Skip to main content

Göran Boëthius

Ordförande Tankesmedjan Tobaksfakta - Tobakspolitik och forskning

Presskontakt Kontaktperson

  • dbxfboetghykhius@tobakukhosfliakta.se
  • 0706425117

Göran Boëthius bygger sitt engagemang i tobaksfrågor på ett yrkesliv som lungläkare. Sedan tidigt 80-tal har han deltagit i olika tobaksförebyggande aktivitetet på lokal, nationell och internationell nivå. 1992 startade han tillsammans med andra kolleger organisationen Läkare mot Tobak vars mål bl a är att främja läkarkårens roll som opinionsbildare – i förvissningen om att hälsopolitiska beslut är en viktig förutsättning för ett mer hälsofrämjande samhälle och en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Göran Boëthius har varit engagerad i nätverksbyggande bland yrkesgrupper och organisationer med (främst) tobaksförebyggande ambitioner nationellt och på EU-nivå. Sedan Tobaksfakta – oberoende tankesmedja bildades 2010 är han dess arbetande ordförande.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera