Pressmeddelanden

Säljer ni er för billigt? Dynamisk prissättning maximerar lönsamheten! Konferens 28-29 maj 2012 i Stockholm

Säljer ni er för billigt? Dynamisk prissättning maximerar lönsamheten! Konferens 28-29 maj 2012 i Stockholm

2012-02-23 10:08 CET
Med dynamisk prissättning anpassar ni priserna efter kundens efterfrågan – och kan håll...