Skip to main content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2003 09:30 CET

TREDJE KVARTALET 2003

* Omsättning, 546 MSEK (581 MSEK motsvarande period föregående
år)

* Bruttomarginal före avskrivningar, 47,3% (42,0)

* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), 35 MSEK (-16)

* Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), -9 MSEK (-184)

* Kassaflöde, positivt med 121 MSEK (14). Exklusive effekter av
försäljning av ej rörelsedrivande dotterbolag är kassaflödet
positivt med 6 MSEK.


JANUARI - SEPTEMBER 2003

* Omsättning, 1 706 MSEK (1 730 MSEK motsvarande period
föregående år)

* Bruttomarginal före avskrivningar, 44,4% (40,9)

* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), 75 MSEK (-97)

* Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), -70 MSEK (-769)

* Kassaflöde, 417 MSEK (-142)

* Nettoresultat, 14 MSEK (-2 558)

* Resultat per aktie, 0,28 SEK (-1 542,19)

* Likvida tillgångar, 678 MSEK (356), inklusive pantsatta medel.
Finansiell nettokassa uppgick till 543 MSEK (-5 081).


För information:

Tomas Franzén, CEO
Tel: 08-5631 01 11
Mobil: 0701-810 111
E-mail: tomas.franzen@songnetworks.net

Joachim Jaginder, CFO
Tel: 08-5631 01 99
Mobil : 0701-810 199
E-mail: joachim.jaginder@songnetworks.net

Jenny Moquist, IR Manager
Tel : 08-5631 0219
Mobil : 0701-810 219
E-mail : jenny.moquist@songnetworks.net

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera