Media no image

​Samverkan är nyckelordet

Nyheter   •   Mar 23, 2018 19:04 CET

Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS) resultatkonferens gick av stapeln i veckan. Hela branschen samlades på Münchenbryggeriet med cirka 150 deltagare. Glädjande nog kunde vi notera att samtidigt som tågtrafiken ökade med 2 procent har tågens punktlighet ökat till 90,3 procent under 2017. Statssekreterare Mattias Landgren inledningstalade och höll fram att järnvägens ska rustas upp efter flera år av underinvesteringar – regeringen satsar över 700 mdr kr på infrastruktur de närmaste 12 åren och underhållet av järnvägen prioriteras upp. Statssekreteraren betonade också att nu är det dags för verkstad och att just samverkan är det som ger bäst resultat även avseende överflyttning av transporter från väg till järnväg. Slutsatsen från Resultatkonferensen om vi ska lyckas med punktlighetsmålet 2020 så måste alla bidra och att dessa ”åh-fan!-möten” fyller en viktig roll för måluppfyllnad.

Tågoperatörerna överlämnade i veckan till infrastrukturminister Thomas Eneroth, underlag till regeringens godsstrategi. Vi har tillsammans med medlemsföretag och partners på kort tid arbetat fram ett underlag som också koordineras med Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige som leds av Svante Axelsson. Vi har utgått ifrån Järnväg 2050 – näringslivets godstransporter, med de tio åtgärderna för att öka järnvägens tillförlitlighet, utnyttjandegrad och lönsamhet. Målet är att fördubbla godstransporterna på järnväg till 2030. Vi lyckades ställa om och skapa helt nya och stora segment för godsjärnvägen i det momentum som infann sig efter stormen Gudrun. Nu har vi samma möjlighet i flera andra godssegment mot bakgrund av klimatutmaningen. Återigen är nyckelordet samverkan.

Tidigare i veckan deltog vi i en uppdatering av EU-kommissionens arbete med ERTMS Business Case, som är fortsatt svagt på operatörssidan men det anses starkt för infrastrukturförvaltare. När det gäller finansieringslösningar för ombordutrustning saknas uppenbart en koppling mellan EU-finansiering och nationella (eventuella) upplägg, vilket också konstaterades av EU-kommissionens Keir Fitch. Utan adekvat finansiering finns en uppenbar risk för att företag, inte minst på godssidan, avstår från att investera med uppenbara konsekvenser för järnvägens framtid.

Vi avslutade mötesveckan med Spekter, den norska arbetsgivarorganisationen inom järnvägssektorn, och diskuterade hur en branschförening kan bidra till utvecklingen av branschen. Det var ett intressant möte som också gav inblick i den snabba utvecklingen inom järnvägen i Norge.

I dagarna kom också beskedet att regeringen nominerar SJ:s nuvarande styrelseordförande Jan Sundling till ny styrelseordförande i Green Cargo. Under sin tid som vd på Green Cargo var Jan aktiv i den tidiga utvecklingen av Tågoperatörerna och vi ser fram emot detta nygamla tillskott i persongalleriet på godssidan.

Nästa vecka har vi påsklov så vi hörs igen om två veckor. Glad påsk!

Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS) resultatkonferens gick av stapeln i veckan. Hela branschen samlades på Münchenbryggeriet med cirka 150 deltagare. Glädjande nog kunde vi notera att samtidigt som tågtrafiken ökade med 2 procent har tågens punktlighet ökat till 90,3 procent under 2017. Om bland annat det handlar veckans nyhetsbrev.

Läs vidare »
Media no image

D​ags att planera tågsemestern!

Nyheter   •   Mar 20, 2018 11:10 CET

Alla har vi väl rosaskimrande minnen av ungdomens tågluff och tågresande ut i Europa. I spåren av den intensiva flygdebatten kan man därför lägga märke till en alltmer positivt laddad diskussion om tågresande. Tågsemester finns alltså på den politiska dagordningen. Vi har tidigare rapporterat om exempelvis den svenske Europaparlamentarikern Jakop Dalundes (MP) arbete med att driva på för mer långa tågresor och nattåg i Europa. 

För alla oss som vill planera tågsemestern i sommar har tillvaron på senare tid förenklats en hel del. Intensiv delning av information, det vill säga en form av crowdsourcing, pågår i den öppna Facebook-gruppen "Tågsemester". En resebyrå i Kalmar, Centralens resebutik, har specialiserat sig på tågbokningar i Europa och har bråda dagar numera. De stora nätverksföretagen, som SJ och Deutsche Bahn, gör mer och mer för att öka möjligheterna. 

Interrailsystemet har också moderniserats och numera erbjuds prismässigt attraktiva upplägg, även för familjer. Standardpaketet 5 resdagar på 15 dagar kanske är det typiska upplägg många av oss kan tänka oss, som ett sätt att kryssa fram och tillbaka bland Europas vackra städer och natur under ett par veckor. Kostnaden för två vuxna och två barn under 11 år är 458 Euro (efter avdrag 15 procents rabatt vid bokning under mars). Större paket omfattar fler resdagar utspridda under en längre tidsperiod. Under 2017 ökade försäljningen av interrailkort i Sverige med 19 procent och ökningen förväntas fortsätta. På Interrails webbplats presenteras deltagande järnvägsföretag – däribland SJ, villkor och inspiration, spännande och vackra rutter såsom svenska Inlandsbanan. Ett annat alltmer populärt sätt är helgresan till Berlin med Snälltåget. Läs mer här:
Bästa tipsen på klimatsmart skidåkning
Ta tåget till Alperna

I sammanhanget är det intressant att rapportera att en tysk parlamentsledamot, Manfred Weber, har drivit igenom förslaget att 18-åringar i Europa ska få gratis Interrailkort. Redan 2018 år kommer får 20 000 ungdomar få chansen att tågluffa genom Europa inom programmet. Interrailkortet ska ge möjlighet till obegränsade tågresor genom 30 europeiska under en treveckorsperiod, och är giltigt i två år. 

Den 16 mars deltog vi i ett lunchseminarium med transportkommissionär Violeta Bulc i formen av en medborgardialog på temat ”Future of EU transport – sustainable, smart and safe”. Det var ett intressant möte med stort engagemang för att få EU, klimatagendan och framtidens transporter att fungera så bra som möjligt. På frågan om var EU ska lägga investeringarna i valet mellan olika trafikslag röstade mötet för järnvägen med överväldigande majoritet. 

Veckans medielänkar speglar att det börjar röra på sig när det gäller diskussioner mellan regeringen och oppositionen om finansiering av nya stambanor.

Tågoperatörernas nyhetsbrev med nyheter och intressanta artiklar i media från de senaste veckorna.

Läs vidare »
Media no image

​Women in transport!

Nyheter   •   Mar 09, 2018 16:21 CET

Efter ett litet sportlovsuppehåll är vi tillbaka igen.

I järnvägsbranschen uppmärksammades internationella kvinnodagen den 8 mars under CER och UIC:s High Level Passenger Meeting i Madrid. Talare var bland annat Heike Luiten, vd för internationell trafik på NS och Valerie Hackl, vd för Internationell trafik på ÖBB. Ilona David, vice ordförande för CER och vd för den ungerska järnvägen uppmanade till att satsa rejält på att öka andelen kvinnor inom järnvägsbranschen, som fortfarande ligger på ungefär hälften jämfört med ekonomin i övrigt och det är förstås alldeles för lågt. I slutet på 2017 lanserades “Women in Transport – EU Platform for Change”

Den spanska tågoperatören Renfe stod som värd för mötet och tog bland annat med oss på en resa med Andalusia Express. På mötet diskuterades ticketing, ERTMS, EU:s forskningsprogram Shift2rail, Säkerhetsfrågor och vi berättar mer i en artikel nedan.

Tågoperatörerna har efter mötet med EU:s Transportkommissionär, Violetta Bulc, tillskrivit statsministern, finansministern och infrastrukturministern angående långtidsramen för EU-budgeten från och med 2020, MFF – Multiannual Financial Framwork. Vi har vidarebefordrat ett brev adresserat till presidenterna för EU-kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet som undertecknats av Europas ledande tågoperatörer. Vi ser med oro på att EU:s rambudget kan minska på grund av Brexit och därmed även satsningarna på järnvägsbranschen och de konsekvenser detta kan medföra.

Inom ramen för det utökade samarbetet mellan Transportstyrelsen och Tågoperatörerna inom EU-frågor hölls i slutet av februari ett informationsmöte, där Transportstyrelsen informerade om utvecklingen och beslut på en rad olika områden inom standardisering av och harmonisering av regelverk för tekniska frågor på järnvägsområdet.

Nästa vecka blir det finbesök i Stockholm av ingen mindre än transportkommissionär Violeta Bulc. Transportkommissionären och infrastrukturminister Tomas Eneroth har ett möte och även Trafikutskottet lär få en sittning med henne. Vi vet att det planeras före flera teman bland annat EU:s framtida rambudget MFF men även den kommande regleringen av buller från godsvagnar kommer att tas upp, se artikel nedan. Transportkommissionären och infrastrukturministern bjuder i samband med sitt möte in till en medborgardialog på temat ”Future of EU transport – sustainable, smart and safe”.

Den 12 mars lanseras en ny version av sajten järnvägsjobb.se kopplat till kompetensförsörjningsinitiativet inom JBS. Järnvägen står inför den största satsningen någonsin, och vi behöver helt enkelt bli fler, inte minst fler kvinnor!

Läs hela nyhetsbrevet

I järnvägsbranschen uppmärksammades internationella kvinnodagen den 8 mars under CER och UIC:s High Level Passenger Meeting i Madrid. Talare var bland annat Heike Luiten, vd för internationell trafik på NS, Valerie Hackl, vd för Internationell trafik på ÖBB, och Ilona David, vice ordförande för CER och vd för den ungerska järnvägen.

Läs vidare »
Kswbgpntcmnhprpajosz

​EU:s framtida budgetram

Nyheter   •   Feb 23, 2018 15:17 CET

Nu inleds förhandlingar om Multiannual Financial Framework som är EU:s budgetram för åren 2020–2027. Under veckan har olika aspekter den framtida budget diskuterats på ministernivån och idag möts regeringscheferna. EU-kommissionen ser gärna att budgeten prioriterar områden med europeiskt mervärde. Läs mer i veckans mediebevakning.

Kswbgpntcmnhprpajosz

Upprop om alternativ finansiering

Nyheter   •   Feb 16, 2018 16:47 CET

I veckan har vi haft möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth med deltagare från den så kallade ”exekutiva gruppen”. Ministern klargjorde regeringens målbild att Nationella planen och Godsstrategin ska lanseras samtidigt i vår. Vi genomförde workshop nummer två avseende input till regeringens godsstrategi och prioriterade fram ett antal åtgärder som vi nu bearbetar. Läs mer i nyhetsbrevet.

Media no image

Remissvar på Kombidirektivet

Nyheter   •   Feb 09, 2018 16:10 CET

Tågoperatörerna svarade 9 februari på faktapromemoria 2017/18:FPM29: Ändringar i direktivet om kombinerade transporter.

Tågoperatörerna ställer sig positiva till framförallt följande:

 • Bestämmelserna om att skapa en gemensam europeisk databas med all relevant information för genomförande av direktivet
 • Ekonomiska stödåtgärder och krav på terminaler som stimulerar konkurrenskraften för kombitransporter, inklusive offentligt stöd för att utveckla nya terminaler och uppgradera befintliga
 • Inrättande av en särskild myndighet, alternativt ge en existerande myndighet ansvar, för utvecklingen av kombinerade transporter i medlemsstaterna
 • Att kombitransporter enligt legaldefinitionen inte längre behöver vara gränsöverskridande (även gränsöverskridande transporter är eftersträvade)
 • Möjligheten att på medlemsstatsnivå ge tillfälliga godkännanden för överskridande av längsta tillåtna distans i vägdelen.

Vår analys har inte identifierat några grundläggande eller konceptuella brister i förslaget. Vi har dock ett antal förbättringspunkter för att komplettera och ytterligare förbättra kommissionens förslag, bland annat:

 • Komplettera med krav på att medlemsstaternas tillstånd för överskridande av det maximala tillåtna avståndet för vägdelen (i) motiveras, (ii) beviljas för en bestämd tidsperiod och (iii) meddelas Europeiska kommissionen för offentliggörande.
 • Dokumentationskraven utgör en utmaning men behövs av förklarliga skäl. Det är dock av största vikt att dessa kan förenklas genom användning av den senaste tekniken och direktivet bör i denna del ställa upp alternativa funktionella krav så att kraven kan ändras över tid så att teknikutvecklingen kan komma till användning.
 • Vi välkomnar regleringen av datainsamling men föreslår att datainsamling genomförs i enlighet med en delegerad akt som föregås av nära samråd med sektorn för att möjliggöra effektiv elektronisk inhämtning av data som minskar den administrativa bördan.
 • Avseende rapporten från medlemsstaterna (vartannat år) föreslås att i bestämmelserna ta in en referens till den att underliggande politiken syftar till att uppnås genom att stöd till och utveckling av kombinerade transporter. Rapporterna bör vara detaljerade och styra mot uppställda mål för klimatet och överflyttning, inklusive nyckeltal som exempelvis terminallyft per år totalt för landet, per region och per terminal.
 • Flexibilitet avseende geografisk täckning längs såväl stomnätet för järnväg TEN-T samt det övergripande järnvägsnätet inom det transeuropeiska transportnätet.

​Tågoperatörerna svarade 9 februari på faktapromemoria 2017/18:FPM29: Ändringar i direktivet om kombinerade transporter. Remissvaret innehåller ett antal förbättringspunkter för att komplettera och ytterligare förbättra EU-kommissionens förslag.

Läs vidare »
Media no image

​När inleds utlovade förhandlingar om nya stambanor?

Nyheter   •   Feb 09, 2018 14:58 CET

Arbetet med inspel till regeringens godsstrategi är inne i slutfasen och måndag den 12 februari går workshop två av stapeln. Syftet med arbetet är att få fram en branschgemensam plan för utveckling av järnvägens godstransportsystem mot bakgrund av våra ambitiösa klimatmål. Tidigare moment i arbetet har varit en första workshop den 24 januari och rundabordssamtal i Trafikutskottet den 31 januari. Godsstrategin ska presenteras under våren, troligtvis i april.

Vi har idag också lämnat in ett skarpt formulerat remissvar avseende revisionen av det så kallade ”Kombidirektivet” som bland annat syftar till att skapa förutsättningar och incitament för en överflyttning av transporter från väg till järnväg och därmed minska utsläppen. Se webben under ”Vi tycker”, där alla våra remissvar publiceras.

Veckans nyhetsbrev är inriktat på omvärldsbevakning och media. Slutsatsen är knappast ny att järnvägens utmaningar delvis sitter i (den begränsade) infrastrukturen och att det kommer att kosta stora summor att komma tillrätta med under lång tid eftersatta problem och underhållsskuld. Jakob Heidbrink, docent i juridik, resonerar här på ett insiktsfullt sätt om järnvägens utmaningar kopplat till statens ansvar för infrastrukturen och dess användning. Den svenske Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP) var med och arrangerade ett seminarium om nattåg i Europa den 30 januari. En sammanfattning av slutsatserna har publicerats av organisationen Back-on-track som arbetar för bättre gränsöverskridande tågtrafik. Det längre tågresandet har på senare tid hamnat i medialjuset delvis som en följd av flygdebatten. Låt oss vända det uppskruvade tonläget till en positiv tågdebatt!

Och som ett tydligt inlägg i debatten om höghastighetsbanor är intervjun i SvD TV med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ett guldkorn från veckans mediaskörd. Vad vi tycker oss höra är att det borde finnas utrymme för seriösa diskussioner mellan regeringen och de största oppositionspartierna om finansieringen och utbyggnadstakten.

I veckan publicerades också Ministerrådet sina slutsatser avseende EU:s revisionsrätts granskningsrapport av ERTMS-projektet ”A single European rail traffic management system: will the political choice ever become reality?”. Det är tydligt att Rådet kräver bättre samordning, både inom EU och mellan medlemsstaterna. En annan viktig slutsats är att bättre styra finansieringen av ERTMS-ombordutrustning, inte minst för internationell trafik. Det innebär att behovet av nationella stödinsatser kvarstår som helt centralt för att utrullning ska ske i önskad takt i Sverige.

På Tågoperatörerna står styrelsemöte på agendan kommande vecka och i fokus är verksamhetsplan och budget. Det är också styrelsemöte i JBS, Järnvägsbranschens Samverkansforum, där fokus är på punktlighet (TTT), kommunikation och kompetensförsörjning.

Nu är hög tid att påverka seminarieprogrammet på persontrafikmässan som går av stapeln 22-24 oktober 2018 på Stockholmsmässan. Skicka in dina förslag här.

Boka in datumet för järnvägsdagen 2018 – måndag den 12 november! Vi har också uppdaterat kalendariet för våren, se webben under ”Kalendarium”.

Arbetet med inspel till regeringens godsstrategi är inne i slutfasen och måndag den 12 februari går workshop två av stapeln. Vi har idag också lämnat in ett skarpt formulerat remissvar avseende revisionen av det så kallade ”Kombidirektivet”. Läs om vad som händer i branschen och få veckans mediebevakning.

Läs vidare »
Kswbgpntcmnhprpajosz

​Godsstrategi i fokus

Nyheter   •   Feb 02, 2018 16:12 CET

Den 31 januari arrangerade Tågoperatörerna ett rundabordssamtal i Trafikutskottet med ett tjugotal tågoperatörer och transportköpare från godsbranschen. Utgångspunkten var en studie om transportsystemet klarar sitt bidrag till klimatmålen, en 70-procentig minskning av CO2-utsläppen till 2030. Syftet med samtalet var att visa på hur godstrafiken på järnväg skulle kunna ökas med 100 procent.

Kswbgpntcmnhprpajosz

Bilköer i Tyskland kostar samhället 1000 miljarder kronor per år

Nyheter   •   Jan 26, 2018 15:09 CET

​Tysklands stora dagstidning Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporterar att de totala samhällskostnaderna för bilköer uppgår till 100 miljarder euro per år i Tyskland. Under 2017 var det enligt trafikföreningen ADAC inte mindre än 723 000 bilköer på Tysklands motorvägar – en ökning med 4 procent mot året innan. Läs hela Tågoperatörernas mediebevakning.

Media no image

​Nu drar vi igång 2018

Nyheter   •   Jan 19, 2018 15:03 CET

Välkomna till ett nytt år med järnvägsbranschen. Jag ser framför mig ett spännande år med vår framtidsbransch bland annat så är det valår, vi har Tågoperatörernas ordförandeskap i CER i Bryssel, regeringens kommande godsstrategi, beslut om höghastighetsbanor, infrastrukturbudgeten, Almedalen, Innotrans i Berlin, Persontrafikmässan, Järnvägsdagen och mycket mer. Vi driver också flera frågor inom ramen för att öka järnvägens kvalitet, kapacitet och konkurrenskraft. Järnvägens varumärke, kompetensförsörjning och digitalisering fokuserar vi på genom arbete med våra medlemmar, JBS och vårt eget initiativ Train Spot. Mer om detta i kommande nyhetsbrev.

Som sig bör inleddes januari med en sejour till Linköping och VTI-dagarna. Programmet i år var fullt av intressanta inslag för oss som intresserar oss för järnvägens framtid. Trafikverkets förslag till Nationell plan, regeringens godsstrategi, höghastighetsbanan, nordiskt samarbete inom infrastrukturfrågor, och mycket mer stod på agendan. I tillägg till Sverigeförhandlingens förslag framstår till exempel utvecklingen av järnvägen Stockholm – Oslo som ett alltmer bärkraftigt projekt både för passagerar- och godstrafik till Norge. Projektbolaget Stockholm – Oslo 2.55 bedömer att genom en investering av upp till 55 mdr kronor så kan vi inom några år resa till Oslo för 900 kronor på under tre timmar. Enligt deras bedömning finns kommersiella nyttor som innebär att 32 av dess 55 mdr kronor kan finansieras genom intäkter i ett OPS- eller koncessionsupplägg. Det innebär nybyggnation av rälsavsnitten Örebro – Kristinehamn och Arvika – Lilleström och för resterande del efterfrågas alltså 23 mdr kronor i anslag för upprustning av befintlig infrastruktur.

Klarar vi klimatmålen? Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda inspel till regeringens godsstrategi. Den ska presenteras i april 2018. Infrastrukturminister Tomas Eneroth uppmanar att komma med underlag och förslag på hur godsstrategin kan utformas. Tiden är knapp och vi har redan satt igång arbetet och anlitat konsulter. Arbetet förväntas vara slutfört senast i mars. Syftet med vår rapport är att visa på hur järnvägen kan bidra till 2030-målet och hur godstrafiken på järnväg kan ökas med 100 procent. Det är ett angeläget arbete för att visa på järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft för att möjliggöra ökad överflyttning av gods från väg till järnväg.

I veckans nyhetsbrev beskriver vi bland annat ett par lagförslag på remiss från EU, dels avseende ECM – Entity in Charge of Maintenance, dels reglering av minskat buller från godsvagnar (TSD Buller) som vi skrivit om återkommande i våra nyhetsbrev.

I veckan släppte EU-kommissionen sin nya ”European Strategy for Plastics in a Circular Economy”. Här uppmärksammas plastpartikelutsläpp från olika källor som kosmetika, målarfärg, textilier och inte minst från slitage av bildäck. Läs, begrunda och kom gärna med synpunkter. 

Välkomna till ett spännande år med järnvägsbranschen. Det är valår, Tågoperatörernas ordförandeskap i CER i Bryssel, regeringens godsstrategi, beslut om höghastighetsbanor, infrastrukturbudgeten, Almedalen, Innotrans i Berlin, Persontrafikmässan, Järnvägsdagen och mycket mer. Vi driver också flera frågor inom ramen för att öka järnvägens kvalitet, kapacitet och konkurrenskraft.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • vd
 • gmbjqhorpin.weowdbsterdwbergys@tagynyqopuasrlheratorerna.se
 • 08-762 67 11
 • 073-802 67 11

Om Tågoperatörerna

Tågoperatörerna

Tågoperatörerna är en branschförening som representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att aktivt driva den yrkesmässiga spårtrafikens gemensamma intressefrågor.