Skip to main content

TransportIndikatorn visar försiktig optimism för transportbranschen: Taxi Göteborg tar marknadsandelar i väst och bokningarna fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 11:13 CET

Igår släppte TransportGruppen sin kvartalsvisa temperaturmätare, TransportIndikatorn. Den visar nuläget och framtidstron i den totala transportnäringen. Rapporten visar på försiktig optimism. Även för Taxi Göteborg, Västsveriges största taxibolag, ser framtiden ljus ut.
– Från september 2009 har bokningarna ökat stadigt för varje månad jämfört med 2008 och vi har under större delen av 2009 tagit marknadsandelar i Göteborgsregionen. Detta är en stark trend som vi ser kommer att fortsätta under 2010, säger Owe Börjesson ekonomichef på Taxi Göteborg.

TransportIndikatorn tas fram i samarbete med AB Handels Utredningsinstitut (HUI) och ger en inblick i hur näringens företag ser på omsättningsutvecklingen i dagsläget, samt hur omsättning och sysselsättning kommer att förändras under nästföljande tre månader.

Taxi Göteborg har under 2009 ökat sin marknadsandel i Göteborgsregionen med 1,5 procentenheter. Det i en bransch som vanligtvis har mycket små variationer. Samtidigt såg Taxi Göteborg möjligheterna under 2009 och tecknade bland annat ett samarbetsavtal med Taxi Väst för att öka tillgängligheten för sina kunder i hela Västsverige.  

– Vi har haft möjlighet att fortsätta vår expansion även under sämre tider. Det gör att vi kan fortsätta att ta marknadsandelar och att vi nu står rustade när konjunkturen håller på att vända. Vi ser också att våra medlemsåkerier söker förare i ökad omfattning och bedömer att behovet kommer att fortsätta att öka, säger Magnus Holst driftchef på Taxi Göteborg.
Magnus Holst, driftchef på Taxi Göteborg.
För ytterligare information kontakta:
Owe Börjesson, ekonomichef, tfn 031-65 15 22
Magnus Holst, driftchef, tfn 0707-51 33 15
Bilder för fri publicering: Anders Ekhammar, tfn 031-701 33 37 www.taxigoteborg.se
Taxi Göteborg grundades 1922 och är idag en ekonomisk förening med cirka 200 medlemmar, 1 100 förare och 430 fordon. Cirka 100 personer arbetar i den centrala organisationen, huvudsakligen i kundtjänst. Vår verksamhet bedrivs med modern teknik och effektiva system, exempelvis digital telefonväxel och GPS-baserat trafikledningssystem. Samtliga bilar är utrustade med alkolås och övervakningskamera. Med ledorden tillgänglighet, pålitlighet och professionalism står vi varje dag till tjänst för företag, samhälle och privatpersoner. Taxi Göteborg verkar i Göteborg, Trestad, Lerum, Kungälv och Alingsås.

Beställning 031-650 000  Växel 031-65 15 00  Fax 031-220 688  
Postadress Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, Box 8803,
402 71 Göteborg  Besöksadress Gustaf Dalénsgatan 19, 417 05 Göteborg Organisationsnummer 757200-4351 Webb www.taxigoteborg.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy