Skip to main content

Song Networks expanderar och blir mobiloperatör i Finland

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 09:15 CET

Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen SONW) meddelar idag att det
finska dotterbolaget expanderar till att även omfatta verksamhet som
mobiloperatör. Song Networks i Finland introducerar sina mobiltjänster
på marknaden, ett komplement till framförallt data- och röstlösningar
för företag. Kunderna får snabb tillgång till sina företags egna
informationsnätverk och till Internet samt till trådlösa rösttjänster
via mobilen.

Song Networks är en ledande nordisk leverantör av lösningar för fast
data- och röst kommunikation för företag och den offentliga sektorn. Nu
expanderar Song Networks i Finland till att även omfatta mobila
tjänster. "De trådlösa tjänsterna är fortfarande i hög grad åtskilda
från annan data- och röstkommunikation inom företag. Vi tror att med
lättanvända lösningar, som kombinerar både data och röst samt fast och
trådlöst, kan våra kunder både förbättra sin effektivitet och generera
nya kunder", säger Ari-Jussi Knaapila, vice koncernchef för Song
Networks Holding AB. Som en del av sina mobila tjänster har Song
Networks Oy skrivit under ett avtal med Oy Radiolinja Abs
nätverksoperatör Radiolinja Origo Oy, som ingår i Elisa Group, för att
kunna använda deras mobila nätverk tillsammans med Song Networks
multiservicenätverk.

"För närvarande finns ca 4,4 miljoner mobilabonnemang i Finland. Vi
beräknar att drygt 50 procent av dessa används inom företags- och den
offentliga sektorn. Säker och användarvänlig tillgång via dessa enheter
till företagets kalender, e-post och operativa system saknas
fortfarande. Efterhand som den mobila kommunikationen blir snabbare och
byts till IP-baserade lösningar möter Songs mobila tjänster allt bättre
detta kundbehov", säger Jouko Viitanen, affärsområdeschef på Song
Networks Oy.

"Vi tillhandahåller högkvalitativa tjänster baserade på Elisa Mobiles
GSM- och GPRS-nät. Tack vare det här samarbetet kan Song tillhandahålla
segmentet företagskunder ett fullständigt tjänsteutbud av mobila
tjänster, säger Kari Partanen, direktör för Oy Radiolinja Ab.

För information, vänligen kontakta:
Song Networks Holding AB
Ari-Jussi Knaapila, Vice Executive President
Phone: + 358 30 994 2310
Mobile: + 358 50 994 2310
E-mail: ari-jussi.knaapila@songnetworks.fi

Song Networks Oy
Jouko Viitanen, Business Area Manager
Phone: + 358 30 994 2342
Mobile: + 358 50 994 2342
E-mail: jouko.viitanen@songnetworks.fi

Oy Radiolinja Ab
Kari Partanen, Director
Mobile: + 358 50 66 955

Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW)
Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige,
Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa
bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till
företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 830
anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 21 kontor
runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net

Företaget Oy Radiolinja Ab grundades 1988 och öppnade som första företag
ett GSM-nät 1991. Radiolinja koncentrerar sig på mobil kommunikation och
erbjuder digitala mobila kommunikationstjänster till både privat- och
företagskunder. Radiolinja producerar och utvecklar aktivt en serie
mobila tjänster som gör det möjligt för finländarna att kommunicera var
som helst, när som helst. I Radiolinja-gruppen ingår moderbolaget Oy
Radiolinja Ab och dotterbolagen Radiolinja Eesti AS (Estland),
Radiolinja Aava Oy, Radiolinja Origo Oy, Ecosite Oy samt de finska
butikskedjorna Mäkitorppa Oy, Radiolinja Solutions Oy, Kamastore Oy och
Radiolinja Piste Oy. Gruppens försäljning uppgick år 2002 till 739
miljoner euro och man har över 1700 anställda. Radiolinja ingår i Elisa-
gruppen.

Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward-
looking statements" enligt den definition som anges i federala
säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella
förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och
som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan
innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från
vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte
begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler,
tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av
företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och
marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden,
konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda
konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott
eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera