Skip to main content

Reviderat uttalande av styrelsen för Song Networks Holding AB (publ) med anledning av offentliga erbjudanden lämnade av TDC A/S och Tele2 AB

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 11:09 CEST

Styrelsen för Song Networks Holding AB (”Song”) hänvisar till sitt uttalande av den 21 oktober 2004 med anledning av offentliga erbjudanden lämnade av TDC A/S (”TDC”) och Tele2 AB (“Tele2”).

Den 25 oktober 2004 offentliggjorde Tele2 att Tele2 frånfaller fullföljandevillkoret att Tele2:s erbjudande accepteras i sådan utsträckning att Tele2 blir ägare till mer än 50 procent av det totala antalet röster i Song efter full utspädning. Som en följd härav är det styrelsens för Song uppfattning att TDC:s och Tele2:s erbjudanden därmed är väsentligen likvärdiga förutom vad avser vederlaget.

Den 27 oktober 2004 offentliggjorde TDC att TDC höjer sitt erbjudande och att dess innehav i Song motsvarar 57,4% av rösterna och aktiekapitalet efter konvertering av samtliga konvertibla skuldebrev utgivna av Song.

Vederlaget enligt TDC:s höjda erbjudande – 95 kronor per aktie och ett belopp motsvarande 95 kronor per aktie för konvertibla skuldebrev – är högre än vederlaget enligt Tele2:s erbjudande – 85 kronor per aktie och ett belopp motsvarande 85 kronor per aktie för konvertibla skuldebrev.

Slutkurserna på Stockholmsbörsen respektive den inofficiella marknaden den 27 oktober 2004 för Songs stamaktie, preferensaktie och konvertibla skuldebrev var alla lägre än vederlaget enligt TDC:s erbjudande.

Mot bakgrund av det ovanstående rekommenderar styrelsen för Song nu aktieägare och innehavare att avyttra sina aktier och konvertibla skuldebrev genom att acceptera TDC:s erbjudande.

Styrelseledamöterna Martin Svalstedt och Bo Wahlström har inte deltagit i styrelsens för Song beslut att utfärda detta uttalande eller i styrelsens behandling av ärendet.


Solna, 28 oktober 2004


Song Networks Holding AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information vänligen kontakta:

Kjell Nilsson, ordförande för styrelsen Song Networks Holding AB (publ)
Mobil: 0702-60 01 21


About Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW)
Song Networks is a leading Nordic telecom operator. Based on its own infrastructure, Song Networks offers a wide range of data communication and telephony services within Sweden, Finland, Norway and Denmark. The company possesses leading-edge expertise within data communications, and focuses on delivering IP VPN and Internet Access services to business customers. Song Networks is a stable challenger of the former state-owned operators. Business customers are connected at competitive prices to the Group’s DSL and fiber network, which offers high capacity and the best coverage in the Nordic region. Song Networks’ main competitive advantage is the ability to offer efficient and technically advanced communications solutions in combination with a personal reception and top-quality customer service. The company was founded in 1995 and has approximately 860 employees. The head office is located Stockholm and the company has 23 offices located in the Nordic region. www.songnetworks.net


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera