Nya projektorer som klarar hållbarhetskraven i TCO Certified

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2016 11:20 CEST

Casio certifierar fem modeller som möter kraven i TCO Certified, bl a energieffektivitet, bildkvalitet, socialt ansvar i tillverkningen. De senaste certifierade projektorerna använder laser som ljuskälla vilket ger längre livslängd, mindre underhåll samt kräver hantering som miljöfarligt avfall. 50 certifierade modeller av projektorer som klarar TCO Certified från ​Casio, NEC och Acer.

Ansökningsperioden öppnar för TCO Certified, generation 8

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 09:00 CEST

Nu publiceras kraven för TCO Certified, generation 8. Genom att ansöka nu kan varumärken bli bland de första som får sina produkter certifierade enligt den nya generationen.

Epson storsatsar på hållbarhet — väljer TCO Certified

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 09:00 CET

STOCKHOLM, 22 februari 2018. Nu blir det enklare för inköpare att hitta mer hållbara AV-produkter. Marknadsledaren Epson är det senaste varumärke som möter kraven i TCO Certified och certifierar 45 av sina modeller.

IT-produkter bör återanvändas — gör en insats på #CircularElectronicsDay!

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 09:20 CET

I samband med #CircularElectronicsDay uppmärksammas att det varje år slängs 50 miljoner ton IT-produkter och annan elektronik världen över. Avfallet innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta släpps ut i naturen och påverkar människors hälsa.

Lyckas med hållbar upphandling: uppdaterad guide för offentlig sektor

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 09:00 CET

IT-produkter kopplas till stora miljömässiga och sociala risker under hela livscykeln. Men genom hållbar upphandling där skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt kan inköpen bidra till hållbar utveckling. Guiden Riktlinjer för en Modern Upphandling från organisationerna bakom #ModUpp2020 finns nu i en uppdaterad version som ger användbara tips på vägen.

Miljöexperter möts i Stockholm för att diskutera grön ekonomi och dess framtid

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 07:30 CEST

Årsmötet för Global Ecolabelling Network (GEN) äger rum i Stockholm denna vecka, och som en del av mötet hålls idag miljökonferensen "Putting words to action" om grön ekonomi.

Den här veckan träffas experter från hela världen för att diskutera hur man kan skydda miljön genom att förbättra, uppmärksamma och utveckla miljömärkningar. Mötet pågår hela veckan i Stockholm med fokus på att gå från ord till handling. "Det globala utbytet är en nyckel i vårt arbete för en mer hållbar framtid för IT-produkter över hela världen", säger Sören Enholm, VD för TCO Development.

Det globala årsmötet för GEN är en viktig mötesplats för miljömärkningsorganisationerna som drivs utan vinstsyfte. I år är TCO Development medarrangör för årsmötet, en arena för de 25 medlemsorganisationerna, som hålls i våra lokaler i centrala Stockholm. "Vårt medlemskap i GEN går långt bak i tiden och hjälper oss att sätta hållbarhet av IT-produkter på den globala agendan. Genom att driva förändring kan vi tillsammans göra skillnad”, fortsätter Enholm. TCO Development är även medarrangör till miljökonferensen idag som går att följa via live-streaming

TCO Development är organisationen bakom TCO Certified, den globalt ledande hållbarhetscertifieringen för IT-produkter. Vi är bland dom som verkat längst i branschen med att utveckla lösningar för att driva på socialt och miljömässigt ansvar av IT-produkter och dess tillverkning. För att hantera aktuella hållbarhetsutmaningar uppdateras kraven i TCO Certified vart tredje år, och nästa generation av hållbarhetskrav lanseras i slutet av 2018. "Med relevanta och vetenskapliga krav som verifieras både innan och efter certifiering banar TCO Certified väg för mer hållbara IT-produkter", avslutar Enholm.

Om TCO Certified

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som hjälper organisationer världen över med mer ansvarsfulla produktval. I mer än 25 år vi erbjudit lösningar för att minska risker och möta hållbarhetsutmaningar kopplade till IT-produkter. TCO Certified består av sociala och miljömässiga krav ur ett livscykelperspektiv. Oberoende verifiering av att produkt, fabrik och varumärkesägare uppfyller kraven är inkluderad, både före och efter certifiering.

TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, med huvudkontor i Stockholm och med lokalkontor i USA och Asien.

Årsmötet för Global Ecolabelling Network (GEN) äger rum i Stockholm denna vecka, och som en del av mötet hålls idag miljökonferensen "Putting words to action" om grön ekonomi.

Läs vidare »

25 år av svensk innovation blir global milstolpe för hållbara IT-produkter

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 09:01 CEST

I över 25 år har TCO Certified bidragit till att skapa globala lösningar på miljömässiga och sociala hållbarhetsproblem kopplade till IT-produkter och dess tillverkning.

Guide hjälper organisationer att lyckas med hållbara inköp av IT-produkter

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 09:02 CEST

IT-produkter och dess tillverkning medför miljömässiga och sociala risker. Först när organisationer ställer och följer upp krav skapas förutsättningar för ökat miljömässigt och socialt ansvarstagande. Det är svårt att göra skillnad på egen hand, därför lanserar TCO Development en guide för hållbar upphandling av IT-produkter.

HP, Dell och Lenovo satsar på TCO Certified för bärbara datorer

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 09:18 CEST

HP har precis som Dell och Lenovo valt att certifiera ett urval av bärbara datorer enligt senaste versionen av TCO Certified Notebooks. Nu har IT-inköpare världen över ett ännu större utbud av bärbara datorer som möter våra krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande.

TCO Certified: IT-fabriker visar på framsteg inom socialt ansvarstagande

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 08:56 CEST

2016 års uppföljning av hållbarhetskraven i TCO Certified visar på stora förbättringar inom social ansvarstagande på fabriker som tillverkar certifierade IT-produkter.

I jämförelse med en liknande undersökning som TCO Development genomförde 2013, visar resultaten tydliga förbättringar av fabrikernas efterlevnad av kraven i TCO Certified på socialt ansvar i tillverkningen. Flera varumärkesägare har lyckats eliminera problem på fabrikerna inom områden som tvångsarbete, diskriminering och barnkonventionen.

*De två varumärkesägare med avvikelser inom hälsa/säkerhet har korrigerat dessa sedan undersökningen 2016.

Undersökningen omfattar slutmonteringsfabriker som tillverkar produkter för Acer, AOC, ASUS, BenQ, Dell, EIZO, Fujitsu, Hanns.G, HP, iiyama, Lenovo, LG, NEC, Philips, TERRA och ViewSonic.

-Dessa positiva förbättringar är en direkt effekt av inköpares krav på TCO Certified för IT-produkter. När inköpare ställer tydliga krav, då lyssnar industrin, säger Niclas Rydell, ansvarig för certifieringen TCO Certified

Några utmaningar som har observerats i undersökningen är arbetsrätt inom tillverkningen. Det är framförallt omfattande övertidsarbete och en stor andel tillfälligt anställda som leder till avvikelser från kraven i TCO Certified. Trots att 14 av 16 varumärken har avvikelser inom arbetsrätt, visar undersökningen ändå vissa förbättringar, eftersom avvikelserna som vi ser 2016 är av mindre allvarlig art än de vi såg 2013. 

- Oberoende kontroller av produkter, fabriker och varumärkesägare är en viktig del av TCO Certified. Seriös uppföljning av alla krav är en förutsättning för att organisation ska kunna ha förtroende för, och använda TCO Certified när man köper datorer och annan elektronik, sammanfattar Rydell.

Som en del av certifieringen måste varumärkesägaren ta ansvar för och implementera en uppförandekod i tillverkningen och i resten av sin leverantörskedja. Detta verifieras genom oberoende fabrikskontroller, som följs upp även efter att produkten har certifierats. Om eventuella avvikelser påträffas måste dessa korrigeras för att den certifierade produkten ska få behålla sitt certifikat.

Se även rapporten, Impacts and Insights om du vill veta mer.

Om TCO Development

TCO Certified är en hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som hjälper organisationer världen över med mer ansvarsfulla produktval. I mer än 25 år vi erbjudit lösningar för att minska risker och möta hållbarhetsutmaningar kopplade till IT-produkter. TCO Certified består av sociala och miljömässiga krav ur ett livscykelperspektiv. Oberoende veriering av att produkt, fabrik och varumärkesägare uppfyller kraven är inkluderad, både före och efter certiering.

2016 års uppföljning av hållbarhetskraven i TCO Certified visar på stora förbättringar inom social ansvarstagande på fabriker som tillverkar certifierade IT-produkter.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om TCO Development

Vi driver en hållbar utveckling av IT-produkter

With 25 years of experience, TCO Certified is the world-leading sustainability certification for IT products. Our comprehensive criteria are designed to drive social and environmental responsibility throughout the product life cycle. Covering eight product categories including displays, computers and mobile devices, compliance is independently verified, both pre and post certification. Join us in driving progress toward sustainable IT products.