Skip to main content

Uttalande från styrelsen för Song Networks Holding AB (publ) med anledning av offentliga erbjudanden från TDC A/S och Tele2 AB

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 15:06 CEST

Uttalande från styrelsen för Song Networks Holding AB (publ) med anledning av offentliga erbjudanden från TDC A/S och Tele2 AB

Den 14 september 2004 offentliggjorde TDC A/S (“TDC”) ett erbjudande till samtliga aktieägare i och innehavare av konvertibla skuldebrev utgivna av Song Networks Holding AB (”Song”).

Den 14 september 2004 offentliggjorde Songs styrelse ett uttalande med anledning av TDCs erbjudande.

Den 22 september 2004 offentliggjorde Tele2 AB (”Tele2”) ett erbjudande till samtliga aktieägare i och innehavare av konvertibla skuldebrev utgivna av Song.

Den 24 september 2004 offentliggjorde Songs styrelse ett uttalande med anledning av TDCs erbjudande av den 14 september 2004 och Tele2s erbjudande av den 22 september 2004.

Den 28 september 2004 återkallade TDC sitt ursprungliga erbjudande och offentliggjorde TDC ett nytt erbjudande till samtliga aktieägare i och innehavare av konvertibla skuldebrev utgivna av Song. Sammanfattningsvis erbjuder TDC 82,50 SEK kontant för varje stamaktie och preferensaktie i Song och erbjuder TDC innehavare av Songs konvertibla skuldebrev 2002/2007 ett kontantbelopp motsvarande 82,50 SEK för varje underliggande aktie som hade erhållits om de konvertibla skuldebreven hade konverterats fullt ut.

Den 29 september 2004 ändrade Tele2 sitt ursprungliga erbjudande. Sammanfattningsvis erbjuder Tele2 85 SEK kontant för varje stamaktie och preferensaktie i Song och erbjuder Tele2 innehavare av Songs konvertibla skuldebrev 2002/2007 ett kontantbelopp motsvarande 85 SEK för varje underliggande aktie som hade erhållits om de konvertibla skuldebreven hade konverterats fullt ut.

För närvarande föreligger det inte några uttalanden från Songs styrelse vad avser TDCs nya erbjudande av den 28 september 2004 eller Tele2s ändrade erbjudande av den 29 september 2004. Styrelsen kommer emellertid inom skälig tid före acceptfristens utgång i de båda erbjudandena att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandena.

Solna 5 oktober 2004

Song Networks Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kjell Nilsson, styrelseordförande, Song Networks Holding AB
Mobil: 0702-60 01 21

Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW)
Song Networks är en ledande nordisk telekomoperatör. Med en egen nordisk infrastruktur som bas erbjuder Song Networks ett brett utbud av tjänster inom datakommunikation och telefoni i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Spetskompetens finns inom datakommunikation, med huvudtjänsterna IP VPN och Internet Access. Song Networks är en stabil utmanare till de tidigare statsägda operatörerna. Till konkurrenskraftiga priser och hög kapacitet ansluts företagskunder till koncernens DSL- och fibernät med Nordens bästa täckning. Song Networks främsta konkurrensmedel är möjligheten att erbjuda effektiva och tekniskt avancerade kommunikationslösningar i kombination med ett personligt bemötande och högklassig kundservice. Företaget grundades 1995 och har cirka 860 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Song Networks har 23 kontor runt om i Norden. Se vidare: www.songnetworks.net


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera