Pressmeddelanden

2013-03-27 08:00 CET Strålskyddsstiftelsen Den franska nationalförsamlingen har sagt ja till en lagändring i den franska skollagen som föreskriver att skolorna i Frankrike ska prioritera fast uppkoppling till internet framför trådlös (wifi). Ändringen hänvisar till att ett växande antal experter anser att trådlös teknik medför hälsorisker. Den är också i linje med Europarådets rekommendationer.

2013-03-21 08:00 CET Strålskyddsstiftelsen Den schweiziska mobiloperatören Swisscom har sedan minst ett decennium kännedom om cancerriskerna med trådlösa nätverk. Redan 2003 beskrev företaget att hälsoeffekterna kan bli omfattande och leda till ökad cancerrisk i en patentansökan. Trots kunskapen marknadsförs tekniken allt aggressivare mot skolbarn.

2013-03-13 08:00 CET Strålskyddsstiftelsen Två män har det senaste halvåret fått skadestånd med motivet att deras cancer orsakats av mobilen Det senaste fallet gäller en israelisk advokat som får motsvarande 700 000 kronor av den israeliska mobiloperatören Partner Communications efter en privat uppgörelse. I oktober 2012 beviljade Italiens högsta domstol skadestånd till en affärsman vars hjärntumör bedömdes vara orsakad av mobilanvändning.

2013-02-21 15:27 CET Healthy Cities Om de stora kostnadernas osynlighet och de kortsiktigt goda beslutens långsiktiga ineffektivitet. Förstudien ställer frågan. Går det att beskriva samhällskostnader med bostadsområden/stadsdelar och befolkningens situation som utgångspunkt?

Ny WHO-rapport: Kemikalier bakom flera folksjukdomar

2013-02-19 11:00 CET Stockholms universitet Vi lever i en värld där tiotusentals kemikalier används varje dag. Forskarna har hittills identifierat flera hundra som hormonstörande. De risker kemikalierna innebär för både människa och miljö är underskattade. Det visar en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP och världshälsoorganisationen WHO som presenteras idag i Nairobi. Arbetet har letts av professor Åke Bergman, Stockholms universitet.

2013-02-08 15:52 CET Healthy Cities Det Nationella Healthy Cities-nätverket har sin årskonferens på hotell Hallandia i Halmstad 14 och 15 februari. I samband med mötet dag ett kommer rapporten ”Utanförskapets ekonomiska sociotoper” att presenteras. Rapporten har undersökt möjligheterna att beskriva samhällskostnader för olika typer av utanförskap med utgångspunkt i bostadsområden.

2013-01-23 16:12 CET Läkare Utan Gränser Regeringarna som deltar i Världshälsoorganisationen WHO:s styrelsemöte i Genève denna vecka måste ta tillfället i akt att åtgärda allvarliga brister i det dokument som ska föra det globala samfundets arbete med vacciner framåt under de närmsta åren. Misslyckas de kommer många av de viktigaste orsakerna till att barn fortfarande inte nås av vaccinationsprogram finnas kvar.

2012-11-05 16:38 CET Umeå universitet Världshälsoorganisationen WHO har inrättat ett samarbetscentrum (Collaborating Centre) vid Umeå universitet med specialistområdet ”verbala obduktioner”.

2012-09-07 09:46 CEST UNICEF Sverige Uppskattningsvis 1,3 miljoner barn har drabbats av krisen i Syrien och nu kartlägger UNICEF hälsan bland tusentals barn för att undvika undernäring. UNICEF vädjar om mer pengar för att kunna möta de ökade behoven.

2012-08-28 17:55 CEST Rotary Sverige Mer än 300 ledande rotarianer från 17 olika länder samlas denna vecka i Sundsvall för en internationell konferens. Bland talarna på konferensen finns bl.a. biståndsminister Gunilla Carlsson samt Rotarys inkommande världspresident Ron Burton från USA. Vidare kommer Dr Bruce Aylward biträdande chef på WHO att tala om Rotarys engagemang för utrotning av polio i världen.