Skip to main content

TDCs nätlösning för Sjunet har nu över 200 anslutna kunder inom sjukvården, med över 350 000 slutanvändare.

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 10:04 CET

Milstolpen är uppnådd. Över 200 kunder har nu anslutit sig till Sjunet. Detta betyder att över 350 000 slutanvändare inom offentlig sektor använder TDCs stabila och säkra nätlösning. Säkerheten är rigorös – nätet är exempelvis helt skilt från Internet – och flexibiliteten inom till exempel videokonferenser är stor.

Inera står för utvecklingen och förvaltningen av nationella e-lösningar inom vård och omsorg. Inom den närmaste treårsperioden kommer 1 miljard kronor att satsas på detta område i Sverige, 90 procent av dessa lösningar kommer att levereras av Inera.

Till sin hjälp har Inera olika specialister, däribland TDC Sverige. TDC har varit med och byggt upp Sjunet, som Ineras kvalitetssäkrade kommunikationsnät heter.

Sjunet har nu passerat milstolpen 200 anslutna kunder, vilket översatt till antalet slutanvändare är över 350 000. Ett enormt nät till sin storlek, och minst lika imponerande om man pratar säkerhet och tillgänglighet. Till exempel är Sjunet inte anslutet till Internet, vilket ger bra möjligheter till att ställa krav på och kontrollera samtliga anslutna organisationer och företag.

Bland tjänsterna på Sjunet kan telemedicin, överföring av journaldata, röntgenbilder och videokonferens nämnas. Dessa tjänster sparar både tid och pengar genom att restiderna minskar och specialistkompetens kan utnyttjas bättre. Ytterligare en faktor till Sjunets kvalitet är tillgängligheten i nätet, där TDC sedan länge har en tillgänglighet på 99,999% på sitt nät i Sverige.

– Samarbetet med TDC fungerar mycket bra, konstaterar Leif Carlson som är tjänsteansvarig för Sjunet på Inera. För att kunna garantera en hög driftsäkerhet har vi regelbundna möten där vi bland annat går igenom incidentrapporteringar och diskuterar de åtgärder som behövs. Dessutom går vi igenom säkerheten och rutinerna för att följa upp dessa.

– Att ha ett bra samarbete med en pålitlig leverantör, är förstås jätteviktigt för oss, säger Leif. Det bidrar till att våra kunder kan ha ett stort förtroende för Sjunet och lita på att det håller den kvalitet och tillgänglighet som vi lovat.

– Ineras verksamhet – IT-stöd till sjukvården - är bland de viktigaste samhällsfunktionerna som finns, och jag är stolt över vårt långa samarbete med dem. Att kunna nå sjukvårdens stenhårda säkerhets- och tillgänglighetskrav är givetvis mycket glädjande. Det är också inspirerande att Inera är så engagerade i ny teknik såsom videokonferenser, de vann ju Sjukvårdens IT-pris förra året just därför, säger Joakim Harging, Sales Director TDC Sverige. 

Pressansvarig, TDC Sverige

Niclas Karnhill
niclas.karnhill@tdc.se
Telefon 46 8 519 812 15, mobil 46 708 70 00 60

Om TDC Sverige
TDC är både en operatör och en systemintegratör. Vi erbjuder helhetslösningar inom tal, data och video till företag och organisationer där lösningarna ska bidra till tydlig affärsnytta. TDC är en nordisk leverantör med eget nordiskt nät, men samtidigt med lokal närvaro. I Sverige är vi representerade över hela landet med 750 medarbetare. TDC Sverige AB är ett helägt dotterbolag till TDC A/S – Nordens tredje största telekomföretag med en årlig intäkt om 35,9 miljarder DKK (2009) och 12 000 medarbetare. TDC grundades i Danmark 1882.
tdc.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera