Skip to main content

Ökad säkerhet för dig som är bredbandskund hos TDC Song

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 09:43 CET

Det finns en risk för att du hamnar någon helt annanstans än vad du haft som avsikt när du surfar på Internet. Idag är det nämligen fullt möjligt att kapa ett domännamn och dirigera om det till en annan sida. Därför initieras en ny standard med syftet att göra Internet säkrare för både domänägare och användare.

Projektet DNSSEC påbörjades redan år 2001 av Stiftelsen för Internetinfrastuktur, .SE. Nu är det dags att implementera den nya standarden, som innebär minskad risk för manipulation av domännamn. TDC Song kommer inom kort att köra den nya standarden på namnservrar, och därmed kunna erbjuda säkrare bredband till både privat- och företagskunder.

Vad innebär det för mig som bredbandskund hos TDC Song?
- TDC Song tillhandahåller så kallade full service resolver. Dessa verifierar de elektroniska signaturerna, som används av den nya kryptografiska tekniken. Det innebär att du som bredbandskund hos oss kommer att surfa säkrare, utan att behöva installera några programvaror eller annan utrustning, säger Christer Isacsson, tillförordnad kommunikationschef på TDC Song.

.SE är den första toppdomänen som i praktiken börjar använda den nya in-ternationella standarden DNSSEC. På så sätt ligger Sverige i bräschen för ett säkrare Internetanvändande.

- Behovet av säkrare DNS ökar i takt med att allt fler förlitar sig på Internet som kanal. För de flesta användare är det idag självklart att lita på seriösa Internetkällor, såsom sin Internetbank och samhällsinformation. Det är viktigt att vi behåller tilltron till Internet som kanal och DNSSEC är ett steg på vägen mot detta, säger Staffan Hagnell, ansvarig för DNSSEC hos .SE.

För information, kontakta:

Caroline Ahlström, presstjänst
Telefon: 08-5631 00 90
Mobil: 0701-81 10 090
E-post: caroline.ahlstrom@tdcsong.se

Om TDC Song
TDC Song är ett helägt dotterbolag till TDC, Danmarks ledande telekommuni-kationsföretag med en årlig intäkt om cirka 46,6 miljarder DKK (2005). TDC Song är en nordisk data- och teleoperatör och levererar affärskritiska kom-munikationslösningar till företag över egen infrastruktur i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Spetskompetensen finns inom huvudtjänsterna IP VPN, Internet Access och telefoni. Till konkurrenskraftiga priser och hög kapacitet ansluts kunderna till TDC Songs DSL- och fibernät med Nordens bästa täckning. www.tdcsong.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera