Skip to main content

​Klimatet i fokus

Nyhet   •   Nov 30, 2018 15:29 CET

Rapporterna med varningar duggar tätt nu. IPCC:s rapport om konsekvenser om vi inte klarar att hålla oss under 2 eller 1,5 graders temperaturökning bekräftade vad många befarat. Häromdagen kom WHO:s rapport om klimatförändringarnas koppling till en global hälsokris. Inför nästa veckas klimatmöte i Katowice får manifestationer och skolstrejker en hel del uppmärksamhet. Det är ett transformativt skifte på gång och politiken måste svara upp. I Paris 2015 klubbades klimatmålen av nästan 200 länder, men koldioxidutsläppen fortsätter att öka globalt. De närmaste två veckornas möte i Katowice ska komma fram till hur klimatmålen ska nås. Det kommer handla om vad som måste göras, finansiering, mätning och uppföljning. Att det kan krävas så mycket som ett femfaldigande av nuvarande åtaganden för att klara målen är i realiteten en enorm utmaning. Europas järnväg är redo att ta utmaningen och lämna sitt bidrag.

Även EU driver på klimatagendan med full kraft, senast genom att EU-kommissionen i veckan antog en Vision för Klimatneutral Ekonomi. De viktigaste inslagen är drastiskt högre klimatambitioner som ram och startpunkt för framtida politik och lagstiftning. Kommissionen håller fram järnvägen som det mest energieffektiva transportslaget på medellånga och långa distanser. Därför är investeringar i infrastruktur och en omstrukturering av avgiftsuttag för att styra transportsektorns klimatavtryck viktiga inslag i visionen. Kopplat till klimatutmaningen framstår långväga resande med tåg som ett allt intressantare alternativ. Därför är det glädjande att denna trend uppmärksammats genom att Facebook-gruppen Tågsemester fått priset ”Årets blåslampa”.

Även om inte klimatfrågan tycks ligga i mittfåran för regeringsförhandlingarna, som ramarna satts av C och L, så får man förutsätta att den är ett grundläggande ingångsvärde. Inte heller tycks nya stambanor stå i de politiska samtalens absoluta centrum för närvarande. Höghastighetsfrågan dubbades av PM Nilsson till den ”enda positiva framtidsfrågan” på Järnvägsdagen och vi utgår från att även den kommer vara en del av en eventuell blocköverskridande regerings ambition.

I veckan hade vi höstens sista styrelsemöte där vi fick besök av Trafikutskottets nya ordförande Jens Holm (V) och vice ordförande Anders Åkesson (C). Trafikutskottet och Tågoperatörerna delar många viktiga prioriteringar såsom vikten av att flytta gods från väg till järnväg för att bidra till klimatmålen, kompensation för höjda banavgifter genom miljökompensation för godstrafiken, satsning på ökad kapacitet och ökat underhåll för järnvägen samt resenärerna i fokus. En viktig del av den framtida samhällsbygget är transportinfrastrukturen eftersom transporterna kommer att öka i framtiden och människor kommer att vilja att mötas mer. Jens Holm är en ivrig tågresenär och har tågluffat med familjen de senaste fem åren.

På TP SAMS (Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar) styrelsemöte diskuterades erfarenheter från terrorattacken på Drottninggatan och den stora totalförsvarsövningen TFÖ2020 där syftet är att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga, förbereda skydd av samhällsviktiga funktioner och skapa underlag för fortsatt utveckling. Vi avslutade med att göra ett studiebesök hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för genomgång och presentation av dess omvärldsbevakningsfunktion. Det var mycket intressant att få redovisat hur de bevakar ett antal fokusområden och vilka resurser de har för att snabbt kunna informera, koordinera och agera om något händer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.