Pressmeddelanden

Så sätter Discovery Channel fokus på klimatet med Racing Extinction

2015-11-26 13:32 CET Discovery Channel Onsdag 2 december sänder Discovery Channel dokumentärfilmen Racing Extinction - en historisk global samsändning över 200 länder. I samband med visningen lanserar Discovery Networks internationellt en social kampanj för att påverka beslutsfattare och allmänhet att ta viktiga steg för att leva mer miljövänligt. I Sverige är Världsnaturfonden WWF en av de organisationer som stödjer sändningen.

IKEA blir först med att enbart använda bomull från mer hållbara odlingar

2015-10-30 08:00 CET IKEA SVERIGE IKEA koncernen meddelar att från och med september 2015 kommer all bomull som används i olika IKEA produkter att komma från mer hållbara odlingar. Det gör IKEA koncernen till den första större detaljhandelsaktören som når detta mål.

WWF samlar globala entreprenörer  i upprop för klimatet

2015-10-28 09:38 CET Världsnaturfonden WWF Inför klimatmötet i Paris i december har ledande entreprenörer i miljöteknik för första gången gått samman för att uppmana regeringar, investerare och näringsliv att anta vetenskapligt baserade klimatmål och investera i hållbara energilösningar som hanterar klimatförändringarna. Bakom uppropet står WWFs globala initiativ Climate Solver.

Ny rapport från WWF, Älvräddarna och Telge Energi: 266 förslag för hållbar vattenkraft – på riktigt

2015-10-07 10:17 CEST Världsnaturfonden WWF Vattenkraften är en viktig förnybar energikälla men kan också ha en negativ påverkan på miljön, inte minst när det gäller den biologiska mångfalden. I dag släpps en rapport om hur vattenkraften skulle kunna bli mer hållbar och fungera bättre i samklang med naturen.

WWF: Nya globala målen för hållbar utveckling väcker hopp

2015-09-25 10:06 CEST Världsnaturfonden WWF Idag antar FN:s 193 medlemsländer formellt de nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) i New York. De utgör en gemensam plan för att utrota fattigdomen och skapa en hållbar utveckling för alla. Nu återstår utmaningen att genomföra alla 17 mål och 169 delmål på nationell, regional och global nivå.

2015-09-22 15:29 CEST Småa AB Vi på Småa stödjer WWFs Earth Hour och skänkte pengar för varje besökare på våra visningar under Earth Hour-helgen.

WWF: Hälften av havens fiskar och ryggradsdjur har försvunnit

2015-09-16 09:36 CEST Världsnaturfonden WWF Fisken i haven har minskat drastiskt och många bestånd riskerar att kollapsa. Sedan 1970-talet har populationerna av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk i snitt halverats, och många viktiga livsmiljöer fortsätter att försvinna. Det visar en ny global kartläggning av havens marina arter som WWF släpper idag.

Glädjande att Ojnareskogen skyddas för framtiden

2015-08-31 13:58 CEST Världsnaturfonden WWF Världsnaturfonden WWF välkomnar regeringens beslut idag att skydda Ojnareskogen och Bästeträsk på Gotland som ett så kallat Natura 2000-område. 2013 utsåg WWF området till en Svensk pärla i behov av utökat skydd.

Vattenkrisen hot mot svenska företag

2015-08-31 09:53 CEST Världsnaturfonden WWF I flera delar av världen råder vattenkris. Samtidigt beräknas efterfrågan på vatten öka kraftig och inom tillverkningsindustrin spås en ökning med 400 procent till 2050. En ny rapport från Världsnaturfonden WWF kartlägger vattenrisker kopplade till sex av Sveriges största industrier med verksamhet utomlands och viktiga vattenintensiva råvaror som stål och bomull.

WWF släpper ny vattenguide för företag

2015-08-28 11:30 CEST Världsnaturfonden WWF Enligt World Economic Forum är vattenbristen idag den största globala risken som också kan få stor påverkan på näringslivet. Nu lanserar WWF en vattenguide med råd för hur svenska företag kan förstå och hantera sina vattenrisker.