Skip to main content

Talentums delårsrapport Q1, 2014

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 14:21 CEST

Talentum Sveriges rörelseresultat utvecklades positivt första kvartalet 2014, trots något lägre intäkter jämfört med samma period 2013. Totalt redovisade det finska Mediehuset Talentum Oyj, där Talentum Sverige ingår, en nettoomsättning på 18.1 miljon euro (19,5 miljon euro) i årets första delårsrapport.

Talentums VD Aarne Akten kommenterar resultatet för första kvartalet 2014:

- Resultatet för första kvartalet var stabilt och vi börjar nu se de positiva effekterna av strukturförändringarna vi gjorde i Sverige under 2013, vilket är glädjande. Intäkterna från rekryteringsannonseringen i Sverige håller sig på samma nivå som förra året, men vi tappar något på övrig annonsförsäljning. Det beror främst på att vi varit underbemannade på säljavdelningen. Nu har vi dock rekryterat flera nya medarbetare samt ser över personalbehovet inför kommande kvartal. Dessutom fortsätter vi arbetet med att förbättra lönsamheten inom alla områden och vidareutvecklar vårt digitala erbjudande.

Resultat i korthet med fokus på den svenska verksamheten

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 18.1 miljon euro (19,5 miljon euro).
  • Nettoomsättningen för Talentum Sverige uppgick till 4.7 miljoner euro (5.2 miljoner euro).
  • Rörelseresultat exklusive extraordinära poster var positivt för Talentum Sverige.
  • Koncernens rörelseresultat exklusive extraordinära poster uppgick till 0,7 miljoner euro (0,8 miljoner euro) med Ebit på 0.4 miljoner euro (0.7 miljoner euro).
  • Den digitala nettoomsättning uppgick till 1.9 miljoner euro, varav 0.8 miljoner euro kom från den svenska verksamheten.


Prognos 2014

Talentum uppskattar att nettoomsättningen 2014 kommer uppgå till samma nivå som 2013, men att rörelseresultatet blir högre än föregående år.  


Vidareutvecklar det digitala kunderbjudandet

Talentum Sverige arbetar nu aktivt med att vidareutveckla det digitala annonserbjudandet på samtliga webbsajter och planerar flera nyheter under året. Dessutom kommer Summa – Talentums gemensamma digitala plattform för läsaren – att lanseras i Sverige i slutet av 2014. 

För mer information kontakta VD Aarne Akten +358 40 342 4440.

Talentum Sverige är ett dotterbolag till den finska mediekoncernen Talentum Oyj. Tillsammans bildar vi ett av nordens största mediehus inom business to business och vi hjälper dig in till ledningsgruppen. I Sverige ger vi ut tidningarna Affärsvärlden, Ny Teknik, Dagens Media, Lag & AvtalArbetarskyddKonsultguiden, och Teknikhistoria, med tillhörande webbtidningar, mobilsajter samt ett flertal online-nyhetsbrev. Dessutom driver mediehuset karriärsajten Ingenjörskarriär tillsammans med Sveriges Ingenjörer och eventbolaget Talentum Events.