Skip to main content

Nyhetsbrev: Olika synsätt – bästa vägen mot lyckad digitalisering

Nyhet   •   Feb 02, 2017 15:21 CET

It-besluten är idag inte isolerade till it-chefen, utan omfattar alla beslutsfattare i ledningsgruppen. Men VD:s, ekonomichefer, marknadschefer och HR-chefer har nödvändigtvis inte alltid samma inställning till digitaliseringen. Med ökad förståelse för olika människors inställning blir diskussionen mer relevant. 

VD:s perspektiv på it

 • Med anledning av sett kostnadsfokus är vd den i ledningsgruppen som är minst angelägen om att öka resurserna till it. 
 • VD är den som är mest kritisk till it-avdelningens kompetens jämfört med de andra i ledningsgruppen. 
 • VD är trygg med att organisationen är rustad för en digital transformation. 

Ekonomichefens perspektiv på it

 • Ekonomichefen är den i ledningsgruppen som är mest engagerad i och bäst på att formulera specifika krav kring organisationens it-beslut. 
 • Ekonomichefen bedömer att it-mognaden på hans eller hennes avdelning totalt sett är den högsta i organisationen.
 • Ekonomichefen är mindre kritisk til era nuvarande it- och telekomlösningar jämfört med de andra i ledningsgruppen. 

Marknadschefens perspektiv på it

 • Marknadschefen anser att it är en strategisk resurs som kan skapa konkurrensfördelar för organisationen. Därför är han eller hon den i ledningsgruppen som är mest angelägen om att öka resurserna till it. 
 • Marknadschefen är mer tveksam till hur väl rustad organisationen är för en digital transformation jämfört med de andra i ledningsgruppen. 
 • Marknadschefen är mer kritisk till organisationens nuvarande it- och telekomlösningar jämfört med de andra i ledningsgruppen. 

HR-chefens perspektiv på it

 • HR-chefen ser att bra it-lösningar betalar sig i ökad produktivitet. Därför tycker han eller hon också att det är värt att göra it-investeringar. 
 • På HR-avdelningen arbetar flest personer fullt ut effektivt i organisationens it-system. 
 • HR-chefen är mindre engagerad i organisationens it-beslut och framför i lägre grad önskemål om specifika lösningar och leverantörer jämfört med de andra i ledningsgruppen. 

Fakta hämtad från våra undersökningar IT-beslutet och Den it-strategiska beslutsförmågan.

Läs hela nyhetsbrevet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera