Skip to main content

​Förstärkt branschsamverkan och genomförandeplan

Nyhet   •   Apr 06, 2018 17:36 CEST

En påskledighet är till ända för många och på kansliet har vi haft en produktiv vecka av förberedelser för våren men även dialogmöte mellan Trafikverket och branschen under benämningen ”Stärkt branschsamverkan vid planering av infrastrukturåtgärder”. I tider när vi står inför stora upprustningar och en lång rad trafikbegränsande banarbeten är dialogen ett värdefullt sammanhang som erbjuds branschen. Vi upplever att Trafikverket verkligen vill få in branschens reflektioner och goda råd för att optimera de tillfälliga – men ibland omfattande – trafikinskränkningar som banarbeten innebär. Trafikverket står nu i startgroparna för att påbörja planeringen av åtgärder för år 2019 och framåt. Utgångspunkten var åtta flöden/stråk som har pekats ut i ”Genomförandeplanen”, bland annat Stockholm-Hallsberg-Köpenhamn, Stockholm-Göteborg, Malmö-Oslo, med flera. Genomförandeplanen i sig är intressant läsning och ger en bild av Trafikverkets åtgärder med störst konsekvenser sex år framåt både för underhåll och hur transportsystemet planeras att utvecklas. Genomförandeplanen ska överbrygga avståndet mellan den långsiktiga planeringen och den korta och medellånga planeringen. Genomförandeplanen ska också bidra till att Trafikverket uppfyller de krav som ställs i EU-direktiv (SERA) om att samråd ska göras med branschen inför tågplanearbetet.

I förra veckan nåddes vi av det sorgliga beskedet att Hans Gustaf Wessberg, Sverigeförhandlingens tidigare ordförande, lämnat oss vilket vi djupt beklagar. HG – som han kallades – har verkligen en imponerade meritlista och hann slutföra sitt engagerade förhandlingsarbete kring föreslagen dragning av nya stambanor och bostadsbyggande. HG kommer att vara djupt saknad inte minst av oss i järnvägsbranschen.

Veckans mediabevakning omfattar även det allvarliga läget för transporter i Frankrike till följd av hot om omfattande strejker inom järnvägen. Strejkerna är orsakade av förslag om en hastig avreglering av den franska järnvägen som drivs fram av president Emmanuel Macron med stöd av EU:s lagstiftning. Det blir en kritisk tid för Europas järnvägssektor när det som egentligen redan beslutats på EU-nivå – och som sedan längre tid gäller i Sverige och andra länder – nu ska genomdrivas i högt tempo i Frankrike. Före påsk dök också nya tankar upp om finansiering av höghastighetsbanor samt framtida strukturer för statens strategiska ägarintressen inom järnvägen. En del spännande uppsummering utlovas således. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy