Skip to main content

Tågoperatörerna välkomnar utredningen om järnvägens organisation

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 17:15 CET

- Den är ett bra avstamp i arbetet för att stärka järnvägens konkurrenskraft, kommenterar Christel Wiman, VD Branschföreningen Tågoperatörerna. Delbetänkandet innehåller en mängd förslag med stor potential till förbättringar, som att höjningen av banavgifterna behöver koordineras med avgifterna på andra transportslag, mindre insatser som höjer kapaciteten på spåren, tydligare roller och ansvar för Trafikverket och Transportstyrelsen, behovet av ett neutralt organ för kapacitetstilldelning och trafikledning samt analyser av hur ett allt mer rigoröst EU-regelverk för järnvägstrafiken påverkar kostnader och konkurrensförmåga.

- Järnvägsbranschens väg från monopol till en fungerande och öppen marknad är en resa i sig, som ännu inte nått slutdestinationen, enligt Christel Wiman. Det är positivt att utredningen utgått från hur järnvägen ska kunna fungera bättre och hur tågtrafiken ska bidra till ett effektivt och hållbart transportsystem, och inte om tågtrafiken borde återregleras eller inte.

Branschföreningen Tågoperatörerna organiserar tågoperatörer samt företag som är aktiva i järnvägssektorn. Järnvägen är ett långsiktigt hållbart transportsätt som kan erbjuda snabba, säkra, bekväma och effektiva transporter.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera