Pressmeddelanden

2013-06-05 10:20 CEST Rawfoodmiddagar Världshälsoorganisationen presenterade i våras en uppmärksammad studie om kemikalierna i samhället och vilken påverkan de har på vår hälsa. Frågan om att minimera exponeringen för farliga kemikalier har därför blivit hett omdebatterad. Nu kommer två av pionjärerna och de internationella auktoriteterna inom helhetshälsa till Sverige nästa vecka för att tala om ett kemikaliefritt liv och vägen dit.

2013-06-05 10:17 CEST Rawfoodmiddagar Världshälsoorganisationen presenterade i våras en uppmärksammad studie om kemikalierna i samhället och vilken påverkan de har på vår hälsa. Frågan om att minimera exponeringen för farliga kemikalier har därför blivit hett omdebatterad. Nu kommer två av pionjärerna och de internationella auktoriteterna inom helhetshälsa till Sverige nästa vecka för att tala om ett kemikaliefritt liv och vägen dit.

2013-06-05 10:12 CEST Rawfoodmiddagar Världshälsoorganisationen presenterade i våras en uppmärksammad studie om kemikalierna i samhället och vilken påverkan de har på vår hälsa. Frågan om att minimera exponeringen för farliga kemikalier har därför blivit hett omdebatterad. Nu kommer två av pionjärerna och de internationella auktoriteterna inom helhetshälsa till Sverige nästa vecka för att tala om ett kemikaliefritt liv och vägen dit.

2013-05-15 21:06 CEST Blueair Soaring levels of airborne fine particles and chemicals found in homes and workspaces around the planet pose a growing threat to human health and wellbeing. Sweden’s Blueair warns lack of committed government action to tackle the growing problem poses a potentially catastrophic health threat to future generations.

2013-05-03 11:00 CEST Strålskyddsstiftelsen Strålsäkerhetsmyndigheten SSM lämnar i dag en expertrapport som för tionde året i rad avfärdar hälsorisker med mobiltelefoner och övrig trådlös teknik. Under ett decennium har myndigheten valt experter som till en majoritet alltid haft klara intressekonflikter genom uppdrag för eller finansiering från telekomindustrin. Slutsatsen har också alltid varit densamma: ”inga hälsorisker”.

Sverige socialt i toppen i ny global undersökning

2013-04-11 15:14 CEST Deloitte Sverige rankas som det mest socialt avancerade landet, närmast framför Storbritannien, Tyskland, USA och Japan, enligt framtagna Global Social Progress Index. Sverige ställer sig främst genom att kunna erbjuda en kombination av grundläggande samhällsfunktioner samt möjligheter för den enskilde medborgaren att kunna utvecklas.

2013-03-27 08:00 CET Strålskyddsstiftelsen Den franska nationalförsamlingen har sagt ja till en lagändring i den franska skollagen som föreskriver att skolorna i Frankrike ska prioritera fast uppkoppling till internet framför trådlös (wifi). Ändringen hänvisar till att ett växande antal experter anser att trådlös teknik medför hälsorisker. Den är också i linje med Europarådets rekommendationer.

2013-03-21 08:00 CET Strålskyddsstiftelsen Den schweiziska mobiloperatören Swisscom har sedan minst ett decennium kännedom om cancerriskerna med trådlösa nätverk. Redan 2003 beskrev företaget att hälsoeffekterna kan bli omfattande och leda till ökad cancerrisk i en patentansökan. Trots kunskapen marknadsförs tekniken allt aggressivare mot skolbarn.

2013-03-13 08:00 CET Strålskyddsstiftelsen Två män har det senaste halvåret fått skadestånd med motivet att deras cancer orsakats av mobilen Det senaste fallet gäller en israelisk advokat som får motsvarande 700 000 kronor av den israeliska mobiloperatören Partner Communications efter en privat uppgörelse. I oktober 2012 beviljade Italiens högsta domstol skadestånd till en affärsman vars hjärntumör bedömdes vara orsakad av mobilanvändning.

2013-02-21 15:27 CET Healthy Cities Om de stora kostnadernas osynlighet och de kortsiktigt goda beslutens långsiktiga ineffektivitet. Förstudien ställer frågan. Går det att beskriva samhällskostnader med bostadsområden/stadsdelar och befolkningens situation som utgångspunkt?