Skip to main content

Nära fyra av tio chefer använder videokonferenser

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 11:13 CET

TDC har genomfört en stor undersökning för att se på hur kommunikationsredskap används på företagen. Av de chefer som tillfrågades svarade 36 % att de använder videokonferens. Nära sex av tio chefer tyckte samtidigt att deras verksamhet skulle bli effektivare med mer moderna kommunikationskanaler.

TDC Finland har undersökt chefers användning och attityd till kommunikationsverktyg. Totalt svarade 276 chefer på undersökningen. Av dessa chefer svarade nästan fyra av tio – 36 % - att de använder videokonferens. Samtidigt tycker nästan sex av tio – 58 % - att deras verksamhet skulle bli effektivare med ny teknik såsom mer moderna kommunikationskanaler.

Samtidigt som undersökningen visar att det fortfarande finns ett stort och otillfredsställt behov av moderna kommunikationslösningar, så har videokonferenser gått från att vara en relativt litet fenomen till en allt vanligare företeelse.

TDCs undersökning tillsammans med estimat från bland annat IDC (som prognostiserar att den årliga globala tillväxten inom videokonferensmarknaden kommer bli 36 % per år fram till 2014) ger en tydlig bild av en teknik på kraftig frammarsch.

- Vi möts ständigt av siffror i form av statistik och prognoser som bekräftar att videokonferenser gått från en nischprodukt till en mer spridd och naturlig mötesteknik, säger Lars Schön, Ansvarig videomöten, Sales, TDC Sverige. Han fortsätter:

- Siffror och statistik i all ära, men det viktigaste är ändå vad våra videokonferenskunder på TDC säger. Inera, vars lösningar når 350 000 inom sjukvården, och Domstolsverket har de hårdaste kommunikationskraven på marknaden. Båda är också vana videokonferensanvändare. Jag har svårt att se en bättre och tydligare kvalitetsstämpel på dagens videoteknik än detta.

Om undersökningen: Genomförd av en opartisk marknadsundersökningsbyrå i Finland, Taloustutkimus Oy, genom en webbenkät, under perioden 6/9-14/9 2010. Totalt svarade 276 chefer i Finland på företag med över 50 anställda.Lars Schön, TDC Sverige

Kontaktperson Videokonferens Sales, TDC Sverige
Lars Schön
lars.schon@tdc.se
Tel: +46 8 519 819 36, mobil: +46 709 81 73 35

Pressansvarig, TDC Sverige
Niclas Karnhill
niclas.karnhill@tdc.se
Telefon 46 8 519 812 15, mobil 46 708 70 00 60

Om TDC
TDC Sverige är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC A/S – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 35,9 miljarder DKK (2009) och 12 000 medarbetare. TDC grundades i Danmark 1882.
tdc.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera