Skip to main content

Bilköer i Tyskland kostar samhället 1000 miljarder kronor per år

Nyhet   •   Jan 26, 2018 15:09 CET

Tysklands stora dagstidning Frankfurter Allgemeine Zeitung rapporterar att de totala samhällskostnaderna för bilköer uppgår till 100 miljarder euro per år i Tyskland. Under 2017 var det enligt trafikföreningen ADAC inte mindre än 723 000 bilköer på Tysklands motorvägar – en ökning med 4 procent mot året innan. Det här är förstås hisnande siffror men de kan också ses som bakgrund till de ambitiösa förslagen för järnvägen de närmaste årtiondena från Deutsche Bahn (DB).

Vi deltog i veckan i DB:s årliga konkurrenssymposium i Berlin med närvaro av höga politiker, beslutsfattare från EU och tyska myndigheter samt representanter från DB:s ledning. Vd:n Richard Lutz och direktören för infrastruktur Ronald Pofalla presenterade stora planer för framtiden, planer som dock måste förankras politiskt med en ny tysk regering – som väntas vara på plats senare under våren. DB konstaterar att det efter många års stigande siffror redan är fullt på det tyska järnvägsnätet. DB:s ambitiösa planer på att komma tillrätta med kapacitetsbristerna bygger på att digitaliseringen av hela järnvägssystemet nu ska genomföras. Alla aktörer, inklusive myndigheter konkurrenter, förväntas stödja utvecklingen genom branschsamarbete. Målet är att projektet ”Digitale Schiene Deutschland” under 15 år ska skapa upp till 20 procent mer kapacitet i systemet enbart genom teknisk uppgradering. Digitala växlar, digital underhållsdiagnostik, digital planering, digitaliserade ställverk, samordnad tidtabellsättning i ”Deutschland-Takt” och även utrullning av ERTMS på cirka 250 mil järnväg ligger i planerna. Avsedda effekter är – utöver kapacitetshöjningen – högre kvalitet och punktlighet. Men det kommer att kosta och DB:s ledning hoppas omfattande finansiering från den tillträdande regeringen.

Här kan vi alltså notera ett förändrat tonläge när det gäller ERTMS, också en av den svenska järnvägsbranschens ödesfrågor. Konsultfirman McKinsey genomför just nu på uppdrag av transportministeriet (BMVi) en studie som ska svara på om och hur ERTMS ska rullas ut i Tyskland. Resultatet av studien blir ett bevis på om ERTMS ska bli Europastandard i praktiken och inte bara på papperet. Man får förutsätta att ett positivt besked om utrullning av ERTMS kommer att förenas med ett flertal tydliga villkor om exempelvis funktionalitet, versionsstabilitet, prissättning och finansiering av ombordutrustning.

Om DB:s digitaliseringsprojekt lämnar perrongen i tid kan Tyskland och DB bli det lokomotiv för utveckling av Europas järnvägssektor som vi så väl behöver.

Näringsdepartementet inbjöd till branschträff den 22 januari för att informera om sitt arbete med järnvägsfrågor. Ett tiotal handläggare redovisade status inom olika frågor på järnvägsområdet i Sverige och på EU-nivå. Exempel på områden som redovisades var förslag på hur 4:e järnvägspaketet bör införlivas i svensk rätt (järnvägslagen delas upp på fyra lagar), status på miljökompensation för godstrafik, bättre finansiering av järnvägsfordon, revisionsrättens ERTMS-rapport, revidering av direktiv om tågpassagerares rättigheter och kombidirektivet samt återkoppling från SERAC, RISC och ERA:s styrelse bland annat regleringar om järnvägsbuller och kompositbromsblock. Mer om allt detta i nästa nyhetsbrev.

Tågoperatörerna genomförde den 24 januari en workshop i arbetet med att ge input till regeringens godsstrategi. Syftet med vårt arbete är att visa på hur järnvägen kan bidra till 2030-målet och hur godstrafiken på järnväg kan ökas med 100 procent. Deltagare från medlemsföretag, Jernhusen, Ostkustbanan, Göteborgs hamn, Handelskammare, Transportföretagen och Swedtrain bidrog med kunskap, idéer och erfarenheter, och hur vi kan öka järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft för att möjliggöra ökad överflyttning av gods från väg till järnväg. En viktig utgångspunkt är dels vår tidigare rapport Järnväg 2050 och dels vårt påbörjade arbete om ”Utveckling av attraktivitet och konkurrenskraft i det svenska godstransportsystemet på järnväg” som presenterades av Clearmaker på Järnvägsdagen. Arbetet fortsätter med en hearing i Trafikutskottet den 31 januari och en workshop den 12 februari klockan 9–12. Vi har även löpande kontakt med Näringsdepartementet och Fossilfritt Sverige.

Avslutningsvis vill vi önska vår medarbetare Elin Kämpe lycka till med hennes nya jobb som vd för Emtrain, underhållsbolaget för pendeltågen i Stockholm. Grattis till nya jobbet!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.