Pressmeddelanden

2013-02-08 15:52 CET Healthy Cities Det Nationella Healthy Cities-nätverket har sin årskonferens på hotell Hallandia i Halmstad 14 och 15 februari. I samband med mötet dag ett kommer rapporten ”Utanförskapets ekonomiska sociotoper” att presenteras. Rapporten har undersökt möjligheterna att beskriva samhällskostnader för olika typer av utanförskap med utgångspunkt i bostadsområden.

2013-01-23 16:12 CET Läkare Utan Gränser Regeringarna som deltar i Världshälsoorganisationen WHO:s styrelsemöte i Genève denna vecka måste ta tillfället i akt att åtgärda allvarliga brister i det dokument som ska föra det globala samfundets arbete med vacciner framåt under de närmsta åren. Misslyckas de kommer många av de viktigaste orsakerna till att barn fortfarande inte nås av vaccinationsprogram finnas kvar.

2012-11-05 16:38 CET Umeå universitet Världshälsoorganisationen WHO har inrättat ett samarbetscentrum (Collaborating Centre) vid Umeå universitet med specialistområdet ”verbala obduktioner”.

2012-09-07 09:46 CEST UNICEF Sverige Uppskattningsvis 1,3 miljoner barn har drabbats av krisen i Syrien och nu kartlägger UNICEF hälsan bland tusentals barn för att undvika undernäring. UNICEF vädjar om mer pengar för att kunna möta de ökade behoven.

2012-08-28 17:55 CEST Rotary Sverige Mer än 300 ledande rotarianer från 17 olika länder samlas denna vecka i Sundsvall för en internationell konferens. Bland talarna på konferensen finns bl.a. biståndsminister Gunilla Carlsson samt Rotarys inkommande världspresident Ron Burton från USA. Vidare kommer Dr Bruce Aylward biträdande chef på WHO att tala om Rotarys engagemang för utrotning av polio i världen.

FN skärper föreskrifter för ökad livsmedelssäkerhet

2012-07-05 14:51 CEST FAO FN:s organisation för livsmedelsstandarder har enats om nya regler – inklusive den högsta tillåtna nivån av melamin i mjölkersättning för spädbarn – vid ett möte i Rom. Det nya regelverket är en del av en serie åtgärder med syfte att värna om konsumenthälsan världen över. Andra åtgärder som antagits är standarder för livsmedelssäkerhet för skaldjur, meloner, torkade fikon och livsmedelsmärkning.

2012-06-08 09:19 CEST Statens folkhälsoinstitut FN:s generalförsamling antog 2011 en deklaration om att förebygga och kontrollera icke smittsamma sjukdomar. Arbetet med mål och indikatorer fortsätter under 2012.

2012-05-30 06:53 CEST IKSU Från och med 8 juni tas solarierna på anläggningarna IKSU sport och IKSU spa bort. Anledningen är den ökade risk för cancer som solning ger enligt en rapport från världshälsoorganisationen WHO.

2012-04-16 09:22 CEST Caresafe AB WHO har sammanställt en rad punkter gällande patientsäkerhet. Det är en klar och tydlig beskrivning över vilka krav och målsättningar som alla vårdinstanser aktivt bör sträva mot. Det är aktuellt och är ett bra steg mot förbättringsarbetet och uppmanar till alla länkar i vårdkjedan ökar samarbetet. Oavsett om Du är anhörig, patient eller personal. Patientsäkerhet är ett levande verktyg i vardagen.

2012-04-05 07:41 CEST Piratpartiet Världshälsoorganisationen (WHO) har beslutat att ta bort alla referenser till förfalskning i sitt nya arbetsdokument om tobak och hälsa. Man inte tycker att varumärkesrätten bör blandas ihop med allmänna diskussioner om hälsa. Piratpartiets EU-parlamentariker Amelia Andersdotter välkomnar beslutet och menar att den globala politiken äntligen börjar röra sig bort från immaterialrättsdiskussioner.