Skip to main content

Song Networks utökar satsningen på nätgrossistmarknaden

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 09:36 CEST

Idag presenteras ett utökat samarbete mellan Song Networks och Vattenfall som möjliggör ADSL-anslutning för Vattenfalls kunder. Lanseringen innebär att Song Networks på allvar utmanar Telia på nätgrossistmarknaden.

- Nu behöver inte längre operatörer som vill erbjuda internetanslutning vända sig till Telia. Song Networks är ett fullgott alternativ med eget bredbandsnät över hela Norden, säger Mats Lundqvist, vice VD på Song Networks.

Samarbetet med Vattenfall innebär att energibolaget kan dra nytta av befintliga kundrelationer och därigenom erbjuda en kostnadseffektiv ADSL- anslutning. För Song Networks del möjliggörs en optimering av nätkapaciteten eftersom de egna företagskunderna främst utnyttjar nätet under kontorstid.

- Genom att upplåta nätkapacitet till Vattenfall och andra operatörer med kunder på konsumentmarknaden kan vi få en högre och jämnare trafik i vårt nät, säger Mats Lundqvist.

Inledningsvis vänder sig Vattenfall till kunder i Piteå och Solna. Under hösten kommer successivt fler orter att få ta del av erbjudandet.

- Vi ser oerhört positivt på samarbetet med Vattenfall. Sverige behöver ett alternativ till Telia och med den här lanseringen visar vi att Song Networks är ett konkurrenskraftigt alternativ på nätgrossistmarknaden, avslutar Mats Lundqvist.

För mer information, vänligen kontakta:

Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB
Mats Lundqvist, vice VD Tobias Gyhlénius, presstjänst
Tel: 08-5631 07 12 Tel: 08-5631 05 27
Mobil: 0701-81 07 12 Mobil: 0701-81 05 27
E-post: E-post:
mats.lundqvist@songnetworks.se tobias.gyhlenius@songnetworks.seOm Song Networks, (Stockholmsbörsen: SONW)
Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net.

Den information och de uttalanden som ingår i denna publikation och som inte är historiska fakta är uttalanden om framtiden som innehåller prognoser från ledningen för Song Networks. Song Networks kan inte lämna några garantier för att de framtida resultat som nämns eller som antyds i sådana uttalanden kommer att uppnås eller att de, om de uppnås, kommer att vara representativa för resultatet under därpå följande perioder. Verkliga händelser eller resultat kan skilja sig åt avsevärt på grund av de risker som Song Networks står inför. Dessa risker omfattar, men är inte begränsade till, förändrade förutsättningar för verksamheten, förändringar inom telekommunikationsindustrin och den allmänna ekonomin, konkurrensförhållanden, förändringar i tjänsteutbudet samt risker som sammanhänger med den korta tid som Song Networks varit verksamt, etablering på framväxande marknader, hantering av den snabba tillväxten, förvärv och strategiska investeringar, internationell verksamhet, beroendet av effektiva system för fakturering och information, framtida kapitalbehov, riskerna med framtida lagstiftning. Allt detta gör att de faktiska resultaten kan avvika avsevärt från de framtida resultat som anges, nämns eller antyds i olika uttalanden om den kommande utvecklingen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera