Skip to main content

Song Networks i grossistavtal med Vattenfall

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2003 00:00 CEST

Vattenfallsamarbete optimerar kapacitetsutnyttjandet

Vattenfall utökar sitt erbjudande mot privatmarknaden med bredbandsjänster genom ett samarbete med Song Networks som levererar internetkapaciteten. Kunderna kommer att erbjudas fast höghastighetsanslutning till internet samt bland annat tjänsten Video on demand. Avtalet innebär att Song optimerar kapacitetsutnyttjandet i sitt nordiska bredbandsnät då privatmarknaden främst driver trafik under kvällar, nätter och helger, medan företagsmarknaden, där Songs slutkunder återfinns, främst driver trafik under veckodagar.

Ramavtal med stadsnät kompletterar infrastrukturen och ökar konkurrensen

En annan part i samarbetet är stadsnätsbolagen på i dagsläget tre orter, Piteå, Örnsköldsvik och Strängnäs, där åtkomst till stadsnätens infrastruktur ges genom ramavtalet "Det nationella stadsnätet". Dessutom förs diskussion för ramavtal med ytterligare ett tjugotal stadsnät. I grossistavtalet med Vattenfall ansluter stadsnäten slutkunderna med sina lokala accessnät som sedan kopplas samman med Songs nordiska bredbandsnät för åtkomst till internet.

Genom avtalen får Song också tillgång till stadsnätens infrastruktur för att ansluta sina egna slutkunder, stora och medelstora företag, där Songs egna accessnät inte är utbyggt.

– Avtalet med stadsnäten, som är icke-exklusivt och det första i sitt slag, är positivt för kunderna då det ökar konkurrensen på nätgrossistmarknaden för kundaccesser, säger Mats Lundqvist, vice VD på Song Networks.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera