Pressmeddelanden

Neste Oil fortsätter agera mot Greenpeace-sajt, trots löften

2012-07-04 05:41 CEST Binero Neste Oil fortsätter nu ansträngningarna att stänga Greenpeace websida Nestespoilreturns genom en anmälan mot domänen via WIPO. Detta trots försäkringar till medier att sajten skulle lämnas ifred då det inte längre förelåg risk för sammanblandning med någon Neste-sajt. Nestespoilreturns.com är en parodisajt, hostad av Binero. WIPO väntas ge sitt utlåtande den 26 juli.

2010-10-07 15:26 CEST Cedel AB