Pressmeddelanden

Ökade insatser krävs för tigerns överlevnad

2014-09-19 15:07 CEST Världsnaturfonden WWF Över 120 tigerexperter från över 20 länder har i veckan samlats i Dhaka, Bangladesh, för att granska 13 tigerländers arbete till skydd för tigern. – Stora framsteg har gjorts, men regeringarna måste göra mycket mer om målet att fördubbla antalet tigrar i det vilda till 2022 ska nås, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

SVT direktsänder "Östersjön - blir det bättre eller sämre?" då Hållbara Hav tar tempen på Östersjön 10 september

2014-09-10 06:00 CEST Briggen Tre Kronor/Initiativet Hållbara Hav SVT direktsänder då Initiativet Hållbara hav tar tempen på Östersjön! Ämnen som behandlas är övergödning, fågellivet som indikator på Östersjöns status, hållbart fiske och kemikalier. Fyra forskare och expertpanel fördjupar perspektivet och belyser följder samt adderar ett praktiskt konsumentperspektiv. HKH Kronprinsessan Victoria närvarar. Moderator: Folke Rydén

Ett fåtal platser kvar - Inbjudan "Östersjön - blir det bättre eller sämre?" den 10 sept. Anmälan senast 1 sept

2014-08-28 09:00 CEST Briggen Tre Kronor/Initiativet Hållbara Hav Under årets seminarium tar vi tempen på Östersjön. Fyra forskare ger sina betraktelser utifrån sina erfarenheter. Expertpanel följer upp, fördjupar perspektivet och belyser följder samt adderar ett praktiskt konsumentperspektiv. Vi behandlar övergödning, fågellivet som indikator på Östersjöns status, hållbart fiske och kemikalier. HKH Kronprinsessan Victoria närvarar. SVT direktsänder. O.s.a. 1/9.

Hållbara Havs årliga seminarium 10 september. Östersjön - blir det bättre eller sämre?

2014-08-20 15:12 CEST Briggen Tre Kronor/Initiativet Hållbara Hav Under årets seminarium tar vi tempen på Östersjön. Fyra forskare ger sina betraktelser utifrån sina erfarenheter. Expertpanel följer upp och fördjupar perspektivet och belyser följder samt adderar ett praktiskt konsumentperspektiv. Vi behandlar övergödning, fågellivet som indikator på Östersjöns status, hållbart fiske och kemikalier. HKH Kronprinsessan Victoria närvarar och SVT direktsänder.

Svenska folket har utsett 21 skyddsvärda ”pärlor” i hela landet

2014-07-02 10:29 CEST Världsnaturfonden WWF Under våren och sommaren har allmänheten röstat fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige – ett i varje län – under WWF:s sommarkampanj Svenska Pärlor. Platserna saknar eller behöver bättre skydd.

Ny rapport avslöjar: Vårt sparande orsakar lika stora klimatutsläpp som hela Sverige

2014-06-30 09:45 CEST Världsnaturfonden WWF Mångmiljardbelopp av svenska folkets sparkapital investeras i bolag som orsakar stora koldioxidutsläpp både utomlands och på hemmaplan. Det svenska sparandet bidrar till 53 miljoner ton globala koldioxidutsläpp per år, vilket nästan är lika mycket som Sveriges utsläpp på 55,7 miljoner ton 2013. Det visar en ny rapport från revisions- och konsultföretaget PwC som gjorts på uppdrag av WWF.

Välkommen till våra seminarier i Almedalen!

2014-06-26 08:00 CEST Stockholm International Water Institute (SIWI) Swedish Water House organiserar i år tre seminarier under Almedalen, där högaktuella vattenrelaterade ämnen kommer att diskuteras. Vatten och läkemedel, hållbar konsumtion, och vatten som finansiell risk är årets teman. Varmt välkommen!

Fair Trade Center granskar våra pensionspengar: AP-fonderna bidrar till förlust av arter och ekosystem

2014-06-17 10:47 CEST Världsnaturfonden WWF AP-fonderna investerar miljontals kronor i företag som bidrar till förstörelse av unika naturområden, avskogning och klimatförändringar. Fonderna förvaltar över 1200 miljarder av vårt gemensamma pensions¬kapital men har otillräckliga strategier för att minska miljöeffekterna. Det visar en rapport från Fair Trade Center som tagits fram med stöd av WWF.

Ökad kontroll på båtarna och selektiva redskap kan förbättra räkfisket

2014-06-16 12:51 CEST Världsnaturfonden WWF Läget är fortfarande allvarligt för nordhavsräkan. Det står klart idag när den för första gången tas med på Artdatabankens preliminära rödlista inför 2015. Ökad kontroll ombord på båtarna och mer selektiva redskap är några åtgärder som kan hjälpa till att få räkfisket MSC-certifierat och på rätt köl igen, menar WWF.

2014-06-10 13:46 CEST Världsnaturfonden WWF Idag den 10 juni undertecknar EUs miljökommissionär Janez Potočnik, Tony Long från WWF och flera andra europeiska företrädare för olika intressen en överenskommelse om hur rovdjurskonflikter bör lösas inom EU.