Skip to main content

Justitieministeriet i Finland väljer Song Networks som leverantör av nätverkslösning för multipla tjänster

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2003 12:02 CEST

Song Networks Holding ABs (Stockholmsbörsen: SONW) finska dotterbolag Song Networks Oy har tecknat avtal med Justitieministeriet (Oikeusministeriö) om leverans av en nätverkslösning för multipla tjänster. Nätverkslösningen kommer att koppla samman Justitieministeriets över 350 kontor i Finland. Avtalet löper över 5 år och värdet för Song Networks är cirka 110 MSEK.

"Nätverkslösningen gör det möjligt för Justitieministeriet att ytterligare utveckla sina data- och telekommunikationstjänster. Med denna lösning kan vi skapa nya elektroniska juridiska tjänster för medborgarna. Ett av utvecklingsprojekten är elektroniskt rättsförfarande och kundservice som nämns i Finnish Information Society Program samt digital teknik och video i domstolarna", säger Kari Kujanen, Dataadministrationsdirektör, Justitieministeriet, Finland.

Justitieministeriet förvaltningsområde omfattar domstolsväsendet, åklagarämbetet, rättshjälpsbyråer, exekutionsverk och kriminalvårdsväsendet. Andra poster inom ministeriets förvaltningsområde är till exempel riksåklagare, dataskyddsombudsman och Rättspolitiska forskningsinstitutet. Posterna är lokaliserade över hela Finland, från Helsingfors till Utsjoki. Såsom ett regeringsdepartement ger Justitieministeriet riktlinjer för rättsverksamheten, utvecklar principer för den centrala lagstiftningen och bereder lagstiftandet.

"Vårt avtal med Justitieministeriet är den första nätverkslösningen för multipla tjänster av denna storlek i Finland för den statliga förvaltningen", säger Ari-Jussi Knaapila, Verkställande Direktör i Song Networks Oy och fortsätter: "Vi är mycket glada över att vara leverantör till en kund med så höga krav på en avancerad nätverkslösning."

För ytterligare information, vänligen kontakta :

Song Networks Oy
Ari-Jussi Knaapila, Verkställande Direktör
Tel: + 358 30 994 2310
Mobil: + 358 50 994 2310
E-post: ari-jussi.knaapila@songnetworks.fi Justitieministeriet, Finland

Kari Kujanen, Dataadministrationsdirektör
Tel: + 358 9 160 675 52
Mobil: +358 50 550 4864
E-post: kari.kujanen@om.fi

Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW)
Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 840 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden.

Se vidare www.songnetworks.net

Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward-looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera