30 minuter om dagen eller mer löper fyra gånger ökad risk för aggressiv hjärntumör visar ny forskning från Frankrike. Strålskyddsstiftelsen uppmanar till omedelbara åtgärder för att varna allmänheten, särskilt barnen, för riskerna med mobiltelefoner samt läsplattor som sänder ut lika hög strålning. Användningen bör förbjudas i skolor och i förskolor.

2014-04-22 07:57 CEST Uppsala universitet Världshälsoorganisationen uppmanar i sina nya riktlinjer till allmän testning av alla misstänkta malariafall före behandling. Den nya policyn visar sig dock vara näst intill omöjlig att uppnå utan stora förändringar i de diagnosticeringsmetoder som används där malaria är vanligt. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Lions och Jimmy Carter botar ögonsjukdomar

2014-01-28 11:20 CET Lions Clubs International Lions och The Carter Center, grundat av den tidigare amerikanske presidenten Jimmy Carter, har tillsammans räddat synen på miljoner människor.

2013-10-23 18:04 CEST Rotary Sverige Norge är världsledande i kampen mot polio. Under 2014 kommer Norge att stödja kampanjen för att utrota polio med 240 miljoner norska kronor. Tisdag i denna vecka satte utrikesminister BØrge Brende polioarbete på sin politiska dagordning. Han berättade då att den nya regeringen kommer att fortsätta stödja kampen mot polio och gav tydligt uttryck för att vilja utveckla ett samarbete med Rotary.

2013-09-04 10:36 CEST Psykologisk Orientering Det i särklass viktigaste att förstå är att vi inte har skapat en behandlingsform som kan bota dessa olika livsproblem inklusive depressioner. Vi är vilse i terrängen och fortsätter att försöka orientera oss ur sönderfallna psyken i blindo utan något som leder oss rätt.

2013-07-26 09:00 CEST Strålskyddsstiftelsen En ny undersökning från Örebro universitetssjukhus bekräftar att användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken för tumör på hörselnerven. Studien stärker såväl tidigare resultat som också visat att mobilanvändning ökar risken för tumörer som WHO:s cancerforskningsinstitut IARC:s beslut att klassa mobilstrålning som möjligen cancerframkallande redan för två år sedan.