Skip to main content

​Nu drar vi igång 2018

Nyhet   •   Jan 19, 2018 15:03 CET

Välkomna till ett nytt år med järnvägsbranschen. Jag ser framför mig ett spännande år med vår framtidsbransch bland annat så är det valår, vi har Tågoperatörernas ordförandeskap i CER i Bryssel, regeringens kommande godsstrategi, beslut om höghastighetsbanor, infrastrukturbudgeten, Almedalen, Innotrans i Berlin, Persontrafikmässan, Järnvägsdagen och mycket mer. Vi driver också flera frågor inom ramen för att öka järnvägens kvalitet, kapacitet och konkurrenskraft. Järnvägens varumärke, kompetensförsörjning och digitalisering fokuserar vi på genom arbete med våra medlemmar, JBS och vårt eget initiativ Train Spot. Mer om detta i kommande nyhetsbrev.

Som sig bör inleddes januari med en sejour till Linköping och VTI-dagarna. Programmet i år var fullt av intressanta inslag för oss som intresserar oss för järnvägens framtid. Trafikverkets förslag till Nationell plan, regeringens godsstrategi, höghastighetsbanan, nordiskt samarbete inom infrastrukturfrågor, och mycket mer stod på agendan. I tillägg till Sverigeförhandlingens förslag framstår till exempel utvecklingen av järnvägen Stockholm – Oslo som ett alltmer bärkraftigt projekt både för passagerar- och godstrafik till Norge. Projektbolaget Stockholm – Oslo 2.55 bedömer att genom en investering av upp till 55 mdr kronor så kan vi inom några år resa till Oslo för 900 kronor på under tre timmar. Enligt deras bedömning finns kommersiella nyttor som innebär att 32 av dess 55 mdr kronor kan finansieras genom intäkter i ett OPS- eller koncessionsupplägg. Det innebär nybyggnation av rälsavsnitten Örebro – Kristinehamn och Arvika – Lilleström och för resterande del efterfrågas alltså 23 mdr kronor i anslag för upprustning av befintlig infrastruktur.

Klarar vi klimatmålen? Just nu pågår ett intensivt arbete med att förbereda inspel till regeringens godsstrategi. Den ska presenteras i april 2018. Infrastrukturminister Tomas Eneroth uppmanar att komma med underlag och förslag på hur godsstrategin kan utformas. Tiden är knapp och vi har redan satt igång arbetet och anlitat konsulter. Arbetet förväntas vara slutfört senast i mars. Syftet med vår rapport är att visa på hur järnvägen kan bidra till 2030-målet och hur godstrafiken på järnväg kan ökas med 100 procent. Det är ett angeläget arbete för att visa på järnvägens attraktivitet och konkurrenskraft för att möjliggöra ökad överflyttning av gods från väg till järnväg.

I veckans nyhetsbrev beskriver vi bland annat ett par lagförslag på remiss från EU, dels avseende ECM – Entity in Charge of Maintenance, dels reglering av minskat buller från godsvagnar (TSD Buller) som vi skrivit om återkommande i våra nyhetsbrev.

I veckan släppte EU-kommissionen sin nya ”European Strategy for Plastics in a Circular Economy”. Här uppmärksammas plastpartikelutsläpp från olika källor som kosmetika, målarfärg, textilier och inte minst från slitage av bildäck. Läs, begrunda och kom gärna med synpunkter. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy