Skip to main content

Nytt förslag om godstrafik

Nyhet   •   Feb 17, 2017 15:12 CET

Igår beslutade regeringen om propositionen ”Godstrafikfrågor” som innebär att delar av vägnätet ska öppnas upp för 74-tons lastbilar, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. Skogsindustrin ser positivt på förslaget som får till följd att varje lastbil kan få med sig en ökad mängd gods. Vi har inte tagit del av förslagen i sin helhet, men Tågoperatörerna hade gärna sett att förslaget lämnats tillsammans med ett större antal förslag som driver mer godstrafik till sjöfarten och järnvägen. Vi inväntar den utlovade godsproposition som ska adressera banavgifter, miljökompensation och andra styrmedel samt satsningar på miljövänliga logistiklösningar, längre och tyngre tåg, intermodala transporter, med mera.

Under veckan som gick träffade Tågoperatörerna Göteborgs hamn, deltog i styrelsemöte i KTH:s Järnvägsgrupp och i rådsmöte om Shift2Rail. Igår deltog vi i Trafikverkets dialog om Nationella planen 2018–2029 och en längre sammanfattning följer nedan.

På styrelsemötet nästa vecka, som kommer att hållas hos Försvarshögskolan, avhandlas bland annat EU-frågor, uppförandekod, vår satsning på järnvägens varumärke Train Spot, JBS – Järnvägsbranschens samarbetsforum, punktlighetsprojektet TTT och Totalförsvar 2.0.

Trevlig läsning!

Björn Westerberg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.