Skip to main content

Ja till Gripen, nej till att vindkraft kan ersätta kärnkraft

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2014 08:19 CEST

Sverige bör investera mer pengar i Jas-Gripen, svenska normer säger nej till att vindkraften ersätter kärnkraften, och fortsatt osäkerhet kring digitala valutor, allt enligt en undersökning genomförd av B2B-opinion.

B2B-opinion, ett joint venture av mediehuset Talentum Sverige och undersökningsföretaget MarketDirection, tog nyligen pulsen på 6000 av Ny Tekniks läsare för att ta reda på hur beslutsfattare och specialister inom teknik- och IT-branschen ser på tre heta ämnen - framtida svenska försvarsinvesteringar, digitala valutor och vindkraften.

Viktigaste försvarsinvesteringen?
Jas-Gripen har varit på agendan i veckan i samband med Schweiz folkomröstning där landet sa nej till köp. Trots detta är det tydligt bland respondenterna att Gripen är det försvarsprojekt som Sverige bör investera mest i. Hela 57 % valde Gripen, följt av ubåten A26.

Kan vindkraft ersätta kärnkraft?
En annan fråga vi ställde kretsade kring energi, är det möjligtvis så att vindkraften på sikt skulle kunna ersätta kärnkraften?  Nej svarade 73 % av respondenterna. Många motiverade sitt nekande svar med att tekniken nog gör det möjligt, men att det är samhället och svenska normer kring hur hav och natur får användas som begränsar.

Hur ser framtiden ut för digitala valutor?
Vi ställde även en fråga om digitala valutor, med bland annat Bitcoin i spetsen. Tilltron bland våra respondenter till digitala valutor får bedömas som relativt hög då 32 % svarade ja på frågan, mot 43 % som svarade nej.  Samtidigt är osäkerhetsfaktorn fortfarande hög då hela 24 % svarade att de inte visste.     

För mer information om B2B-Opinion eller undersökningsresultatet kontakta Charlotte Ulvros, Talentum Sverige på 070-960 50 81. 

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes under april och maj månad och bestod av 6000 respondenter som läser Ny Tekniks digitala nyhetsbrev. Respondenterna är oftast beslutsfattare och arbetar inom IT, telekom, konsulting, tillverkande industri och offentlig verksamhet.   

Om B2B-opinion:
B2B-opinion är en av Sveriges största B2B-paneler med sidopaneler som Ny Teknik, Affärsvärlden, Lag & Avtal, Arbetarskydd och Dagens Media. Bakom B2B-opinion står mediehuset Talentum Sverige och undersökningsföretaget MarketDirection. 

Talentum Sverige är ett dotterbolag till den finska mediekoncernen Talentum Oyj. Tillsammans bildar vi ett av nordens största mediehus inom business to business och vi hjälper dig in till ledningsgruppen. I Sverige ger vi ut tidningarna Affärsvärlden, Ny Teknik, Dagens Media, Lag & AvtalArbetarskyddKonsultguiden, och Teknikhistoria, med tillhörande webbtidningar, mobilsajter samt ett flertal online-nyhetsbrev. Dessutom driver mediehuset karriärsajten Ingenjörskarriär tillsammans med Sveriges Ingenjörer och eventbolaget Talentum Events.