Skip to main content

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 09:04 CEST

Positivt kassaflöde i andra kvartalet och fortsatt förbättrad lönsamhet i rörelsen

Omsättningen uppgick till 1 160 MSEK (1 149 MSEK motsvarande period föregående år). Intäkter från högmarginaltjänster såsom data och Internet ökade med cirka 15% jämfört med första halvåret 2002, medan lågmarginaltjänster som voice och övrigt minskade. Omsättningen för andra kvartalet 2003 uppgick till 581 MSEK (559).

Bruttomarginalen före avskrivningar uppgick till 43,1% (40,4). Bruttomarginalen före avskrivningar för andra kvartalet 2003 uppgick till 43,5% (40,7). Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades första halvåret 2003 till 40 MSEK (-80). EBITDA för andra kvartalet 2003 uppgick till 26 MSEK (-33).
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) för perioden förbättrades första halvåret 2003 till –61 MSEK (-585). EBIT för andra kvartalet 2003 uppgick till –17 MSEK (-286).
Kassaflödet för perioden var 296 MSEK (-155). Kassaflödet för andra kvartalet 2003 var positivt med 9 MSEK (-236).
Nettoresultatet för perioden var 20 MSEK (-2 209).
Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,40 SEK (-1 332).
Likvida tillgångar vid periodens utgång uppgick till 560 MSEK (344), inklusive pantsatta medel. Finansiell nettokassa uppgick till 423 MSEK (-4 914).

Stockholm 12 augusti, 2003
För styrelsen i Song Networks Holding AB
Tomas Franzén, CEO

Bolagsinformation:
Huvudkontor:
Song Networks Holding AB
Box 712
SE-169 27 Solna
Sverige

Besöksadress:
Gustav III:s Boulevard 18
Tel: +46 8 5631 00 00

För ytterligare information:
Tomas Franzén, CEO
+46 8 5631 01 11 tomas.franzen@songnetworks.net
Joachim Jaginder, CFO
+46 8 5631 01 99 joachim.jaginder@songnetworks.net +46 8 5631 01 01

Hemsida: www.songnetworks.net

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera