Skip to main content

Nyhetsbrev: Lösningen på it-revolutionen

Nyhet   •   Dec 21, 2016 13:49 CET

I takt med digitaliseringen har it-systemen fått en mer central roll i våra liv. Och när allt digitaliseras sprider sig intresset och kraven på it-lösningar ut i organisationen. På TDC har vi noggrant följt den här utvecklingen, och du får ta del av resultatet.

Om undersökningen

Den senaste undersökningen syftar till att kartlägga hur svenska företag har börjat organisera sig kring it-beslutet. Liknande undersökningar gjordes 2014 och 2015. Trots att bara något år har gått visar den senaste undersökningen på ganska stora förändringar ute hos företagen.

Engagemanget för valet av it ökar

Resultaten tyder på ett ökat engagemang för it-frågor. Allt fler beslutsfattare formulerar konkreta krav eller önskemål på företagets it-lösningar. Men den största ökningen ligger i att fler proaktivt framför önskemål om specifika lösningar; ett specifikt system eller en specifik leverantör. Fler kan mer, helt enkelt.

It är en strategisk resurs

För ungefär två år sedan blev begreppet digital ångest allmänt känt inom svenskt näringsliv. Många började inse att om man inte förstår sig på digitaliseringen så är risken överhängande att bli omsprungen av sin bransch Airbnb eller Uber. Det var därför lite förvånande att se hur få beslutsfattare som såg it som en strategisk resurs när vi då frågade om deras inställning till it.

Den digitala ångesten verkar inte ha släppt sitt grepp om de svenska storföretagen, men betydligt fler har insett vilken roll it och it-beslut har. Framförallt har vd:n börjat se it som en strategisk resurs för företaget snarare än en kostnad.

Förtroendet minskar när engagemanget ökar

De bästa kommunikationslösningarna och tech-undren framstår oftast som barnsligt enkla. I alla fall att använda. Men på baksidan är det oftast betydligt mer komplext. Att hitta rätt lösning som boostar din affär och frälser både medarbetare och kunder kräver en hel del eftertanke. Ett visst system kan funka bra för marknadsavdelningen, en annan för säljarna och en tredje för ekonomi. Men fungerar de ihop?

Med engagemang och ansvar kommer oftast insikt. Det vi ser är att förtroendet för den it-strategiska förmågan sjunker och fler ifrågasätter it-kompetensen hos de som fattar besluten. Framförallt när det gäller affärsfrågor, förståelse för omvärldsförändringar samt kund- och marknad. Många anser dessutom att den egna organisationen är dåligt rustad att ta beslut när det gäller it-strategiska frågor.

Decentraliserad it kan vara lösningen

Vanligast är fortfarande att budgeten för it-investeringar ligger centralt hos it-avdelningen. Minst vanligt är att budgeten ligger lokalt på avdelningar och affärsområden. Framförallt hos större företag. Bland de mindre företagen (50–99 anställda) ser vi det omvända. Där är det vanligare att budgeten helt eller delvis ligger lokalt.

Företag där budget även finns lokalt kännetecknas av:

  • Större engagemang hos C-level.
  • Större fokus på produktivitet, inte bara kostnad.
  • Man bedömer att organisationen är bättre organiserad (framförallt färre som underkänner).
  • Högre självupplevd kompetens för it-strategiska frågor bland C-level.

It-strategen gör nytta

Bland de öppna svaren framkom att många uppfattar det som att det it-strategiska ansvaret ligger hos fel personer. Och i några fall även hos för många personer då det blir oklart vem som ska samordna och verkställa. I det sammanhanget blir it-strategens, eller en form av samordnares roll aktuell.

Allt fler företag har börjat tillsätta nya roller, framförallt liknande en it-strateg. Trots det är många initialt tveksamma till nyttan av it-strateger, men när man väl tillsatt en sådan tjänst upplever de allra flesta att de gör stor nytta. Många positiva effekter av it-strateger tydliggörs då man jämför svar från beslutsfattare på företag som har tillsatt en sådan tjänst med svar från beslutsfattare som uppger att de inte har det.

Läs hela nyhetsbrevet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera