Pressmeddelanden

Wolfram Announces SystemModeler—Launching a New Era of Integrated Design Optimization

Wolfram Announces SystemModeler—Launching a New Era of Integrated Design Optimization

2012-05-23 20:12 CEST
Today the Wolfram Group announced the release of Wolfram SystemModeler—the high-fidelit...

Mjärdevi Science Park blir platsen för Linköpings universitets Alumniträff 2012

Mjärdevi Science Park blir platsen för Linköpings universitets Alumniträff 2012

2012-03-06 14:13 CET
Mjärdevi Science Park, en av världens mest dynamiska företags- och innovationsmiljöer, ...

Wolfram Research förvärvar Linköpingsföretaget MathCore

2011-03-30 20:07 CEST
Wolfram Research, som utvecklar Mathematica och Wolfram|Alpha, har förvärvat Linköpings...