Pressmeddelanden

WHO:s klassifiering av ebolautbrottet - ”Ord räddar inte liv”

2014-08-08 13:56 CEST Läkare Utan Gränser Läkare Utan Gränsers ansvarige för internationella insatser kommenterar WHO:s beslut att klassa ebolaepidemin som en internationell hälsokris.

2014-06-27 14:34 CEST AbbVie Den 1 juli ordnar AbbVie ett seminarium om vad som krävs för en patientfokuserad vård av inflammatoriska tarmsjukdomar. Senare samma dag är temat hur sjukvården, trots nya innovationer, fortarande brottas med väntetider och onödiga sjukskrivningar för reumatiker. AbbVie medverkar även i Psoriasisförbundets seminarium den 3 juli om hur WHO:s erkännande av psoriasis ställer helt nya krav på vården.

2014-05-12 13:01 CEST Strålskyddsstiftelsen Mobilanvändare som använder mobilen 30 minuter om dagen eller mer löper fyra gånger ökad risk för aggressiv hjärntumör visar ny forskning från Frankrike. Strålskyddsstiftelsen uppmanar till omedelbara åtgärder för att varna allmänheten, särskilt barnen, för riskerna med mobiltelefoner samt läsplattor som sänder ut lika hög strålning. Användningen bör förbjudas i skolor och i förskolor.

2014-04-22 07:57 CEST Uppsala universitet Världshälsoorganisationen uppmanar i sina nya riktlinjer till allmän testning av alla misstänkta malariafall före behandling. Den nya policyn visar sig dock vara näst intill omöjlig att uppnå utan stora förändringar i de diagnosticeringsmetoder som används där malaria är vanligt. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Lions och Jimmy Carter botar ögonsjukdomar

2014-01-28 11:20 CET Lions Clubs International Lions och The Carter Center, grundat av den tidigare amerikanske presidenten Jimmy Carter, har tillsammans räddat synen på miljoner människor.

2013-10-23 18:04 CEST Rotary Sverige Norge är världsledande i kampen mot polio. Under 2014 kommer Norge att stödja kampanjen för att utrota polio med 240 miljoner norska kronor. Tisdag i denna vecka satte utrikesminister BØrge Brende polioarbete på sin politiska dagordning. Han berättade då att den nya regeringen kommer att fortsätta stödja kampen mot polio och gav tydligt uttryck för att vilja utveckla ett samarbete med Rotary.

2013-09-04 10:36 CEST Psykologisk Orientering Det i särklass viktigaste att förstå är att vi inte har skapat en behandlingsform som kan bota dessa olika livsproblem inklusive depressioner. Vi är vilse i terrängen och fortsätter att försöka orientera oss ur sönderfallna psyken i blindo utan något som leder oss rätt.

2013-07-26 09:00 CEST Strålskyddsstiftelsen En ny undersökning från Örebro universitetssjukhus bekräftar att användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken för tumör på hörselnerven. Studien stärker såväl tidigare resultat som också visat att mobilanvändning ökar risken för tumörer som WHO:s cancerforskningsinstitut IARC:s beslut att klassa mobilstrålning som möjligen cancerframkallande redan för två år sedan.

Sexuella trakasserier förvärras av osäkra anställningar

2013-07-12 16:12 CEST Feministiskt Perspektiv Sexuella trakasserier drabbar sju av tio kvinnor som jobbar i krogbranschen, enligt en ny undersökning från Svenska Dagbladet. Att siffrorna är så höga just i restaurangbranschen hänger enligt fackliga företrädaren Jenny Bengtsson ihop med att branschen även ligger i topp vad gäller osäkra anställningar och i botten vad gäller lön. Samtidigt finns exempel på fall där den som vågat anmäla får rätt.

2013-07-04 10:00 CEST Sida Den humanitära krisen i Syrien och dess grannländer eskalerar mycket fort. Idag har Sida beslutat om sammanlagt 45 miljoner kronor i ytterligare stöd till Svenska Röda Korset och Unicef för deras humanitära insatser i regionen.