Tags

Stora säkerhetsutmaningar för it-chefer i offentlig sektor

Stora säkerhetsutmaningar för it-chefer i offentlig sektor

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 08:00 CET

​It-chefer i offentlig sektor har dubbelt så svårt att klara säkerhetskraven i framtiden. Detta visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland it-chefer inom offentlig och privat sektor på uppdrag av it- och telekomföretaget TDC. Undersökningen visar stora utmaningar inom funktionskraven från organisationen.

En av Sveriges största datakommunikationsaffärer när Stockholm stad väljer TDC

En av Sveriges största datakommunikationsaffärer när Stockholm stad väljer TDC

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 08:00 CET

​Stockholm stad väljer TDC för deras datakommunikation. Affärsvärdet estimeras till cirka 180 miljoner kronor över en avtalsperiod om fyra år. Samarbetet innehåller datanät, drifts- och installationstjänster samt utrustning för lan och wan.

It-chefens önskelista

It-chefens önskelista

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 08:00 CET

​Om it-cheferna fick totalt fria händer med sina julklappsinköp till jobbet, utan att alls behöva tänka på budget, skulle de satsa mest på applikationer och uppgraderingar. På andra plats hamnar datasäkerhet och på tredje plats samarbetsverktyg. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland it-chefer inom offentlig och privat sektor på uppdrag av it- och telekomföretaget TDC.

It-chefen i offentlig sektor trivs sämre på jobbet än i privat sektor

It-chefen i offentlig sektor trivs sämre på jobbet än i privat sektor

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 08:00 CET

​Nästan hälften – 47 procent – av it-cheferna inom privata sektorn trivs mycket bra på arbetet. Motsvarande siffra i offentlig sektor är 38 procent. Dessutom är it-chefen inom offentlig sektor betydligt mindre representerad i ledningsgruppen. Detta visar en undersökning TNS Sifo har gjort på uppdrag av TDC.

It-satsning från TDC Sverige – TDC Hosting AB och Viridis i ny enhet

It-satsning från TDC Sverige – TDC Hosting AB och Viridis i ny enhet

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 09:00 CET

TDC Sverige AB (TDC) bildar den nya enheten IT Solutions med TDC Hosting AB (TDC Hosting) och Viridis IT AB (Viridis). Den nya enheten kommer att fokusera på it/datacenter-tjänster. TDC Hosting och Viridis kommer att vara fullt ut integrerade i TDC Sverige per 1 januari 2015. Stefan Andersson, nuvarande vd för Viridis, blir tillika affärsenhetschef över IT Solutions.

It-chefen vill vara strategisk – men mer än varannan hinner inte

It-chefen vill vara strategisk – men mer än varannan hinner inte

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 08:00 CET

Svenska it-chefer vill arbeta mer med it-strategiska frågor men 54 procent hinner helt enkelt inte med det. I stället får de mest syssla med personal- och administrationsfrågor. Minst tid för strategi har de chefer som arbetar inom offentlig sektor. Det visar en TNS Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av TDC.

Allt färre it-chefer i ledningsgruppen

Allt färre it-chefer i ledningsgruppen

Pressmeddelanden   •   2014-10-28 08:00 CET

It-cheferna håller på att försvinna från ledningsgrupperna. Under en tolvårsperiod har antalet minskat med en tredjedel. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland it-chefer inom offentlig och privat sektor på uppdrag av telekomföretaget TDC.

TDC levererar integrerad kommunikationslösning till Atlas Copco i Sverige

TDC levererar integrerad kommunikationslösning till Atlas Copco i Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 08:00 CEST

Atlas Copco i Sverige har valt TDC som leverantör av en integrerad telefon, data, applikation och videokommunikationslösning, baserat på plattformar från Cisco och Enghouse. Totalt kommer cirka 3 000 medarbetare använda lösningen. Affärsvärdet estimeras till 40 miljoner kronor över en avtalsperiod om fyra år.

Högst it-mognad på ekonomiavdelningen

Högst it-mognad på ekonomiavdelningen

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 08:00 CEST

Ekonomicheferna är mest engagerade i it-frågor av alla beslutsfattare i den privata sektorn, och deras medarbetare är dessutom bäst på att använda systemen fullt ut. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort bland 500 beslutsfattare som fick svara på frågor om vad som är viktigt när de väljer it-system.

TDC förvärvar Viridis IT – förstärker erbjudandet inom it och datacenter
Sida väljer TDC och Microsoft Lync-lösning

Sida väljer TDC och Microsoft Lync-lösning

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 08:00 CEST

Myndigheten Sida väljer TDC i deras nya satsning på kommunikationsmiljön. TDC kommer att leverera TDC Mobil med Microsoft Lync-integration. Affären är en Kommunikation som tjänst, där TDC ansvarar för utveckling, drift och support. Avtalsvärdet är 8 miljoner kronor över en avtalsperiod om tre år.

Gröna it-tips till Sveriges nya förtroendevalda – kan spara hundratals miljoner

Gröna it-tips till Sveriges nya förtroendevalda – kan spara hundratals miljoner

Pressmeddelanden   •   2014-09-15 08:00 CEST

Se hit alla politiker som fått folkets förtroende. Sänkt elförbrukning, minskade energikostnader och sänkta CO2-emissioner. Det blir resultatet för alla som satsar på nya gröna it-lösningar. För svenska myndigheter skulle det kunna innebära en årlig minskning med 11 250 kg koldioxid per anställd, något som motsvarar besparingar på hundratals miljoner kronor.

Stor mobilaffär när EY väljer TDC

Stor mobilaffär när EY väljer TDC

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 08:00 CEST

Mobila kommunikationsmiljön uppdateras hos EY (tidigare Ernst & Young) när företaget nu väljer TDC som leverantör av 2 500 smartphones och därtill tillbehör. Avtalsperioden är två år.

Marknadschefer mest kritiska mot företagens it-lösningar

Marknadschefer mest kritiska mot företagens it-lösningar

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 08:00 CEST

Färre än hälften av marknadscheferna tycker att företagets it-miljö är bra. Av samtliga funktioner som påverkar it-beslutet är marknadschefen den mest negativa till it-lösningarna. Detta enligt en undersökning som TDC beställt av TNS Sifo. – Undersökningssiffrorna avslöjar att it-miljön dessvärre inte riktigt hinner med marknadsföringskraven, säger Helene Oxhammar, marknadschef på TDC.

Kostnad minst viktigt när beslutsfattare väljer it-system

Kostnad minst viktigt när beslutsfattare väljer it-system

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 08:00 CEST

Endast var fjärde beslutsfattare inom den privata sektorn har kostnaden i fokus när de väljer it-system. Det vanligaste är snarare att man tittar på hur valet av system påverkar bolagets produktivitet. Det visar en undersökning som TNS Sifo gjort i samarbete med telekomföretaget TDC.

Offentlig sektor om befintliga it-lösningar – stort missnöje och mycket på önskelistan

Offentlig sektor om befintliga it-lösningar – stort missnöje och mycket på önskelistan

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 08:00 CEST

Inför politikerveckan i Almedalen har TDC tillsammans med TNS Sifo undersökt it-hälsan i den offentliga sektorn. Framförallt omfattar undersökningen nöjdheten med befintliga it-lösningarna samt vilka it-lösningar som efterfrågas mest. Användarvänligheten visar på tydliga brister. Och på önskelistan över nya funktioner och tjänster toppar byod-strategier följt av videokonferenser och molnlösningar.

TDC vann Genesys pris ”Northern Europe Partner of the year”

TDC vann Genesys pris ”Northern Europe Partner of the year”

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 08:00 CEST

Varje år delar Genesys ut pris till framgångsrika partners för att på så sätt uppmärksamma effektiva kommunikationslösningar. Detta år blev TDC utnämnd till ”Northern Europe Partner of the year”, bland annat på grund av en stor tillväxt och strategiska molnlösningar.

Storaffär när Landstinget Västmanland väljer TDC

Storaffär när Landstinget Västmanland väljer TDC

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 08:00 CEST

Med ett affärsvärde om 40 miljoner kronor under avtalsperiodens tre år kommer TDC att leverera en integrerad helhetslösning till Landstinget Västmanland. Lösningen innehåller mobiltelefoni, fast telefoni, växlar och produktförsörjning. Affären är en så kallad Kommunikation som tjänst, vilket bland annat innebär att TDC tar ansvar över drift och utveckling av it- och telekomlösningarna.

Prispress bakom misslyckade it-upphandlingar

Prispress bakom misslyckade it-upphandlingar

Pressmeddelanden   •   2014-04-28 08:00 CEST

En överdriven prispress gör att många upphandlingar av it-system misslyckas. Endast sex av tio upphandlingar inom offentlig sektor får godkänt, samtidigt som 40 procent av de tillfrågade anser att upphandlingarna är för prisfokuserade. Det visar en TNS Sifo-undersökning som TDC gjort bland beslutsfattare inom it i offentlig sektor.

Socialstyrelsen väljer TDC som leverantör av mobiltelefoner och tillbehör

Socialstyrelsen väljer TDC som leverantör av mobiltelefoner och tillbehör

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 08:00 CEST

Som ett steg i att modernisera it-miljön väljer Socialstyrelsen TDC som leverantör av hårdvara inom mobilitet. TDC kommer att leverera 750 smartphones till Socialstyrelsen. Utöver detta kommer även tillbehör och konfigurering. Avtalsperioden är två år, och totalt affärsvärde estimeras till 10 miljoner kronor.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.