Skip to main content

Regeringens förslag om ny taxireglering ger sund konkurrens

Nyhet   •   Mar 14, 2018 08:03 CET

-Vi har väntat länge på att man från samhällets sida bestämmer sig för hur branschen ska se ut och vi tror att detta förslag kommer att ge en sundare konkurrens, säger Dimitrios Faniadis, ordförande i Taxi Stockholm.

Regeringen lämnade 12 mars över en remiss till lagrådet om en ny kategori av taxitrafik. Taxi Stockholm och dess bolag i koncernen välkomnar förslaget som kommer att ge möjlighet för samma kontroll av taxibranschen oavsett användning av teknik.

-Vi har väntat länge på att man från samhällets sida bestämmer sig för hur branschen ska se ut och vi tror att detta förslag kommer att ge en sundare konkurrens, säger Dimitrios Faniadis, ordförande i Taxi Stockholm.

Syftet med det nya förslaget är att öppna för nya tekniska lösningar och affärsmodeller men att behålla möjligheterna till skattekontroll och skydd för kunder och förare och går i stort ut på att en näringsidkare inom taxibranschen som inte kör med taxameter kommer istället kunna ansluta sig till en ny kategori av taxitrafik. Denna kategori har samma krav på trafiktillstånd och taxiförarlegitimation som branschen i övrigt och ska kunna kontrolleras av Skattemyndigheten på ett effektivt sätt genom krav på teknisk utrustning och att vara kopplad till en beställningscentral. Beställningscentralen har till skyldighet att lagra och på myndigheters begäran tillhandahålla uppgifter för kontroll. Förslaget innebär också att resorna ska vara förbeställda och att kunden ska få ett fast pris från beställningscentralen innan resans början. Möjligheter till dispens från taxameterkravet kommer inte längre att finnas i och med detta.

Förslaget stärker därmed de etablerade aktörernas möjligheter att konkurrera på lika villkor utan fördyrande kostnader i form av taxameter och krav på att tillhöra en tömningscentral.

–Idag arbetar vi som funnits på marknaden sedan länge med samma typer av kundgränssnitt som de nya aktörerna men frågan är, och fortsätter att vara det innan lagen är på plats, hur vi ska göra detta kostnadseffektivt framåt för att kunna konkurrera på samma villkor i branschen. Vi anser att det därför är det hög tid att man från samhällets sida bestämmer sig för hur den här branschen ska se ut och hur kontroller av den ska göras. Förslaget är mycket välkommet, säger Dimitrios Faniadis.

Regeringen föreslår att reglerna om att beställningscentralerna ska kunna få tillstånd ska träda i kraft den 1 september 2020 och resterande regler den 1 januari 2021.