Skip to main content

Song Networks säljer stadsnät till Kinda kommun

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 09:12 CEST

Song Networks Svenska AB säljer idag stadsnätet i Kisa och Rimforsa till Kinda kommun. Köpesumman uppgår till 3,5 miljoner kronor och innebär att kommunen tar över drift och administration av stadsnätet.

– För att driva ett stadsnät på bästa sätt krävs lokal närvaro och kännedom om trakten. Därför ser vi gärna att Kinda kommun i Östergötland tar över nätet och fortsätter att utveckla verksamheten på ett sätt som kommer regionen till godo, säger Mats Lundqvist, vice VD på Song Networks.

Försäljningen är en naturlig fortsättning på en längre affärsrelation. Kinda kommun har varit stadsnätets största kund under en tid. Nu öppnas möjligheten för kommunen att inleda samarbeten med närliggande kommuner.

– Med eget stadsnät kan vi utveckla nya IT-tjänster tillsammans med grannkommunerna. Bland annat kommer vi att kunna erbjuda invånare och företag internetanslutningar till ett konkurrenskraftigt pris. Därför är vi mycket nöjda med köpet, säger Alberto Necovski på Kinda kommun.

Song Networks Svenska AB är ett helägt dotterbolag till Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW).

För mer information, vänligen kontakta:

Song Networks Svenska AB Kinda Kommun
Mats Lundqvist, vice VD Alberto Necovski, IT-chef
Tel: 08-5631 0712
Mobil: 0701-810 712 Mobil: 0705-107 991

Om Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW)
Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net


Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward-looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. För närmare information om sådana risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar företagets verksamhet, se Song Networks Holding AB:s rapporter som kontinuerligt inges till U.S. Securities and Exchange Commission tillsammans med bolagets årsredovisningar (formulär 20-F) och övriga rapporter (formulär 6-K).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera