Skip to main content

Intressant utveckling om nya stambanor

Nyhet   •   Apr 17, 2018 14:54 CEST


Debatten är intensiv om höghastighetsbanorna och nya positioner har intagits om den förestående utbyggnaden av nya stambanor. Förra veckan bjöd på nya inspel på nyhets-, ledar- och debattplats i våra större nyhetsmedier. Kanske var den mest intressanta utvecklingen att KD numera säger uttryckligt ja till projektet manifesterat genom en debattartikel i Göteborgsposten av Jakob Forssmed och Robert Halef. Med KD:s ställningstagande – och deras stöd för lånefinansiering – kan ett dödläge eventuellt brytas. Vi ser fram emot stundande blocköverskridande samtal som bekräftats idag på morgonen i Sveriges radio, se även debattinlägg av en bred samling politiker, fack, arbetsgivare och näringslivslivsföreträdare. Tågoperatörerna har redan i samband med avlämnandet av remissvar avseende Nationella planen sammanfattat person- och godstrafikens samlade ställningstagande till Nationella planen och nya stambanor i en debattartikel.

I förra veckan deltog vi i hearing i Trafikutskottet om uppnåendet av klimatmålen och kopplat till användningen av fossiloberoende drivmedel samt en hearing i Riksdagen avseende Industrirådets inspel till Regeringens Godsstrategi. En viktig slutsats från Trafikutskottets hearing är att vi inte bara ska ta hänsyn till klimatpåverkan utan också energieffektivitet och elektrifiering i transportsektorn. Det innebär att järnvägen ligger mycket bra till. Industrirådet har tagit fram en gemensam vison för godstransporter ”Ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet.”

Strategiseminarium med TP SAMS, Transporter i Samverkan vid Samhällsstörningar, genomfördes under ledning av Trafikverket tillsammans med flera branschorganisationer och myndighetsrepresentanter. TP SAMS uppgift är att samverka, samordna, utveckla och vidtaga åtgärder vid krisberedskap och höjd beredskap. Transportstyrelsen hade en näringslivsträff om avgifter, där branschföreningar och näringslivsföreträdare får information om och möjlighet att diskutera Transportstyrelsen nuvarande och framtida avgifter. Tidigare dialog med Transportstyrelsen under 2017 ledde till justeringar nedåt av avgiftssättningen mot järnvägssektorn. Transportstyrelsen lämnade nu besked om att inga höjningar är nära förestående och vi tar självfallet emot det beskedet positivt. Dock återstår många oklarheter kring avgiftssättningen för de arbetsuppgifter som inom kort flyttas till ERA, järnvägsbyrån i EU, som till exempel fordonsgodkännande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.