Skip to main content

TCS-undersökning: 80 % av företagen ökade sina intäkter genom investeringar i Internet of Things

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 09:00 CEST

  • Den genomsnittliga intäktsökningen till följd av IoT-initiativ uppgår till 15,6 %, medan marknadsledare inom IoT ser intäktsökningar på 64 %.
  • Den vanligast förekommande användning av IoT-teknologier är att spåra konsumenters aktiviteter via mobilapplikationer, som används av uppemot hälften av alla företag (47 %).

LONDON, MUMBAI, 24 Augusti, 2015: Tata Consultancy Services (TCS) har lanserat en ny omfattande global undersökning om effekterna av IoT-teknologier inom ett stort område av sektorer världen över. TCS globala trendundersökning om IoT innehåller svar från 795 chefer på globala multinationella företag och identifierar den stora intäktspotentialen genom IoT. Samtidigt belyser den de betydande utmaningarna som företagen står inför i övergång till den nya modellen.

Miljoninvesteringar i kundinsikter

Det råder stor efterfrågan på kund- och produktinsikter,vilket även speglas i investeringar från några av världens största företag. Enligt undersökningen spenderar varje företag i undersökningen i genomsnitt 86 miljoner dollar på IoT under 2015. Under 2018 beräknas summan uppgå till 103 miljoner dollar per företag. Mobilapplikationer är för närvarande det mest aktiva området inom IoT-satsningar. Däremot råder det stor spridning mellan olika branscher. Inom till exempel industriell tillverkning gör sensorövervakning ett starkt intåg.

  • -I Norden är detta fortfarande i sin linda. Vad gäller strategi vet vi från våra kunder att de ledande företagen i regionen är mitt uppe i att utarbeta sina IoT-strategier. Men i en snabbföränderlig miljö undrar en del om den teknologiska strategin någonsin bör vara hugget i sten, säger Tommi Mäkinen, Digital Transformation LEAD, TCS Nordic. Ledande nordiska organisationer har uttryckt sin beslutsamhet över att optimera sina erbjudanden med hjälp av IoT. I många fall innebär detta en uppfräschning av affärsmodeller och nätverk. Som ett resultat av detta kommer även små IoT-initiativ att förvandlas till stora affärsutvecklingsprogram.

Hittills har många nordiska IoT-initiativ fokuserat på att ytterligare utnyttja automatisering eller på att förbättra operationell effektivitet. Därutöver arbetar ett flertal ledande aktörer på intelligenta produkter och tjänster och förutspår betydande intäktspotential liksom möjligheter till premiumprissättning. Men med innovationstakten och uppkomsten av lågkostnadsalternativ uppstår det emellertid en ovisshet. Att välja bort IoT är samtidigt inte ett alternativ. I ett ökat antal branscher har IoT blivit globalt. Ledande nordiska företag förstår detta och är överens om att flödet av bästa praxis exempel från resten av världen till den nordiska affärsvärlden behöver bli snabbare än någonsin.

Kultur är det främsta hindret för företagen

Trots uppmuntrande fakta om IoT-investeringar och dess inverkan på intäktstillväxt avslöjar rapporten från TCS att det kvarstår stora utmaningar i förverkligandet av IoT för företag inom alla sektorer.

I rapporten konstateras det att de tre största faktorerna som hindrar företagen är:

  • Företagskultur: Undersökningsdeltagarna identifierade förmågan att förändra de anställdas tankesätt kring kunder, produkter och processer som en stor barriär;
  • Ledarskap: Att ha toppchefer som tror på IoT och är villiga att investera tid och resurser är avgörande;
  • Teknologi: Frågor kring teknologi fortsätter att dominera inklusive hantering av Big Data; intern kontra extern utveckling; integrering av IoT-data med affärssystem; och att kunna garantera säkerhet och tillförlitlighet.

En betydande möjlighet för intäktstillväxt genom IoT

Företag som investerat i IoT rapporterar en signifikant intäktsökning till följd av IoT-initiativ med en genomsnittlig ökning på 15,6 % under 2014. Nästan en på tio (9 %) såg en ökning av intäkter på minst 30 %.

Företag i framkant kring innovation genom IoT har upplevt de största fördelarna med sina investeringar. De främsta 8 % av undersökningsdeltagarna rapporterade hisnande 64 % genomsnittlig intäktsökning under 2014 som ett direkt resultat av dessa investeringar, baserade på ROI från IoT. Den största effekten för företag just nu är att företag har möjligheten att erbjuda sina kunder mer skräddarsydda produkter och tjänster. Genom att addera betydande värde för kunden kommer detta att fram till år 2020 omvandlas från marknadsfunktioner till ökad försäljning.

Om TCS Norden

TCS har sedan etableringen i Norden 1991 kontinuerligt investerat i de lokala marknaderna och har i dag cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Island och via TCS’ Global Network Delivery Model™ (GNDM™). TCS Norden har sedan 2010 fördubblat sin verksamhet i regionen, med en betydande ökning av lokala rekryteringar. TCS har också fem år i rad, rankats som den leverantör som levererar bäst kundnöjdheti Norden, enligt flera undersökningar (KPMG Nordic Service Provider Performance & Satisfaction Study, 2010–2013, och Whitelane Research, 2014). Många betydande nordiska företag har dragit fördelar av TCS unika tjänsteportfölj, inklusive Nokia, Ericsson, TDC, ABB, Telenor, NETS och DNB. 2015 tilldelades TCS, för tredje året i rad, certifikatet Top Employer in Europe av Top Employers Institute, där Sverige, Danmark och Norge var bland de åtta marknader där TCS utsågs till nummer ett.

Om Tata Consultancy Services

TCS är ledande inom IT-tjänster, konsulttjänster och affärslösningar på global basis och levererar ett unikt affärsvärde till globala verksamheter och garanterar en säkerhetsnivå som ingen annan aktör kan matcha. TCS erbjuder en konsultdriven och integrerad portfölj av IT-, BPS-, infrastruktur-, ingenjörs- och försäkringstjänster via sin globala leveransmodell, Global Network Delivery ModelTM – erkänd på marknaden som en av de bästa modellerna för programutveckling. TCS är en del av Tata Group, Indiens största industrikonglomerat, och har över 319 000 högutbildade IT-konsulter i 46 länder. Bolaget omsatte 15,5 miljarder dollar under räkenskapsperioden som avslutades 31 mars 2015 och är listat på både National Stock Exchange och Mumbai-börsen i Indien. Mer information finns på www.tcs.com.

Följ TCS på Twitter

Prenumerera på ett RSS Flöde av TCS pressmeddelanden.

Bifogade filer

PDF-dokument