Skip to main content

Förändring i ledande befattningar inom TDC Song

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 09:07 CEST

Den 1 januari 2006 genomförde TDC Song en organisationsförändring enligt de segment företaget vänder sig mot – företagskunder, privatpersoner och andra operatörer. Organisationsförändringen görs för att på bästa sätt möta de behov som de olika kundsegmenten har och för att optimalt tillvarata de resurser respektive segment behöver. I och med den nya organisationen tillsätts nya chefer på ledande befattningar.

Affärsområdeschef Business – Den 2 maj tillträder Bo Strömqvist tjänsten som affärsområdeschef för segment Business. Tjänsten innebär ett totalt försäljnings- och produktansvar gentemot TDC Songs företagskunder. Bo Strömqvist kommer närmast från IBM Software Group där han varit Nordic Regional Manager, Rational Software.

Affärsområdeschef Wholesale – Den 10 april tillträdde Mats Nyberg som affärsområdeschef för segment Wholesale vilket omfattar försäljnings- och produktansvar gentemot andra operatörer och återförsäljare. Mats Nyberg har arbetat inom TDC Song sedan år 2000. Han var senast ansvarig för TDC Songs leveransavdelning och dessförinnan försäljningschef.

Affärsområdeschef Residential – Christer Isacsson är sedan den 1 januari affärsområdeschef för segment Residential, vilket omfattar TDC Songs erbjudande mot privatmarknaden och som marknadsförs under varumärket TDC. Christer Isacsson har arbetat inom TDC Song sedan år 2000, bland annat med bolagets grossisttjänster.

Vice VD – Camilla Sundström, Teknisk Direktör på TDC Song sedan år 2002, utsågs den 1 januari till vice VD för den svenska verksamheten.

– Med den nya organisationen får vi en organisationsstruktur som bättre tar hänsyn till hur vi arbetar mot våra olika kundsegment där varje affärsområde har egna avgränsade resurser inom exempelvis försäljning, produktutveckling och marknadsföring, säger Mats Lundquist, TDC Songs koncernchef och VD för den svenska verksamheten.

– TDC Song är ett nordiskt företag och vi har ett mycket starkt nordiskt erbjudande. Men många av våra kunder har endast verksamhet i Sverige och dessa måste känna att vi också är en stark lokal aktör. Därför kommer jag att lägga min tid på den svenska verksamheten, säger Camilla Sundström, vice VD på TDC Song.

I TDC Songs svenska ledningsgrupp ingår följande personer:
• Mats Lundquist, Verkställande Direktör
• Camilla Sundström, vice VD och Teknisk Direktör
• Bo Strömqvist, Affärsområdeschef Business (tillträder sin tjänst den 2 maj 2006)
• Mats Nyberg, Affärsområdeschef Wholesale
• Christer Isacsson, Affärsområdeschef Residential
• Birgitta Viberg, Personaldirektör
• Jonas Gustavsson, Ekonomidirektör


För information, kontakta:
Tobias Gyhlénius, presstjänst
Telefon: 08-5631 05 27
Mobil: 0701-81 05 27
E-post: tobias.gyhlenius@tdcsong.se


Om TDC Song
TDC Song är ett helägt dotterbolag till TDC, Danmarks ledande telekommunikationsföretag med en årlig intäkt om cirka 46,6 miljarder DKK (2005). TDC Song är en nordisk data- och teleoperatör och levererar affärskritiska kommunikationslösningar till företag över egen infrastruktur i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Spetskompetensen finns inom huvudtjänsterna IP VPN, Internet Access och telefoni. Till konkurrenskraftiga priser och hög kapacitet ansluts kunderna till TDC Songs DSL- och fibernät med Nordens bästa täckning. www.tdcsong.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera