Pressmeddelanden

2012-01-30 16:30 CET DocuPartner AB Docupartner hjälper Dina Försäkring AB att sänka kostnaderna för sina färgutskrifter med upp till 50% . Dina Försäkring AB gav DocuPartner i uppdrag att genomföra en miljö- och kostnadsanalys. Analysen visade att det fanns stora ekonomiska och miljömässiga besparingsmöjligheter. I ett försäkringsbolag är säkerheten mycket viktig och även inom detta område fanns förbättringspotential.

2011-10-05 14:35 CEST DocuPartner AB I september fyllde Xerox 50 år i Sverige. Under de första decennierna var tillväxten rekordhög och en tid var man Sveriges mest lönsamma företag. Även om uppfinningar som kopiatorn, faxen och färgskrivaren tillskrivs Xerox ligger företagets fokus idag på tjänster och helhetslösningar snarare än kontorsutrustning.

2011-06-14 15:09 CEST DocuPartner AB DocuPartner har ett övergripande miljömål som baseras på våra utsläpp av växthusgaser. DocuPartners utsläpp av växthusgaser per anställd ska verksamhetsåret 2012 vara 30 procent lägre än basåret 2008. Tills nu har DocuPartner minskat sina CO2 utsläpp med 14,7 % per medarbetare 2008-2010.

2011-05-16 13:55 CEST DocuPartner AB Med Xerox multifunktionssystem ColorQube 9300 kan du minska kostnaderna och öka företagets synlighet. Vår patenterade solid ink-teknik har under många år visat sig vara en tillförlitlig och enkel teknik som ger mycket högklassig färgutskrift. Solid ink-tekniken är lättanvänd och genererar upp till 90 % mindre avfallsprodukter än jämförbara laserskrivare.

2011-04-15 15:35 CEST DocuPartner AB Unik vaxteknologi som bara erbjuds av Xerox. En skrivare med vaxteknologi eller multifunktionsskrivare utnyttjar vaxklossar (eller block) med färg som inte kladdar och är giftfri istället för färgpulver eller bläckpatroner. Vaxteknologin är användarvänlig, producerar suverän utskriftskvalitet, är kostnadseffektiv och är mycket miljövänlig.

2010-11-29 11:32 CET DocuPartner AB DocuPartner har fått förtroendet att leverera en ny utskrifts- och dokumentlösning åt Svenskt Näringsliv, den ledande företagarorganisationen i Sverige. Den nya lösningen som består av Xerox Color Qube och PullPrint lösningen Safe Com, innebär både sänkta kostnader och minskade CO2 utsläpp.