Skip to main content

Taggar

järnväg 48 godstrafik 39 klimatmål 38 infrastruktur 37 trafikverket 33 ertms 24 transport 19 höghastighetståg 16 nationell plan 13 JBS 10 EU 9 remiss 8 Transportstyrelsen 8 persontrafik 7 almedalen 6 punktlighet 5 Tomas Eneroth 4 godsstrategi 4 stambanor 4 lastsäkring 4 CER 3 Järnvägsdagen 3 näringsdepartementet 3 crister fritzson 2 fossilfritt Sverige 2 TP SAMS 2 MPK 2 tågplanen 2 Trafikanalys 2 Nationella planen 2 miljökompensation 2 tågsemester 2 buller 2 OECD 2 interrail 2 januariöverenskommelsen 2 nordic rail 2 signalsystem 2 trafikutskottet 2 riksrevisionen 2 Tågföretagen 2 infrastrukturminister 2 eu-valet 2 regeringsförklaringen 1 ITF 1 mobiltäckning 1 infrastrukturpropositionen 1 järnvägsunderhåll 1 ad hoc 1 Tågkompaniet 1 eu-valet 2014 1 banarbete 1 betongindustri 1 kombitransporter 1 södra stambanan 1 mikroplaster 1 MTR Nordic 1 branschförbund 1 betongbranschen 1 vägslitageskatt 1 arbetsgivarförbund 1 banavgifter 1 shift2rail 1 genomförandeplan 1 getingmidjan 1 tågplan 1 tidigast trafikstart 1 TPSAMS 1 forum för transportinnovation 1 violetta bulc 1 transportkommissionär 1 godstransportstrategi 1 Atrain 1 nationellt godstransportråd 1 ekobonus 1 passagerarförordning 1 vision för klimatneutral ekonomi 1 rail freight forward 1 ny regering 1 utlandsresande 1 rail freigh forward 1 noah's train 1 infrastrukturdeptartementet 1 transportspel 1 infrastruktuministern 1 Järnvägens samverkansforum 1 jnb-dagen 1 tågplan 2020 1 tillsammans för tåg i tid 1 27-punktsprogram 1 hållbarhet 1 73-punktsöverenskommelse 1 säkerhet 1 co2 1 trafiksäkerhet 1 SJ 1 kollektivtrafik 1 arlanda 1 statistik 1 transportsektorn 1 kth 1 betong 1 el 1 budget 1 norrbotniabanan 1 lastbil 1 green cargo 1 ipcc 1 ECM 1 tågresor 1 Europaparlamentet 1 digitalisering 1 regeringen 1 transportsystem 1 Ibrahim Baylan 1 skogsbränder 1 nattåg 1 Isabella Lövin 1 spårtrafik 1 kapacitet 1 EU-direktiv 1 Jernhusen 1 nyhetsbrev 1 mediebevakning 1 snöröjning 1 budgetpropositionen 1 budgetproposition 1 deutsche bahn 1 finansdepartementet 1 sveriges byggindustrier 1 stockholms handelskammare 1 cybersäkerhet 1 klimatdebatt 1 intermodala transporter 1 Visa alla taggar
​Framtidssäkra Sverige!

​Framtidssäkra Sverige!

Nyheter   •   Nov 08, 2019 15:35 CET

En vecka med EU i fokus och hur vi utvecklar järnvägssektorn och tågföretagens konkurrenskraft. Visserligen har vi ännu ingen ny Kommission på plats och Brexit verkar ta allt övrigt utrymme. Men det pågår tonvis av arbete som kommer prägla politiken från och gentemot Bryssel, för både gods- och persontrafik. Flertalet stora frågor får vänta till det tyska ordförandeskapet andra halvan av 2020.

​Klimatomställningen är något vi gör tillsammans

Nyheter   •   Okt 31, 2019 14:11 CET

I veckan presenterade Fossilfritt Sverige ett 27-punktsprogram med förslag på åtgärder hämtade ur branschernas fossilfrihetsplaner. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan tog emot förslagen i samband med ett presseminarium där även Tågoperatörerna deltog. De 27 punkterna avser att spegla förslag i regeringssamarbetets 73-punktsöverenskommelse.

​Rekord för punktligheten!

Nyheter   •   Okt 25, 2019 14:24 CEST

Vi har i år redovisat den bästa punktligheten för järnvägen sedan 2013! Definitionen av punktlighet är att tåget ska anlända till sin destination inom 5 minuter från den tid som står angiven i tidtabellen. Det ka n jämföras med flygets punktlighet som får vara upp till 15 minuter efter sin tidtabell innan det räknas som en försening.

​Nya grepp behövs

​Nya grepp behövs

Nyheter   •   Okt 18, 2019 17:13 CEST

Att det är stort fokus på klimatfrågan kan inte undgå någon och kraven på järnvägsbranschen att lyckas ökar. Vi tagit temperaturen på de förbättringsarbeten som pågår inom Stärkt branschsamverkan för infrastrukturen, JBS:s strategi och förutsättningarna för att expandera nattågstrafiken till att även omfatta resor till kontinenten. Exempelvis måste vi väl kunna få nattåg till Oslo i närtid?

​Se upp för avståndet mellan vision och verklighet

​Se upp för avståndet mellan vision och verklighet

Nyheter   •   Okt 11, 2019 14:18 CEST

Konjunkturen är på väg ner. Uttalandet citerades i SvD igår och är särskilt intressant eftersom vi samtidigt med kommande lågkonjunktur ser allvarliga hot mot godstransporterna i Sverige till följd av de stigande banavgifterna samt kostnadsdrivande krav på installation av ERTMS ombordutrustning och tysta bromsblock.

​Tågföretagen!

​Tågföretagen!

Nyheter   •   Okt 04, 2019 14:08 CEST

Vid styrelsens strategimöte i veckan accelererades processen för att gå i mål med förbundsbildningen till den 1 januari 2020. Ett namn för det nya arbetsgivar- och branschförbundet är klubbat: ”Tågföretagen”. Den 3 oktober hade tågföretagens viktigaste leverantör Trafikverket den årliga JNB-dagen. Vi är nu över 50 tågföretag på den svenska järnvägen!

​Modernisering av värderingen av CO2-utsläpp

​Modernisering av värderingen av CO2-utsläpp

Nyheter   •   Sep 20, 2019 17:23 CEST

I veckan har regeringen presenterat statsbudgeten 2020 och den innehåller som väntat successivt ökande satsningar på järnvägen som erhåller investeringar och underhållsanslag på nästan 21 miljarder kronor. När det gäller fortsättningen för miljökompensationen bekräftas att Trafikverkets anslag får användas till kompensation till godstransportörer på järnväg.

​Sova gott vid Rhen

​Sova gott vid Rhen

Nyheter   •   Sep 13, 2019 16:00 CEST

Vid mötet med JBS styrelse i veckan tog vi upp en av de större utmaningarna för svensk järnvägstrafik som successivt försämrar konkurrenskraft och kapacitet i järnvägssystemet. Krav på tysta godsvagnar forceras in i Tyskland och Schweiz redan 2021 – i strid med EU:s lagstiftning. Det riskerar att sänka kapaciteten i det svenska järnvägssystemet om lägre hastigheter blir ”lösningen” på problemet.

​Minskat buller är systemrisk

​Minskat buller är systemrisk

Nyheter   •   Sep 06, 2019 15:25 CEST

Hur flyget till och från Arlanda ske se ut i framtiden är en laddad politisk fråga. I Januariavtalets 73-punktsprogram står det om att minska flygets klimatpåverkan samtidigt som regeringens flygstrategi från 2017 talar om ökat flygande. Är det önskvärt? Borde inte prognoserna ändras som en följd av klimatdebatten? Att tillgängliggöra Arlanda med mer tåg borde vara en självklarhet.

​Kombitransporternas lov

Nyheter   •   Aug 30, 2019 14:24 CEST

I transportsektorn finns ett mantra som innebär att trafikslagen inte ska ställas emot varandra. En nyanserad version av tankarna bakom är nog att vi kan finslipa fördelningen mellan trafikslagen men inte får straffa ut något av dem. Exempelvis kombitransporter tar till vara både godstågets och lastbilens fördelar.

​Vilken kraftsamling Trafikverket!

Nyheter   •   Aug 23, 2019 16:27 CEST

Den 20 augusti vid midnatt öppnade trafiken på Södra stambanan igen efter branden i Hässleholm. Avstängningen blev mindre än en vecka, inte tio dagar. Trafikverket och entreprenörerna som har jobbat intensivt förtjänar en eloge. Personalen jobbade treskift med 30 personer i taget, en sällan skådad akutinsats. Det är glädjande att se att branschen kan kraftsamla på detta sätt i pressade lägen.

​Klimat och hållbarhet dominerande teman i Almedalen 2019

​Klimat och hållbarhet dominerande teman i Almedalen 2019

Nyheter   •   Aug 16, 2019 16:26 CEST

Politikerveckan Almedalen hade ett mer fokuserat program än tidigare år. Det märktes genom enskilda möten och rundabordssamtal med tydligt ställda frågor till kunniga paneler. Vi tror det är en trend att öka på dialogen, från snack till verkstad. Vad kunde vara viktigare när klimatet är vår stora ödesfråga. Vad ska politiken, medborgarna och marknaden leverera? Framtida generationer kräver svar.

​Nedräkning Almedalen

​Nedräkning Almedalen

Nyheter   •   Jun 28, 2019 18:30 CEST

Tågoperatörerna har synts i debatten de sista dagarna. Först ut var ett inlägg om värdering av CO2 kopplat till styrande ramverk för transporter och klimatsmart infrastruktur. Och sedan en replik på Stockholms handelskammares debattinlägg om stambanorna.

​Rapporttätt och debattvarmt

Nyheter   •   Jun 20, 2019 13:45 CEST

Rapporterna duggar tätt och debatten om transportsektorns klimatutmaningar går varm i värmen. Rapporter frn ESO, IVA, SNS och Fores har kommit i veckan. Tågoperatörerna har också haft en replik i DN om att kritiken mot de nya stambanorna präglas av brist på visioner. Debatten lär fortsätta i Almedalen. Tågoperatörerna arrangerar ett seminarium om Järnvägen 2.0 - så framtidssäkrar vi Sverige.

​Pacta sunt servanda – avtal ska hållas

Nyheter   •   Jun 14, 2019 15:35 CEST

Att avtal ska hållas är en grundläggande princip, nu är det upp till bevis för politikerna. Vad behövs nu? Vi vet att befolkningen och transporterna kommer att fortsätta öka. Vi vet att transporter med tåg är vad medborgarna och klimatet vill ha, att kapaciteten i de mest trafikerade stråken är nära taket, att statsskulden är lägre än på länge. Så, vad hindrar oss att fatta de avgörande besluten?

​Det ökande tågresandet

​Det ökande tågresandet

Nyheter   •   Jun 05, 2019 14:21 CEST

Tågresandet ökar så det knakar i räls och strömavtagare. Frågan vi nu måste ställa oss som bransch är hur vi fångar upp och behåller det ökande intresset och resandet. Järnvägsföretagen och Trafikverket måste arbeta för att lösa de utmaningar som finns med punktlighet, koordinering av banarbeten och kommunikation om ändringar. Åtgärderna måste vara enkla och snabba, för att inte tappa kunderna.

​ Transportministrar tänker på klimatet

Nyheter   •   Maj 24, 2019 14:30 CEST

International Transport Forum (ITF) genomfördes i Leipzig denna vecka. ITF är världens största möte för transportministrar – cirka 40 ministrar deltog. Sveriges delegation inkluderade både infrastrukturminister Tomas Eneroth och statssekreterare Mattias Landgren. Även Tågoperatörerna fanns på plats och var engagerade i presentationer och paneldiskussioner.

​Stilrent resande med ad hoc-problem

​Stilrent resande med ad hoc-problem

Nyheter   •   Maj 17, 2019 14:30 CEST

Branschföreningen Tågoperatörerna och spårtrafikföretag inom arbetsgivarförbundet Almega kommer att från den 1 januari 2020 bilda ett bransch- och arbetsgivarförund. Ansökan av kapacitet ad hoc har åter igen fallerat. Hur ska kollektivtrafiken bli hållbar och innovativ? Tågresandet upplever ett uppsving, både privat och i arbetet. Trafikverkets uppföljning för vintern 2018–2019 publicerats

​Betongindustrin + nya stambanor – CO2-utsläpp = betongbeting!

Nyheter   •   Maj 10, 2019 14:13 CEST

Betongbranschen, som har stora utmaningar med höga koldioxidutsläpp, har en ambitiös färdplan. Visionen är att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030. Vägen dit har sina utmaningar. Tågoperatörernas rekommendation till ”betongbeting” är att staten snarast beslutar om snabb utbyggnad av nya stambanor med hårda krav på klimatneutral betong.

Hur går det med utbyggnaden av stambanorna?

Hur går det med utbyggnaden av stambanorna?

Nyheter   •   Maj 03, 2019 16:39 CEST

För ett år sedan pågick blocköverskridande samtal om finansieringen av en snabb utbyggnad av nya stambanor. Dock stannade samtalen upp inför valspurten och inget tyder på att de återupptagits trots att regeringsunderlagets 73-punkter är tydliga på just denna punkt. Det senaste beskedet var att samtalen skulle återupptas efter att vårändringsbudgeten lagts fram.